Aydın Məmmədov (paleontoloq)

Aydın Balaca oğlu Məmmədov - Azərbaycan alimi, geologiya-mineralogiya üzrə elmlər doktoru, Azərbaycan Paleontologiya Cəmiyyətinin prezidenti, paleontoloq.

Aydın Balaca oğlu Məmmədov
Doğum tarixi 1934(1934)
Doğum yeri Sərdərl kəndi, Füzuli rayonu, Azərbaycan SSR
Milliyyəti azərbaycanlı
Atası Balaca Məmmədov
Elm sahəsi paleontologiya
Elmi dərəcəsi geologiya-mineralogiya üzrə elmlər doktoru
Təhsili ali
Mükafatları "Tərəqqi" medalı — 2008

Tərcümeyi-halıRedaktə

1934-cü ildə Füzuli rayonunun Sərdərli kəndində anadan olmuşdur. Azərbaycan Sənaye İnstitutunu bitirmişdir. 2004-2010-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutunda baş elmi işçi vəzifəsində işləmişdir.

TəltifləriRedaktə

  • Tərəqqi medalı - 2008

Elmi fəaliyyətiRedaktə

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisindəki devon yaşlı çöküntülərin dəqiq stratiqrafik bölgüsünü paleontoloji əsasla müəyyən etmişdir. O, Cənubi Qafqaz devon sistemində 20, karbon sistemində isə 4 əsas stratiqrafik braxiopod kompleksini müəyyən etmişdir. O,Cənubi Qafqazın devon çöküntülərinin biostratiqrafik sxemini Qərbi Avropanın və başqa regionların uyğun kəsilişləri ilə müqaisə etmişdir.

ƏsərləriRedaktə

  • Корреляция нижнего и среднего девона Нахичеванской АР с типовыми разрезами Арденно-Рейнской области, Динантского бассейна Западной Европы и аналогичными разрезами других регионов Евразии. Известия НАНА, Серия наук о Земле, №2, 2008,
  • Корреляция верхнего девона Нахичеванской АР с типовыми разрезами Арденно-Рейнской области, Динантского бассейна Западной Европы и аналогичными разрезами других регионов Евразии. Известия НАНА, Серия наук о Земле, № 2, 2008,
  • Геология Азербайджана: монография / Институт Геологии НАНА; редкол. А. Ализаде [и др.].Т. 1: Стратиграфия, Ч. 1: Докембрий и палеозой / А. Б. Мамедов [и др.]; редкол.: А.Б. Мамедов, Г.А.Алиев, М. А. Ржонсницкая. - 2-е изд. - Баку:2008.
  • Mamedov A.B., Rzhonsnitzkaja M.A. Devonian stage boundaries in the southern Transcaucasus. Courier Forschungsinstitus Senckenberg, Frankfurt a M., 2000.