Ayon-Oros

  • Afon (Ayon-Oros da adlanır) — Yunanıstanın Halkidiki yarımadasından Egey dənizinə tərəf uzanan 3 dar və uzun yarımadan biri.
  • Ayon-Oros (yarımada) — Yunanıstanda yarımada.
  • Ayon-Oros (körfəz) — Egey dənizinin bir hissəsi.