Axeylər

(Axey səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Axeylər, axaylarPeloponnes yarmadasının (Yunanıstan) Axayya vilayətində yaşamış qədim yunan tayfası

Bizim e.ə. VIII əsrdə Cənubi İtaliyanın bir sıra böyük şəhərlərində (Sibaris, Kroton və s.) məskunlaşmışdılar. Bizim e.ə. 280-cı ildə təşkil etdikləri Axeylər ittifaqı Makedoniya və Romanın təcavüzkar siyasətinə qarşı mübarizədə böyük rol oynamışdır.