Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Energetika fakültəsi

Ümumi məlumatRedaktə

Yarandığı gündən indiyədək fakültədə mindən artıq yüksək ixtisaslı mütəxəssis hazırlanıb. Hazırda fakültədə bakalavr və magistr pillələrində müvafiq olaraq 750 və 68 tələbə təhsil alır. Fakültədə III və IV kurs tələbələrinin fasiləsiz istehsalat təcrübəsi layihəsi həyata keçirilir. Bu məqsədlə Respublikanın 20-yə yaxın qabaqcıl müəssisə və təşkilatları ilə ADNSU arasında müqavilələr bağlanıb və hazırda fakültənin yüksək tədris göstəricilərinə malik olan 25 tələbəsi 5 müəssisədə fasiləsiz istehsalat təcrübəsi keçir. Bu iş müvəffəqiyyətlə davam etdirilir və yaxın zamanlarda fasiləsiz təcrübə keçən tələbələrin sayının artırılması nəzərdə tutulub.

Fakültənin tarixiRedaktə

Azərbaycanda energetika sahəsində mütəxəssislərin hazırlanmasına 1921-ci ildə Bakı Politexnik İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) Energetika fakültəsində başlanıb. Fakültənin yaranması və inkişafında, elmi kadrların və ali təhsilli mütəxəssislərin hazırlanmasında təşkilatçılıq, yaradıcılıq, təşəbbüskarlıq göstərmiş görkəmli alim və pedaqoqlardan professorlar A.A. Axundov, S.N. Usatıy, B.P. Albitskiy, A.Ə. Əfəndizadə, Ç.M. Cuvarlı, B.M. Plyuş, A.A. Spirin, Ə.M. Məmmədov, K.V. Pokrovskiy, K.N. Quluzadə, Z.İ. Kazımzadə, P.B. Rüstəmzadə, F.H. Hüseynov, İ.Z. Makinskiy, Ə.C. Orucəliyev, T.S. Axundov və başqalarının adını göstərmək olar.


İxtisaslarRedaktə

Hazırda fakültədə 3 ixtisas üzrə bakalavr, 10 ixtisas üzrə magistr hazırlığı aparılır. 2009-cu ildən başlayaraq fakültədə bakalavr hazırlığı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş yeni “Dövlət Təhsil Standarları” əsasında tərtib olunmuş tədris planlarına uyğun kredit təhsil sistemi ilə aşağıdakı ixtisaslar üzrə həyata keçirilir :

 1. "Elektroenergetika mühəndisliyi"
 2. "Elektrik mühəndisliyi"
 3. "İstilik energetikası mühəndisliyi"

Fakültədə magistr hazırlığı aşağıdakı ixtisaslaşmalar üzrə aparılır :

 1. "Elektroenergetika"
 2. "Elektrik təchizatı"
 3. "Elektrik stansiyalarının elektrik hissəsi"
 4. "İstilik elektrik stansiyaları"
 5. "İstilik elektrik stansiyalarında yanacaq və su texnolgiyası"
 6. "Sənaye istilik energetikası"
 7. "Enerjinin elektromexaniki çevrilməsinin ümumi nəzəriyyəsi"
 8. "Sənaye qurğuları və texnoloji komplekslərin avtomatikası və elektrikintiqalı"
 9. "Yüksək gərginliklər texnikası və fizikası"
 10. "Elektrik aparatları"

KafedralarRedaktə

Fakültənin tərkibində 4 kafedra fəaliyyət göstərir.

 1. “Elektroenergetika” kafedrası (kafedra müdiri – dosent A.Q. Əliyev)
 2. “Elektromexanika” kafedrası (kafedra müdiri – dosent E.N. Əhmədov)
 3. “İstilik energetikası” kafedrası (kafedra müdiri – dosent S.Ş. Babayeva)
 4. “Fizika” kafedrası (kafedra müdiri – professor M.A. Musayev)

Bu kafedralarda 16 elmlər doktoru, 1 professor, 53 dosent tədris prosesinə cəlb edilib.

MənbəRedaktə

http://www.asoiu.edu.az/az/page/22-energetika-fakueltesi

http://www.asoiu.edu.az/az/page/22-energetika-fakueltesi