Azərbaycan Texniki Universiteti

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan ali təhsil müəssisəsi
(Azərbaycan Politexnik İnstitutu səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Azərbaycan Texniki Universiteti və ya qısaca AzTUAzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan ali təhsil müəssisəsi[1].

Azərbaycan Texniki Universiteti
AzTU
Aztu.png
Aztu.png
Universitetin emblemi
Əsası qoyulub 1950
Tip Dövlət
Rektor Vilayət Vəliyev
Tələbə sayı 10.000
Şəhər Bakı
Ölkə Azərbaycan Azərbaycan
Ünvan Hüseyn Cavid prospekti, 25
Metro Elmlər Akademiyası
www.aztu.edu.az

Yaranma tarixi və fəaliyyətiRedaktə

Azərbaycan Respublikasının texniki təhsil sahəsində aparıcı universitetlərindən biri olan Azərbaycan Texniki Universiteti (AzTU) 1950-ci ildə ölkəmizin paytaxtı Bakı şəhərində tərkibində 4 fakültə olmaqla Azərbaycan Politexnik İnstitutu adı altında yaradılmışdır. Azərbaycanın aparıcı ali təhsil ocaqlarından biri kimi müasir tələblərə uyğun bakalavr və magistr hazırlığı üçün güclü professor-müəllim heyətinə və müvafiq maddi-texniki bazaya malikdir. Hazırda universitetdə elm və texnikanın müxtəlif sahələrini əhatə edən 26 istiqamətdə 70 ixtisas üzrə yüksək səviyəli mütəxəssis və elmi kadrlar hazırlanır.

Universitetdə texniki elmlərin müxtəlif istiqamətləri üzrə alimlik dərəcəsi verən ixtisaslaşdırılmış elmi şuralar fəaliyyət göstərir. Universitetin elmi nailiyyətləri "Elmi əsərlər" adlı jurnalda çap olunur. 700 mindən artıq kitab fonduna malik olan universitet kitabxanası və internetlə təchiz olunmuş oxu zalları tələbələrə və əməkdaşlara xidmət göstərir.

Boloniya prosesinə qoşulması və çoxpilləli təhsil sisteminə keçilməsi ilə əlaqədar universitet ABŞ-ın, Hollandiyanın, Almaniyanın, Türkiyənin, Rusiyanın və başqa ölkələrin qabaqcıl universitetləri və elmi mərkəzləri ilə sıx əlaqələr qurmuşdur. Ümumavropa təhsil layihələrində (TEMPUS, TAJİS və s.) universitetin əməkdaşları fəal iştirak edirlər.

Universitetin kafedraları kompüter avadanlığı və ixtisaslaşmış laboratoriyalarla təchiz olunmuşdur. Texnikanın müasir sahələri üzrə tələbələrin hazırlanması və ixtisasların artırılması məqsədilə xüsusi tədris mərkəzləri yaradılmışdır. Universitetdə müasir idman sarayı, tələbə şəhərciyi və tələbə-istirahət düşərgəsi fəaliyyət göstərir.

Əsası 1920-ci ildə qoyulmuş Azərbaycan Texniki Universiteti yalnız Azərbaycanda deyil, beynəlxalq sferada da nüfuz qazanmış ali məktəblərdən biridir. Universitetin 9 fakültəsinin 54 kafedrasında 1000-ə yaxın müəllim, o cümlədən müxtəlif elmlər akademiyalarının 13 həqiqi və müxbir üzvü, 100-ə qədər elmlər doktoru, professor, 600 elmlər namizədi, dosent çalışır. Hazırda universitetdə 6500-dən çox tələbə təhsil alır. Tələbələr tədrislə yanaşı, həm də kafedraların, elmi–tədqiqat laboratoriyalarının araşdırmalarında iştirak edirlər.

Tədrisin təkmilləşdirilməsi, onun elm və istehsalatla əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi prosesi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Universitetdə müəllim, aspirant və tələbələrin səmərəli çalışmaları ücün şərait durmadan yaxşılaşdırılır. Azərbaycan, rus və xarici dillərdə 700 mindən çox kitabla təmin olunmuş əsaslı kitabxana, kifayət qədər müasir kompüterlərlə təchiz olunmuş hesablama mərkəzi, müasir idman kompleksi, poliklinika, yeməkxana və Nabranda istirahət zonası onların tələblərinin ödənilməsinə xidmət edir.

1998-ci ilin oktyabrından universitetdə Avropa Şurasının TACIS proqramı çevçivəsində yaradılmış Azərbaycan Telekommunikasiya Tədris Mərkəzi (AzTTM) fəaliyyətə başlamışdır. İndiyədək universitetdə 40-dan artıq xarici ölkənin vətəndaşı təhsil almış və hazırda 150–dək xarici tələbə oxuyur. Qəbul edilən xarici vətəndaşların tədris və dil hazırlığını təmin etmək məqsədi ilə hazırlıq şöbəsi fəaliyyətdədir.

Universitetin ABŞ, Rusiya, Kanada, Çin Xalq Respublikası, Almaniya, İngiltərə, Fransa, Türkiyə, İran İslam Respublikası, Malayziya, Avstriya, Polşa, Gürcüstan, Türkmənistan və s. ölkələrin universitetləri və elmi müəssisələri ilə daimi əlaqələri vardır. Universitetdə bakalavr (mühəndis) hazırlığı üçün 4 il (xarici vətəndaşlar əlavə 9 ay hazırlıq şöbəsində oxumalıdırlar), magistr hazırlığı üçün 2 il, elmlər namizədi və elmlər doktoru hazırlığı üçün 3–4 il vaxt norması nəzərdə tutulmuşdur.

Universitetdə yüksək ixtisaslı elmi işçilərin hazırlanmasına xidmət edən aspirantura və doktorantura fəaliyyət göstərir.

Universitetin tərkibində 2,5 milyondan çox kitab fondu olan elmi kitabxana, Yaponiyada istehsal olunmuş müasir tipli rizoqraf və digər çap avadanlıqları olan nəşriyyat, 6 muzey, informasiya və tərcümə mərkəzi, idman–sağlamlıq kompleksi, hərbi kafedra, poliklinika fəaliyyət göstərir.

Universitetdə Müşfiq Borçalının Baş redaktorluğu ilə rəngli "Ziya" qəzeti çap olunur.

AzTU-nun "Avtomatika və Kompyuter texnikası" fakültəsinin aparıcı kafedralarından biri olan "Kompyuter sistemləri və şəbəkələri" kafedrası 2006-cı ildə informatika və kompüter texnikası kafedrası bazasında yaradılmışdır.

Kafedra bilavasitə kompüter sistemləri və şəbəkələri sahəsində milli kadrların hazırlanması zərurətindən yaradılmışdır. TM180000 "İnformatika və hesablama texnikası" istiqaməti üzrə yüksək ixtisaslı mütəxəs­sislərin hazırlanmasına 2 professor, 8 elmlər namizədi-dosent, 6 baş müəllim, 1 assistent, 5 tədris-köməkçi heyəti xidmət edir. Tələbələrə hesablama texnikası və informasiya texnologiyaları istiqaməti üzrə əsaslı bilik vermək, hazırlamaq kafedranın əsas amalıdır. Bu isə kafedranın məzunlarına hesablama vasitələri və avadanlıqlarının layihələndirilməsi, istismarı və istifadəsi üzrə geniş miqyaslı istiqamətlərdə peşəkar kimi yer tutmağa imkan verir.

ProrektorlarRedaktə

Tədris işləri üzrə prorektor - iqtisad elmləri doktoru, professor Xalıq Məcid oğlu Yahudov

Elm və texnika üzrə prorektor - Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor İlham Teymur oğlu Pirməmmədov

İnzibati təsərrüfat işləri üzrə prorektor - Texnika elmləri namizədi, dosent, Abuzər Ağaverdi oğlu Mirzəliyev

Tərbiyə işləri üzrə prorektor - texnika elmləri doktoru, professor İsa Əli oğlu Xəlilov

Tədris hissəsi müdiri - texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İmran Alı oğlu Yolçuyev

Həmkarlar İttifaqı komitəsi - texnika elmləri namizədi, dosent Akif Əli oğlu Cahangirov

FakültələrRedaktə

Avtomatika və Kompüter texnikası (AKT)

1959-cu ildə direktiv orqanların qərarı ilə ali və orta ixtisas məktəblərində müxtəlif səviyyəli yenidən qurmalar aparılmağa başladı. Bu yenidən qurmaların Azərbaycan Politexnik İnstutunun həyatında xüsusi yeri oldyu. Bu da 1961-ci ildə müstəqil Azərbaycan Politexnik İnstitunun ilk müstəqil fakultəsinin açılmasından ibarət idi. Bu “Avtomatika və hesablama texnikası “ fakultəsi oldu. Fakültə aşağıdakı kafedralarla fəaliyyətə başladı:

· Hesablama texnikası və istehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması;

· Avtomatika və telemexanika;

· Sənaye elektronikası;

· Ümumi və nəzəri radiotexnika;

· Ali riyaziyyat;

· Fizika

Kafedralar daxilində müxtəlif fənləri əhatə edən tədris laborotoriyaları yaradıldı və kabinetlər təşkil edildi. Moskvadan, Sankt-Peterburqdan və başqa şəhərlərdən cihazlar, aparatlar və müxtəlif təyinatlı avadanlıqlar alınıb quraşdırıldı. Beləliklə, fakültə öz inkişaf yoluna qədəm qoydu. Fakültə 1961-ci ilin yanvarında fəaliyyətə başladığından kafedralar üzrə ilk buraxılış kafedraları aşağıdakılardan ibarət idi:

· Hesablama texnikası və istehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması.

· Sənaye elektronikası

· Avtomatika və telemexanika

1961-ci ildən indiyə kimi Azərbaycan Texniki Universitetində yaranan fakültələrdən ən böyüyü “Avtomatika və hesablama texnikası” fakültəsidir. Kompyuter texnikasının sürətli inkişafı ilə əlaqədar olaraq 2007-ji ildə fakültənin adı dəyişdirilərək « Avtomatika və kompüter texnikası» fakültəsi oldu.

Yarandığı gündən «Avtomatika və kompüter texnikası» fakültəsinə aşağıdakı dekanlar rəhbərlik etmişlər:

t.e.n., dosent D.B.Bayasanov (1961-1962), t.e.n.,

dosent Ə.M.Nəcəfov(1962-64),

dosent A.Ə.Quliyev (1964-1972),

fiz-riy.e.n., dosent M.Ə.Musayev(1972-1984),

t.e.n., dosent Ə.M.Nəcəfov (1984, dekan əvəzi),

t.e.n., dosent M.Ə.Babayev (1984-1989),

t.e.d., professor X.T.Bayramov (1989-1995),

t.e.n., dosent Q.M.Xəlilov (1995-2001),

t.e.n.,dosent R.Ə.Həsənov (2001-2013),

t.e.n.,dosent H.T.Qurbanov (2013-2018).

f.r.e.n., dosent Şirinov Taleh (2019-cu ildən bu günə kimi)

Hazırda fakültədə 1500-dən çox tələbə bakalavriat, 100-dən çox tələbə magistrant səviyyəsində təhsil alır. Fakültədə 120-dən çox professor-müəllim və 40-a yaxın tədris-köməkçi heyəti çalışır. Bunlardan:

· 11 nəfər elmlər doktoru, professor

· 70 nəfər elmlər namizədi, dosent

Fakültədə 5 elmi-tədqiqat laboratoriyası fəaliyyət göstərir:

· Nəqliyatın və texnoloji proseslərin idarə olunmasının müasir problemləri

· Kompyuter şəbəkələrinin və texnologiyalarının problemləri

· Bəzi qeyri stasionar proseslərin riyazi modelləşdirilməsi

· Maşınların dinamikası və möhkəmliyi

· Biomühəndislik

Fakültədə aşağıdakı kafedralar fəaliyyət ğöstərir:

 • Avtomatika və idarəetmə
 • Ümumi və tətbiqi riyaziyyat
 • İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma
 • Kompüter sistemləri və şəbəkələri

Elmi-tədqiqat işləri aşağıdakı istiqamətlər üzrə aparılır:

· İnformasiya emalının intellektləşdirilməsi

· Sənaye obyektlərində və nəqliyyatda avtomatikavə idarəetmə sistemləinin keyfiyyət və səmərəliliyinin yüksəldilməsi

· Funksiyalar nəzəriyyəsi və diferensial tənliklər

· Bütöv mühit mexanikası

· Texniki sistemlərdə idarəetmə.

Təhsilin və elmi fəaliyyətin keyfiyyətini artırmaq və müasirləşdirmək məqsədi ilə fakültədə İnternetə çıxışı olan kompüter şəbəkəsi yaradılmışdır.Bu şəbəkəyə fakültənin kafedraları və kompüter sinifləri qoşulmuşdur. Şəbəkədən tələbələr və əməkdaşlar istifadə edirlər. Fakültənin və kafedraların saytları yaradılmış və İnternetə qoşulmuşdur.

Fakültədə yüksək səviyyəli tədris laboratoriya bazaları yaradılmış və tələbələrin istifadəsinə verilmişdir. Bundan başqa müasir stendlərdə müxtəlif fənlər üzrə laboratoriya işləri qoyulmuşdur.

Fakültənin onlarla məzunu namizədlik (PHD) və doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Burada hazırlanmış yüksək ixtisaslı mütəxəssislər Azərbaycanda və Respublikadan kənarda məsul vəzifələrdə çaışırlar.

Fakültənin kafedraları Respublikanın müxtəlif elm və istehsalat müəssisələri ilə əməkdaşlıq edir:

· AMEA-nın“Kibernetika” ,”Fizika”,“İnformasiya Texnologiyaları”institutları

· Rabitə Nazirliyinin “AzTELEKOM” İstehsalat Birliyi,

· Teleradio İstehsalat Birliyi

· Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin müəssisələri və digər müəssisələrlə sıx əməkdaşlıq edirlər və tələbələrimiz bu müəssisələrdə təcrübə keçirlər.

Fakültənin əməkdaşları bir çox xarici ölkə Universitetləri ilə əlaqə saxlayır və elmi əməkdaşlıq edirlər:

· Rusiyanın Moskva Energetika İnstitutu, Sankt-Peterburq Dövlət Dəqiq Mexanika və Optika İnstitutu,Novosibirsk Dövlət Universiteti və s.

· Türkiyənin Orta Doğu Universiteti, İzmir Universiteti, Selcuq Universiteti, İstanbul Texniki Universiteti, Sivas Universiteti və s.

· Ukrayna Elmlər Akademiyasının Kibernetika və Riyaziyyat İnstitutları,

. Almaniyaniyanın Köln İnstitutu və Han-Maitner İnstitutu

· Hollandiyanın Heerlen Texniki Ali Məktəbi

Radiotexnika və rabitə (RTR)

"Radiotexnika və rabitə" fakültəsi univerisitetdə aparılan struktur islahatlarına uyğun olaraq 2001-ci ilin may ayında Universitetin Elmi Şurasının qərarı ilə "Radiotexnika və mikroelektronika", "Elektrotexnika və telekommunikasiya" fakültələrinin birləşdirilməsi əsasında yaradılmışdır. Fakultənin dekanı vəzifəsinə 2011-ci ildən texnika elmləri doktoru, professor B.Q.İbrahimov seçilmişdir.

Respublikanın ali məktəblərində yüksək ixtisaslı rabitəçi kadrların hazırlanması keçmiş SSRI Nazirlər Sovetinin 1959-cu ildə qəbul etdiyi qərar əsasında həyata keçirilmişdir. "Telefon və teleqraf rabitəsi" ixtisası üzrə ilk tələbə qəbulu 1959-cu ildə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye İnstitutunda (indiki Neft Akademiyasında) həyata keçirilmişdir. Ilk rabitə qrupunun tələbələri M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye Institutunda yalnız bir semestr təhsil almışlar. 1960-cı ilin fevralından rabitəçi mühəndislərin hazırlanması Azərbaycan Politexnik Institutuna həvalə olunmuşdur. Bununla əlaqədar olaraq 1961-ci ilin martında "Avtomatika və hesablama texnikası" fakültəsinin tərkibində "Radiotexnika, elektronika və rabitə" kafedrası yaradıldı. Bu kafedraya texnika elmləri doktoru, professor Ulduz Səttar oğlu Kəngərli rəhbərlik etmişdir. Beləliklə, respublikada radioelektronika, rabitə sahələrinin inkişafı bu kafedranın yaradılması ilə başlandı. 1962-ci ildə bu kafedradan Sənaye elektronikası və Elektrik rabitəsi kafedrası ayrılmışdır. Texnika elmləri namizədi, dosent Ibrahim Ibrahim oğlu Gülməmmədov kafedranın müdiri seçilmişdir.

1964-cü ildə "Avtomatika və hesablama texnikası" fakültəsindən "Elektrotexnika" adlı yeni fakültə ayrıldı. Texnika elmləri namizədi, dosent Hidayət Cabbar oğlu Ismayılov fakültənin dekanı seçildi. Fakültəyə rəhbərlik etdiyi 16 ildən artıq müddət ərzində o, fakültənin elmi-pedaqoci heyətinin formalaşdırılmasında və laboratoriya bazasının yaradılmasında böyük xidmət göstərmişdir.

1966-cı ildə "Sənaye elektronikası və rabitəsi" kafedrasından "Məftilli rabitə" kafedrası ayrılmışdır. "Sənaye elektronikası" kafedrası "Avtomatika və hesablama texnikası" fakültəsinin tərkibində qalmış, məftilli rabitə kafedrası isə "Elektrotexnika" fakültəsinə verilmişdir.

"Məftilli rabitə" kafedrasının müdiri vəzifəsinə M.A. Bonç-Bruyeviç adına Leninqrad Elektrotexniki Rabitə Institutunun məzunu, texnika elmləri namizədi, dosent Qurbanhüseyn Əbdülrəhim oğlu Rəhimov seçilmişdir. Q.Ə.Rəhimov kafedranın maddi-texniki bazasının yaradılması və müəllim kadrlarının seçilib yerləşdirilməsi sahəsində böyük əmək sərf etmişdir. O, 15 ildən artıq kafedraya rəhbərlik etmişdir.

1965-ci ildə "Elektrotexnika" fakültəsinin "Telefon və teleqraf rabitəsi" ixtisası üzrə birinci buraxılışı olmuşdur. Respublikamızda ilk dəfə olaraq 19 nəfər rabitəçi-mühəndis diplomu almışdır. Onlardan fərqlənmiş diplomu almış bir nəfər müəllim kimi kafedrada saxlanmışdır. Digər məzunlar respublikanın müxtəlif rabitə müəssisələrinə və keçmiş SSRI-nin Qaraqanda, Çimkənd, Aşqabad, Selinoqrad şəhərlərinə işə göndərilmişlər. Ilk rabitəçi diplomu alanlardan universitetdə kafedra müdiri vəzifələrində çalışan, texnika elmləri doktoru F.H.Məmmədov, A.N.Həsənov və Q.M.Imamverdiyev də var idi.

O zamanlar AzPI-də Azərbaycan dilində mühazirə oxuyan mütəxəssislər çatışmırdı. Odur ki, 1966-1967-ci tədris ilində telefoniya fənnini tədris etmək üçün Odessa Elektrotexniki Rabitə Institutunun məzunu, o illərdə BŞTŞ-də işləyən, sonralar Azərbaycan Respublikasının Rabitə Naziri işləmiş Nadir Əli oğlu Əhmədov AzPI-nin "Məftilli rabitə" kafedrasına əvəzçiliklə dərs demək üçün dəvət olundu.

"Elektroizolyasiya materialları və kabel texnikası" ixtisası üzrə ilk buraxılış 1968-ci ildə olmuşdur. O zaman "Ümumi elektrotexnika" kafedrası ixtisas kafedrası idi. 1975-ci ildə bu kafedradan "Elektroizolyasiya materialları və kabel texnikası" kafedrası ayrıldı. Həmin il "Məftilli rabitə" kafedrasının adı dəyişdirilərək "Çoxkanallı elektrik rabitəsi" adlandırılmışdır.

"Elektrotexnika" fakültəsinin tərkibinə həmin illərdə "Ümumi elektrotexnika", "Məftilli rabitə", "Radiotexnika" və eləcə də "Elektrik maşınları" kafedraları daxil idi.

1974-cü ildə "Radiotexnika" kafedrasından "Televiziya və radiosistemlər" kafedrası ayrıldı.

1975-ci ilə kimi AzPI-də radiotexnika ixtisası üzrə 800 nəfərdən artıq, avtomatik elektrik rabitəsi ixtisası üzrə isə 600 nəfərə yaxın yüksək ixtisaslı mühəndislər hazırlanmışdır.

1975-ci ildən fakültədə çoxkanallı rabitə ixtisası üzrə mütəxəssislər hazırlanmasına başlanmışdır. Həmin illər burada 6 ixtisas üzrə mütəxəssis hazırlığı davam etdirilmişdir.

1970-ci illərdə istər rabitə, istərsə də radiotexnika ixtisasları üzrə tələbə qəbulunun artması ilə əlaqədar olaraq 1974-cü ildə "Elektrotexnika" fakültəsinin adı dəyişdirilib, "Radiotexnika və elektrik rabitəsi" fakültəsi adlandırılmışdır.

"Radiotexnika" fakültəsi 1977-ci ildə "Radiotexnika və elektrik rabitəsi" fakültəsinin iki fakültəyə bölünməsi nəticəsində yaradılmışdır. "Ümumi və nəzəri radiotexnika", "Televiziya və radiosistemlər" kafedraları bu fakültənin tərkibinə daxil edildilər. Fakültənin ilk dekanı professor U.S.Kəngərli seçildi. 1983-1988-ci illərdə fakültənin dekanı T.M.Məmmədov olmuşdur. 1988-1996-cı illərdə fakültəyə professor Ç.A.Əfəndiyev, 1997-2001-ci illərdə isə dosent A.T.Rəhimov rəhbərlik etmişlər.

1990-cı ildə "Ümumi və nəzəri radiotexnika", "Televiziya və radiosistemlər" kafedralarının əsasında yeni bir kafedra - "Elektrodinamika və ifrat yüksək tezlik qurğuları" kafedrası təşkil olundu, texnika elmləri doktoru, professor Elşad Qulam oğlu Ismibəyli kafedra müdiri seçildi. 1997-ci ildə bu kafedra "Elektrodinamika və radioelektron vasitələri" kafedrası adlandırılmışdır. 1997-ci ildə fakültənin adı dəyişdirilib, "Radiotexnika və mikroelektronika" adlandırılmışdır.

"Elektrotexnika" fakültəsinin dekanı texnika elmləri namizədi, dosent Nuru Rza oğlu Rzayev seçilmişdir. Fakultənin bütün kafedraları vaxtaşırı olaraq Leninqrad, Moskva, Kaluqa şəhərlərindəki elmi-tədqiqat institutları ilə birlikdə təsərrüfat hesablı elmi-tədqiqat işləri aparmışdır.

1978-1995-ci illərdə "Elektrotexnika" fakültəsinin dekanı vəzifəsinə texnika elmləri doktoru, professor Famil Hüseyn oğlu Məmmədov seçilir. Bu zaman fakültənin tərkibinə "Elektrik rabitəsi", "Elektrik maşınları və intiqalı", "Elektrotexnika, elektroizolyasiya materialları və kabel texnikası" kafedraları daxil idi.

"Elektrotexnika" fakültəsinin əməkdaşları daima Azərbaycan Respublikasının Rabitə Nazirliyi və onun müəssisələri ilə sıx əlaqə saxlamışlar. Rabitə Nazirliyi fakültənin tərkibinə daxil olan ka kafedraların, müasir avadanlıqlarla təchiz olunmasına daima köməklik göstərmiş, vaxtaşırı olaraq birlikdə elmi-texniki konfranslar keçirilmişdir.

1980-ci ildə "Elektrotexnika" fakültəsində Respublika Təhsil və Rabitə Nazirliklərinin birgə əmri ilə "Rabitə" tədris-elm-istehsalat birliyi yaradılmışdır. Eyni zamanda Rabitə Nazirliyinin ATS 38/39 stansiyasında elektrik rabitəsi kafedrasının filialı yaradılmışdır. Burada mühazirə, laboratoriya və məşğələ dərslərinin keçirilməsi ilə yanaşı, elmi müzakirələr aparılır, diplom layihələrinin müdafiəsi təşkil edilirdi.

1978-ci ildən etibarən fakültəyə qəbul olunan tələbələrin sayı çoxalmış, kafedraların tədris yükü xeyli artmış, bütün fənlər üzrə laboratoriyaların texniki bazası güclənmiş, tədris-metodik işlərin keyfiyyəti yüksək səviyyəyə qaldırılmışdır.

1992-ci ildə "Avtomatik elektrik rabitəsi" kafedrasının bazasında "Informasiya şəbəkələri və sistemləri" kafedrası yaradılmışdır. Texnika elmləri namizədi, dosent F.H.Məmmədov bu kafedranın ilk müdiri seçilmişdir.

1995-2001-ci illərdə fakültənin dekanı vəzifəsində dosent R.Ə.Əhədov işləmişdir.

1997-ci ildə "Elektrotexnika" fakültəsnin adı dəyişdirilərək, "Elektrotexnika və telekommunikasiya" fakültəsi adlandırılmışdır.

Fakültədə telekommunikasiya, optik rabitə fizikası və texnikası istiqamətləri üzrə mütəxəssis hazırlanır. Əyani şöbədə 360, qiyabi şöbədə 16, magistraturada isə 12 tələbə təhsil alır. Burada 10 nəfər aspirant və dissertant elmi axtarışlar aparmışlar.

Yarandığı gündən 1998-ci ilədək fakültədə telekommunikasiya istiqaməti üzrə 4086 rabitəçi mütəxəssis, o cümlədən avtomatik elektrik rabitəsi ixtisası üzrə 3176, çoxkanallı rabitə ixtisası üzrə 875, optik rabitə fizikası və texnikası ixtisası üzrə isə 35 mütəxəssiz hazırlanmışdır.

1998-ci ildə fakültənin 6 əməkdaşı Böyük Britaniyada TASIS proqramı çərçivəsində ixtisasartırma kursları keçmişdir.

Fakültənin nəzdində TASIS proqramı çərçivəsində telekommunikasiya tədris mərkəzi yaradılmışdır. Tədris mərkəzinin işə düşməsi respubpikamız üçün rabitəçi kadrların yenidən hazırlanması və fakültədə telekommunikasiya istiqaməti üzrə təhsil alan tələbələrin və magistrlərin hazırlığını günün tələbələri səviyyəsində təşkil etməyə imkan vermişdir.

2001-ci ildə fakültədə "Rabitə qovşaqları və kommutasiya sistemləri", "Çoxkanallı elektrik rabitəsi", "Informasiya şəbəkələri və sistemləri" adlı ixtisas kafedraları fəaliyyət göstərmişdir. Bu kafedralarda 27 nəfərdən ibarət professor-müəllim heyəti fəaliyyət göstərmişdir. Bunlardan 3 nəfəri texnika elmləri doktoru, 11 nəfəri texnika elmləri namizədi, 12 nəfəri baş müəllim, 1 nəfəri isə assistent olmuşdur.

2006-cı ildə "Informasıya şəbəkələri və kommutasiya sistemləri" kafedrasından "Kommutasiya sistemləri və poçt rabitəsi" kafedrası ayrılmışdır.

Elektrotexnika və energetika (ETE)

«Elektrotexnika» fakültəsi 1964-cü ildə yaradılmış, 2000-ci ildən isə «Elektrotexnika və energetika» adlandırılmışdır

Fəaliyyət göstərdiyi müddətdə fakültəyə 2000-2003-cü illərdə dosent T.X. Hüseynov, 09.2003—06.2004-cü illərdə professor A.N. Şahverdiyev, 2004-2008-ci illərdə dosent H.S. Əliyev rəhbərlik etmişlər. 2008-ci ilin iyul ayından fakültə dekanı vəzifəsinə professor M.M. Bəşirov seçilmişdir.

Fakültənin tərkibinə 4 kafedra daxildir:

İstilik və soyuqluq texnikası

Elektrik təchizatı və izolyasiyası

Elektrotexnika və elektrik avadanlığı

Elektrotexnikanın nəzəri əsasları

Hal-hazırda «Elektrotexnika və energetika» fakültəsində:701 bakalavr, 33 magistr təhsil alır. «Elektrotexnika və energetika» fakültəsində 37 professor-müəllim heyəti çalışır Onlardan: 5 t.e.d., professor, 22 t.e.n., dosent,10 baş müəllim-dir. 20 tədris köməkçi heyəti: Onlardan: 4 tədris laboratoriya müdiri, 8 baş laborant, 5 laborant,2 tədris ustası,1 tədqiqatçı mühəndis.

Fakültədə bakalavr pilləsində 4 ixtisas (proqram) üzrə mütəxəssis hazırlanır:

050626-Elektrik mühəndisliyi:

Kabel və keçiricilərin texnikası və fizikasi

Nəqliyyat vasitələrinin elektrik avadanlığı və elektronikası (avtomobil nəqliyyatı sahəsi üzrə)

Elektrik nəqliyyatı (metropoliten sahəsi üzrə)

050608-Elektroenergetika mühəndisliyi:

Elektrik təchizatı (dəmir yolu nəqliyyatı sahəsi üzrə)

Elektroenergetika

050609-İstilik energetikası mühəndisliyi:

Bərpa olunan enerci mənbələri

050610-Enerci maşınqayırması mühəndisliyi:

Daxili yanma mühərrikləri və onların texniki istismarı

Soyuducu maşın və qurğular

Kompressor maşın və qurğular

Enerci maşınlarının istehsalı

Fakültədə magistr pilləsində 9 ixtisas üzrə mütəxəssis hazırlanır:

Enerci çevrilmələrində gedən proseslərin istilik fizikası

Elektroenergetika

Elektrik izolyasiyasının texnikası və fizikası

Elektrik təchizatı (dəmiryol nəqliyyatı sahəsi üzrə)

Kabel və keçiricilərin texnikası və fizikası

Avtomobil və traktorların elektrik avadanlığı

Kompressor maşınları və qurğuları

Daxili yanma mühərrikləri

Avtonom obyektlərin elektromexaniki sistemləri

Fakültənin istehsal müəssisələri ilə əlaqəsi:

Bakı elektrik şəbəkəsi Açıq Səhmdar cəmiyyəti

«GÖKNUR» Bakı LTD Məhdud Məsuliyyətli cəmiyyəti

«BOSH» Məhdud Məsuliyyətli cəmiyyət

«AKVAPOLİS» Kommersiya Mərkəzi

«Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolları» Qapalı Səhmdar cəmiyyəti (Biləcəri dartı yarımstansiyası)

Bakı Metropoliteni

Bakı elektrik şəbəkəsi Açıq Səhmdar cəmiyyəti

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutu

«Fayton» Məhdud Məsuliyyətli Müəssisə

Fakültədə 2 Elmi Tədqiqat Laboratoriyası (ETL) fəaliyyət göstərir:

Alternativ və bərpa olunan enerci mənbələri

Mexaniki sistemlərdə avtomatlaşdırma və idarəetmə

Fakültənin tərkibinə daxil olan kafedralarda müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş tədris və elmi-tədqiqat laboratoriyalarında aşağıdakı istiqamətlərdə elmi-tədqiqat işləri aparılır:

Elektrik sistemlərinin recim parametrlərinin hesablanması və koordinasiyası;

Kompozit dielektriklərin yaradılmasının fiziki-texnoloci əsaslarınin işlənməsi;

Alternativ enerci mənbələri və enerciyə qənaət edən qurğular;

Pyezoelektrik mühərriklərin işlənilməsi və onların xarakteristikalarının tədqiqi;

Azərbaycanın geotermal sularının istilik -fiziki xassələrinin tədqiqi;

Yüksək təzyiqlərdə maddələrin termodinamiki və köçürmə xassələrinin tədqiqi;

Soyuducu maşın və kompressorlarda parametrlərin hesablanması və iş proseslərinin tədqiqi üçün qurğunun yaradılması ;

Müxtəlif agentlərlə işlədikdə hermetik porşenli kompressorlarda parametrlərin hesablanması üçün riyazi eksperiment üsulunun işlənib hazırlanması;

Paylanmış parametrli elektrik dövrələri;

Xətti və qeyri xətti elektrik dövrələrində keçid prosesləri;

Sənaye qurğularında elektromaqnit sahəsinin tətbiqi

Elektrik dövrələrinin modelləşdirilməsi, təhlili və sintezi;

Fakültə əməkdaşları tərəfindən son 10 ildə 12 adda ixtira alınmışdır.

Fakültədə son 10 ildə kadr hazırlıgının vəziyyəti:

2 nəfər texnika elimləri doktoru

4 nəfər texnika elimləri namizədi

3 nəfər doktorluq və 10 nəfər namizədlik dissertasiyası üzərində işləyir

Son 10 il ərzində fakültənin 8 əməkdaşı Alman Akademik Mübadilə Mərkəzi (DAAD) xətti ilə Almaniya Universitetlərində elmi təcrübə mübadiləsi keçmişlər.

Nəqliyyat

Azərbaycan Texniki Universitetinin (keçmiş Azərbaycan Politexnik İnstitutunun) əsas fakültələrindən biri də Nəqliyyat fakültəsidir. 1950-ci ildə AzPİ-nin sərbəst institut kimi fəaliyyətə başladığı zaman bu fakültə «Mexanika» adlanırdı. Sonralar fakültənin adı ardıcıl olaraq avtonəqliyyat, nəqliyyat, avtomexanika və dəmir yolu nəqliyyatı kimi dəyişdirilmiş, nəhayət iyul 2001-ci ildən «Nəqliyyat» adlanır

50-il müddətində fakültəyə dosent İ.İ.Qarayev, dosent M.T.Məmmədov, dosent A.Şıxəlizadə, dosent C.R.Dadaşov, prof. H.M.Əhmədov, prof. A.M.Kəngərli, dosent N.M.Mustafayev, dosent M.Ə.Talıbov rəhbərlik etmişlər. 2001-ci ildə «Materiallar müqaviməti» (İndiki “Texniki mexanika”) kafedrasının dosenti Fazil Əbdüləzim oğlu Həsənov fakültəyə dekan seçilmişdir və hazırda dekandır.

Fakültədə 52 nəfər professor-müəllim heyəti vardır. Onların 8 nəfəri elmlər doktoru-professor, 37 nəfəri isə elmlər namizədidir. Fakültənin nəzdində 4 kafedra vardır:

•Avtomobil daşımaları və yol hərəkətinin təşkili (prof. Tağızadə Ə.H.)

•Avtomobil texnikası (prof. Kərimov Z.X.))

•Dəmiryol nəqliyyatının istismarı (prof. Əhmədov H.M.).

•Mexanika (prof. Baxşəliyev V.İ.)

Fakültədə əyani şöbədə 1082, qiyabi şöbədə isə 87 bakalavr təhsil alır. Bakalvr pilləsində təhsil azərbaycan (əsasən) və rus (050623 “Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi” ixtisası üzrə) dillərində aparılır.

Fakültədə aşağıdakı ixtisaslar üzrə bakavr və magistrlər hazırlanır:

Bakalavr pilləsi

• “Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi;

• “Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi”

• “Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi”

• “Nəqliyyat servisi” (avtomobil nəqliyyatı üzrə).

Magistr pilləsi

•“Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi;

• “Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi”

• “Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi”

• “Nəqliyyat servisi” (avtomobil nəqliyyatı üzrə).

Fakültədə aşağıdakı ixtisaslaşmalar üzrə magistrlər hazırlanır:

•Dəmiryol təsərrüfatı və onun istismarı;

•Lokomotivlər və lokomotiv təsərrüfatı;

•Vaqonlar və vaqon təsərrüfatı;)

•Avtomobillər;

•Avtomobil nəqliyyatının istismarı;

•Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi;

•Nəqliyyatda daşımalar və menecment (avtomobil və dəmiryol nəqliyyatı üzrə);

•Avtomobil servisinin texnologiyası.

Fakültə kafedralarında geniş elmi-tədqiqat işləri aparılır: “Təbəqələşdirilmiş yanıcı qarışıqda işləyən avtomobil mühərrikləri”, “Azərbaycan Respublikasında nəqliyyatın inkişaf perspektivləri və səmərəliliyinin yüksəldilməsi”, “Qalındivarlı silindrlərdə çatların inkişafının modelləşməsi”, “Avtomobil daşımalarının təşkili və hərəkətin təhlükəsizliyi modelləri, “Qara Dəniz Regionunda neft və qaz nəqlində istifadə olunan maşın və mexanizmlərin etibarlılığı və davamlılığı”, “Cisimlərin mexanikasının bəzi nəzəri və tətbiqi məsələlərinin tədqiqi” və s.

Avropa Birliyinin TASİS proqramı çərəivəsində TRASEKA üzrə EuropeAid/126298/J/SEP/Multi “TRASEKA ölkələrinin nəqliyyat sektoru üçün kadr hazırlığında tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi” Layihəsi üzrə Azərbaycan Texniki Universiteti baza təhsil müəssisəsidir. Bu Layihə çərçivəsində Nəqliyyat fakultəsinin əməkdaşları, Gürcüstan, Qazaxıstan, Moldova, Türkiyə, Almaniya, Niderland və digər ölkələrdə keçirilən Beynəlxalq simpozium, konfrans, seminar və treyninqlərdə məruzələrlə, çıxışlarla aktiv iştirak edirlər.

Qeyd olunan Layihə üzrə TRASEKA Hökumətlərarası Kommissiyasında Azərbaycan Respublikası Milli Katibliyi ilə Azərbaycan Texniki Universiteti birlikdə 18 – 19 fefral 2010-cu il tarixdə Texniki Universitetdə Milli seminar keçirilmişdir.

Qeyd olunanlarla yanaşı, fakültə kafedraları bir çox xarici ölkə unversitetləri ilə sıx əlaqə saxlayır və əməkdaşlıq edir:

M.V.Lomonosov adına MDU

Kazan Dövlət Texniki Universiteti

Volqaqrad Dövlət Texniki Universiteti

Lvov Q.V.Karpenko adına Fizika-mexanika İnstitutu

RF REA mexanika problemləri İnstitutu

Ukrayna mexanika institutu (NAN)

Moskva Avtomobil Yollari İnstitutu

Almaniyanın Darmştad Texniki Universiteti

Almaniyanın Kaqlsrue Universiteti

Almaniyanın Ştutqart Texniki Universiteti

Moskva,Rostov və Sank-Peterburq Dəmir yolları Universitetləri

Xarkov və Dneprepetrovsk Dəmir yolu Universitetləri

Özbəkistan Dəmir yolu Universiteti

Türkiyənin Orta Doğu Texniki Universiteti

Niderland,Moldova,Qazaxıstan və digər ölkələrin Unversitetləri

Varna Texniki Universiteti

Maşınqayırma

Maşınqayırma fakültəsi Azərbaycan Texniki Universitetinin əsas fakültələrindən biri olub, 1982-ci ilin noyabr ayında mexanika fakültəsinin bazasında yaradılmışdır.

Fakültənin yüzlərlə məzunu namizədlik və doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmişlər. Bunlardan texnika elmləri doktoru, professorlar Abbasov Vaqif Abbas oğlu, Abdullayev Ayaz Hidayət oğlu, Ağayev Nadir Mirzə oğlu, Hacıyev Əli Mirhəsən oğlu, Hüseynov Həsən Əhməd oğlu, Həsənov Yusif Nadir oğlu, Xəlilov İsa Əli oğlu, İsgəndərzadə Elçin Barat oğlu, Lopatuxin İsaak Mayoroviç, Qafarov Aydın Məmiş oğlu, Məmmədov Cabbar Mirzə oğlu, Mövlazadə Vaqif Zahid oğlu, Nəcəfov Əli Məmməd oğlu, Rəsulov Nəriman Moğbil oğlu, Sadıxov Əli Hidayət oğlu, Yusubov Nizami Dəmir oğlu, texnika elmləri namizədi, professorlar Rüstəmov Məmməd İbrahim oğlu, Şükürov Rəhim İzzət oğlu və s. qeyd etmək olar.

Respublikanın maşınqayırma zavodlarının rəhbər heyətinin (direktor, baş mühəndis və s.) əsas hissəsi universiteti «Maşınqayırma texnologiyası, metalkəsən dəzgahlar və alətlər» ixtisası üzrə bitirmiş məzunlardır. Prof. N.D.Yusubov «Maşınqayırma texnologiyası» kafedrasının, prof. Ə.M.Nəcəfov «Maşın hissələri» kafedrasının, prof. H.Ə.Hüseynov «Texnoloji komplekslər və xüsusi texnika» kafedrasının, prof. E.B.İsgəndərzadə «Metrologiya və standartlaşdırma» kafedrasının müdiridirlər, Sabunçu EİB-nin direktoru, t.e.n. O.Məmmədov Milli Məclisin deputatı olmuşdur. Prof. V.Z.Mövlazadə 30 il «Maşınqayırma texnologiyası», prof. A.H.Abdullayev 40 ilə yaxın «Maşın hissələri», prof. N.M.Rəsulov «Metrologiya və standartlaşdırma» kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişlər.

Fəaliyyət göstərdiyi müddətdə fakültəyə dos. F.V.Mustafayev, dos. E.Q.Fətullayev, dos. Ə.M.Hacıyev, prof. N.M.Rəsulov rəhbərlik etmişlər. Hazırda fakültə dekanı vəzifəsini «Maşınqayırma texnologiyası» kafedrasının dosenti Məmmədov Ərəstun Salman oğlu icra edir.

Fakültənin tərkibinə 5 ixtisas kafedrası daxildir:

• Maşınqayırma texnologiyası (prof. N.D.Yusubov).

• Maşın hissələri (prof. Ə.M.Nəcəfov).

• Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi (prof. R.İ.Əlizadə).

• Texnoloji komplekslər və xüsusi texnika (əməkdar elm xadimi, prof. H.Ə.Hüseynov).

• Fizika (əməkdar elm xadimi, prof. Qocayev E.M.).

Hal-hazırda fakültədə təhsilin bakalavr səviyyəsində 1150 tələbə və magistratura səviyyəsində isə 30 magistrant təhsil alır.

Fakültənin professor-müəllim heyəti 58 nəfərdən ibarətdir. Onlardan 8 nəfəri elmlər doktoru, professor; 1 nəfəri elmlər doktoru, dosent; 1 nəfəri elmlər namizədi, professor; 30 nəfəri elmlər namizədi, dosent; 7 nəfəri elmlər namizədi, baş müəllimdir; 6 nəfəri baş müəllim; 2 nəfəri elmlər namizədi, assistent və 3 nəfəri assistentdirr.

Fakültədə aşağıdakı ixtisaslar (proqramlar) üzrə bakalavr və magistrlər hazırlanır:

• Maşın mühəndisliyi.

• Cihazqayırma mühəndisliyi.

• Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi.

• Mexanika mühəndisliyi.

• Poliqrafiya mühəndisliyi.

• Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi.

Fakültə kafedralarının Almaniya, Yaponiya, ABŞ, İtaliya, Rusiya Federasiyası, Ukrayna, Gürcüstan, Türkiyə və s. ölkələrin qabaqcıl universitetləri ilə sıx elmi-pedaqoji əlaqələri mövcuddur.

Fakultənin bəzi əməkdaşları və məzunları Almaniya universitetlərində elmi-tədqiqat işləri aparmışlar, onlardan 9 nəfəri elə oradaca öz dissertasiya işlərini müdafiə edərək Dr.-Ing. (Doktor-Mühəndis) elmi dərəcəsi almışlar, orada öz elmi işlərini davam etdirirlər. Doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etdikdən sonra bu mütəxəssislərdən 3 nəfəri AzTU-ya qayıtmışlar. V.Civişov “Xüsusi texnologiyalar və avadanlıqlar” kafedrasında dosent, R.Hüseynov “Maşınqayırma texnologiyası” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışaraq elmi və pedaqoji fəaliyyətlərini davam etdirirlər. F.Şirzadov bir neçə il “Maşınqayırma texnologiyası” kafedrasında işləmiş, hal-hazırda isə Qafqaz Universitetində çalışır.

Fakültənin əməkdaşları və tələbələri Almaniya universitetlərində təcrübə keçirlər.

Metallurgiya

Azərbaycanda metallurgiya sahəsində mütəxəsis hazırlayan Metallurgiya fakültəsi 1964-ci ilin fevralında yaranmışdır.

Fakültənin tərkibinə 4 kafedra daxildir.

• Metallurgiya və metalşünaslıq

• Konstruksiya materialları

• Sənaye ekologiyası və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

• Kimya

Kafedralarda 70 nəfərdən ibarət professor müəllim heyəti çalışır. Onlardan 13 nəfəri elmlər doktoru -professor, 32 nəfəri еlmlər namizədi, dosent,19 nəfəri baş müəllim,6 nəfəri asissentləridir.

Fakültədə:

• Metallurgiya mühəndisliyi

• Materialşünaslıq mühəndisliyi

• Ekologiya mühəndisliy

• Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

• Dağ-mədən mühəndisliyi

İxtisasları üzrə bakalavr və magistir hazırlanır

Hazırda fakültə üzrə göstərilən ixtisaslarda 712 bakalavr və 34 magistir təhsil alır.

Bu ixtisasları bitirənlər respublikanın ən iri metallurgiya və maşınqayırma zavodlarında, şirkətlərdə və elmi tədqiqiat laboratoriyalarında işləyə bilərlər.

Fakultədə dövlət büdcəsi tərəfindən maliyələşdirilən 4 Elmi – tədqiqat laboratoriyası fəaliyyət göstərir:

- Yüksəkmöhkəmlikli ərintilərin metalşünaslığı;

- Ovuntu materialları və korroziya;

- Alitsiklik və mezogen birləşmələr;

-Nanostrukturlu materialların sintezi və tətbiq problemləri.

Kafedralarda aparılan elmi – tədqiqat işlərinin istiqamətləri:

• yerli xammaldan metal və ərintilərin alınmasının metallur-giyası texnologiyası və ekologiyası;

• poladın və əlvan metalların müxtəlif üsullarla alınma texno-logiyasının işlənməsi;

• yeni texnologiyalarla nanoqurluşlu təbəqələrin ovuntu po-ladlarından metal polimer materiallardan xüsusi çuqunlardan və korroziyaya dözümlü dəmir əsaslıərintilərin işlənməsi;

• metal və ərintilərin strukturunun formalaşmasında nanodispers sistemlərin tətbiqi problemləri;

• zərif üzvü sintez;

• yarımkeçiricilər kimyası.

Fakultə Bakı Steel Company və Azəralüminium ASC şirkətləri ilə 2002-ci ildən birgə əməkdaşlıq haqqında müqavilələr imzalamışlar.Müqaviləyə əsasən fakultə tələbələri oxuduqları müddətdə bu şirkətlərdən adlı təqaüd alır və işlə təmin edilirlər.

Fakultənin əməkdaşlıq etdiyi müəssisələr:

- “Baku Steel Company” şirkəti

- “Azəralüminium” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

- Bakı “Elektriktökmə” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

- Azərbaycan Milli Aeorokosmik agentliyi

- Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeli müəssisələri

- Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kimya inistitu

- “Kristal” elm mərkəzi və.s

Mühəndis biznesi və menecment (MBM)

Qloballaşan dünyada elmin sürətli inkişafı prioritet rolunu oynayır. Bu əsasdan son dövrlərdə Azərbaycanda mühəndis biznesi, yəni yüksək texnoloji biznes ilə məşğul ola biləcək kadrlara böyük ehtiyac yaranmışdır. Hazırda mühəndis biznesi məsələlərini dərindən bilən və onu həyata keçirmək qabiliyyətinə malik olan, menecment və biznes sahəsindəki biliklərini mühəndis biliyi ilə zənginləşdirmiş yüksək ixtisaslı kadrlar tələb olunur. Məhz bu ehtiyac nəzərə alınaraq 1995-ci ildə Azərbaycan Texniki Universitetin-də “Mühəndis biznesi və menecment” fakültəsi yaradılmışdır.

Fakültənin tərkibində 3 kafedra fəaliyyət göstərir:

 1. İctimai fənlər
 2. İqtisadi nəzəriyyə və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı
 3. Sənaye iqtisadiyyatı və menecment
 4. Azərbaycan dili və pedaqogika

Fakültənin qarşısında iqtisadiyyat və və menecment sahəsində yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması və texniki(mühəndis) fakültələrin tələbələrinin təşkilati-iq-tisadi hazırlığının gücləndirilməsi vəzifəsi qoyulmuşdur. Bu vəzifənin yerinə yetirlməsi sahəsində fakültədə fəal işlər aparılmaqdadır.

Fakültədə aşağıdakı ixtisaslar üzrə bakalavr və magistr kadrları hazırlanır:

1. Sənayenin təşkili və idarə olunması.

İxtisaslaşmaları:

İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (maşınqayırma, nəqliyyat və rabitə sahələri üzrə)

2. Menecment.

Magistratura səviyyəsində “Sənayenin təşkili və idarə olunması” və “Strateji idarəetmə”, “Biznesin təşkili və idarə edilməsi” ixtisasları üzrə kadrlar hazırlanır.

2015/2016-cı dərs ilində fakültədə bakalavr səviyyəsində 552 nəfər tələbə, o cümlədən 476 nəfər əyani şöbədə, 76 nəfər qiyabi şöbədə, xx nəfər isə magistratura səviyyəsində təhsil alır.

Əlaçı tələbələrin böyük əksəriyyəti magistratura səviyyəsində təhsillərini davam etdirəcəklər. Fərəhləndirici haldır ki, bu günə qədər yüzlərlə məzunlarımız ölkəmizin müxtəlif ali məktəblərinin magistraturalarında təhsillərini davam etdirirlər. Bu isə ha-zırladığımız kadrların peşə-ixtisas səviyyəsinin yüksək olduğunu təsdiq edən əsas göstə-ricidir.

Fakültə yarandığı gündən Universitet rəhbərlərinin diqqət mərkəzindədir. Tələbə-lərin tədrisini yaxşılaşdırmaq məqsədilə universitetin kitabxanasında iqtisadi oxu zalı təşkil edilmişdir. Oxu zalında Azərbaycan, rus və digər xarici dillərdə kifayət qədər yeni iqtisadi ədəbiyyat vardır. Fakültənin əməkdaşları tərəfindən yazılmış dərsliklər, dərs və-saitləri və metodik materiallar da kitabxanaya bağışlanır.

Menecmentin texniki təchizatı, xüsusilə idarəetmə əməyinin kompüterləşdirilməsi mühüm problemlərdəndir. Bu sahədə kompüterləşdirmənin əsas üstünlüyü ondadır ki, kompüterlərin tətbiqi qərarların qəbul edilməsi üçün ilkin məlumat bazasını genişləndi-rir. İnformasiya təkcə ənənəvi kəmiyyət formasında deyil, həmçinin asan dərk edilən qrafiklər, cədvəllər vəs. şəkildə verilə bilər. Elektron poçtun köməyilə eyni informasiya eyni zamanda bir neçə menecerə verilir, telefon danışıqları və digər işgüzar ünsiyyət formaları üçün vaxt məsrəfləri xeyli azalır. Bütünlükdə menecmentin kompüterləşdiril-məsi idarəetmənin səviyyələri üçün informasiyanı daha əlverişli etməklə şirkətlərin ierarxiya nərdivanın pillələrinin sayının tədricən azalmasına kömək edir. Deməli, qərar-ların qəbul edilməsi və onların icraçılara çatdırılması prosesi optimallaşır. Bütün bunlar gələcək mütəxəssislərin kompüter hazırlığının müasir tələblər səviyyəsində təşkilini tələb edir. Bu məqsədlə fakültənin nəzdində müasir kompüterlərlə təchiz edilmiş magistr sinifi yaradılmışdır.

Biz tədris prosesində tələbələrə yüksək bilik verməklə yanaşı, həm də onlarda müstəqillik və təşəbbüskarlıq kimi keyfiyyətləri, vətənə sevgi hissini aşılamağa çalışı-rıq. Yaxşı başa düşürük ki, Azərbaycanın gələcəyi məzunlarımızın səmərəli və yaradıcı fəaliyyətindən asılı olacaqdır. Qeyd etmək lazımdır ki, indiyədək fakültəni bakalavr pilləsi üzrə 2000-dək, magistr pilləsi üzrə isə 400 nəfərdən çox məzun bitirmişdir. Onların əksəriyyəti xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində müvəffəqiyyətlə çalışırlar.

2000/2001-ci dərs ilindən fakültədə tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsinin çoxballı sisteminə, 2011-ci ildən isə tədrisin balonya (kredit) prosesinə keçilmişdir. Ona görə də qısa müddətdə mövcud Baza təhsil proqramları və tədris planları yenidən işlənilmiş və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir. Bu planlarda tədris olunan fənlərin sayı və əhəmiyyəti bakalavr hazırlığı üzrə təhsilin Dövlət standartlarına tam uyğunlaşdırılmışdır. Tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi-nin ənənəvi üsulları ilə müqayisədə yeni üsulun üstünlükləri çoxdur. Belə ki, kredit sis-temi semestr ərzində tələbələrin fəallığını və onların biliyinin qiymətləndirilməsində obyektivliyi artırır.

Texniki ixtisaslar üzrə kadrların iqtisadi hazırlığı vəzifəsinin yerinə yetirilməsi sahəsində xeyli işlər görülmüşdür. Tələbələrin peşə və iqtisadi hazırlığının sintezinə nail olmaq üçün texniki ixtisaslarda iqtisadi fənlərin tədrisinə tələbkarlıq artırılmış, fənn proqramlarında yüksək ixtisaslı bakalavr və magistr kadrlarının menecment və biznes sahəsində hazırlığı məsələləri nəzərdə tutulmuşdur. Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövr çox zəruri olan bəzi iqtisadi fənlərin texniki ixtisaslarda heç olmazsa fakültətiv qaydada tədris olunması faydalı olardı.

Fakültənin güclü elmi potensialı vardır. Fakültədə 65 nəfər professor-müəllim heyəti çalışır. Onlardan 7 nəfəri elmlər doktoru-professor, 28 nəfəri elmlər namizədi-dosent, 21 nəfəri baş müəllim, 9 nəfəri müəllim-assistentdir.

Fakültədə elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına xüsusi diqqət yetirilir. Professor-müəllim heyəti elmi-tədqiqat işlərinin diqqətlə aparılmasına ciddi səylə cəlb olunurlar. Bu sahədə müəyyən müsbət nəticələr əldə edilmişdir.

Son beş ildə fakültə əməkdaşları 400-ə qədər elmi məqalə çap etdirmiş, 160 mə-ruzə ilə müxtəlif səviyyəli konfranslarda çıxış etmiş, 14 monoqrafiya, 5 dərslik, 25 dərs vəsaiti və 5 metodiki material nəşr etdirmişlər.

Fakültənin kafedralarında 7 doktorant və 10 dissertant mövcuddur. Əməkdaşlar-dan 4 nəfəri doktorluq və 12 nəfəri isə namizədlik dissertasiyaları üzərində çalışırlar. Son beş ildə fakültədə 6 doktorluq və 10 namizədlik dissertasiyası müdafiə edilmiş, 6 namizədlik dissertasiyası müzakirə olunaraq müdafiyəyə tövsiyə olunmuşdur. Mə-zunlarımızın 10 nəfəri AzTU-nun və digər elmi-tədris müəssisələrinin doktoranturala-rında təhsillərini davam etdirirlər.

Fakültənin tələbələri müxtəlif səviyyəli olimpiadalarda, elmi konfranslarda, idman yarışlarında və başqa tədbirlərdə fəal iştirak edirlər.

2012-2013-cü tədris ilindən Universitetimiz ilə Koreyanın KOİKA şirkəti ara-sında bağlanmış müqaviləyə əsasən “Elektron Universitet” layihəsinin həyata keçirilmə-sinə başlanmışdır. Layihəyə görə lazımi bütün zəruri məlumatlar universitet saytında yerləşdirilmişdir. Artıq imtahan sessiyalarının aparılması layihəyə uyğun formada təşkil olunmuşdır. Burada əsas məqsəd tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsinin səmərələli-yinin artırılmasıdır.

Fakültənin tələbələri müxtəlif səviyyəli olimpiadalarda, elmi konfranslarda, idman yarışlarında və başqa tədbirlərdə fəal iştirak edirlər.

Əldə etdiyimiz nailiyyətlər, şübhəsiz, ölkədəki sabitliklə əlaqədardır. Bu sabitli-yə görə isə möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına minnətdar olmalıyıq. İlham Əliyev güclü siyasətçi və dövlət xadimidir. Azərbaycan da bir müstəqil dövlət kimi prezidentin adı ilə tanınır. İstər daxili, istərsə də xarici siyasət sahəsində onun gördüyü möhtəşəm işləri biz ürəkdən dəstəkləyirik. Prezidentimizin səyi və gərgin əməyi nəticəsində ölkənin xalq təsərrüfatında sürətli inkişaf meyli təmin edilmişdir. İlham Əliyev təhsil sahəsini də həmişə diqqət mərkəzində saxlayır, ona qayğı ilə yana-şır. Ölkə prezidentinin bu qayğısı bizim məsuliyyətimizi daha da artırır. Bu qayğıya təhsildə və elmdə yüksək göstəricilərlə cavab vermək müstəqil dövlətin təhsil işçilərinin müqəddəs vəzifəsi və şərəf işi olmalıdır.

Xüsusi Texnika və Texnologiya (XTT)

Azərbaycan Texniki Universitetinin (AzTU) Xüsusi Texnika və Texnologiya Fakültəsi (XTTF) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 may 2009-cu il tarixli 295 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “2009 – 2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət proqramı”nın ali təhsildə kadr hazırlığı istiqamətinin, Təhsil Haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikası müdafiə kompleksi üçün yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanması haqqında” 07.06.2011-ci il tarixli 91 nömrəli qərarı, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 06.07.2011-ci il 1227 nömrəli əmri, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Əsasnaməsi, Ali təhsil müəssisəsinin nümunəvi nizamnaməsi və müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq yaradılmışdır.

Fakültənin yaradılmasında əsas məqsəd Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyini xüsusi ixtisaslı mühəndis kadrları ilə təmin etməkdir.

Tədris prosesi

Fakültənin qruplarına AzTU-nun ən yaxşı professor və müəllimləri dərs deyir. Tədrisdə müvəffəqiyyətlər əldə edən tələbələrə xüsusi qayğı göstərilir. Tələbələrin tədrisə marağını artırmaq üçün dekanlıq xüsusi stimullaşdırıcı tədbirlər keçirir, layihələr hazırlayır. Fakültənin nümunəvi tələbələrinin xarici ölkələrin universitetlərinə təcrübə keçməsi üçün əlaqələr yaradılmaqdadır..

Fakültənin bütün qruplarında semestr imtahanları yazılı formada götürülür.

Tələbələrin 1-ci kursdan başlayaraq Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin müəssisələrinə ekskursiyaları təşkil olunur. Tədris və istehsalat təcrübələri Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin qabaqcıl zavodlarında keçirilir.

Xüsusi təqaüd

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin 12.10.2012-ci il tarixli 90 №-li qərarına əsaslanaraq Azərbaycan Respublikasının müdafiə sənayesi üçün yüksəkixtisaslı kadrlar hazırlayan Azərbaycan Texniki Universitetinin “Xüsusi texnika və texnologiya” fakültəsinin fərqlənən tələbələrinə xüsusi təqaüdlər ayırmışdır. Bu təqaüd hər semestrin sonu keçirilən imtahanlarda hər ixtisas üzrə ən yüksək nəticə göstərən 2 tələbəyə növbəti semestr ərzində verilir. Təqaüdün aylıq məbləği bakalavriat pilləsində oxuyan tələbələr üçün 80 manat, magistraturda isə 100 manat təşkil edir.

Sənədlər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları

07.06.2011-ci il tarixli 91 №-li qərar: “Azərbaycan Respublikası müdafiə kompleksi üçün yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanması” haqqında - XTT Fakültəsinin yaradılması haqqında

31.10.2011-ci il tarixli 177 №-li qərar: “Ali təhsilin bakalavriat və magistratura səviyyələri üzrə bəzi ixtisasların (ixtisaslaşmalatın) Təsnifatı”nın təsdiq edilməsi haqqında.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 06.07.2011-ci il 1227 nömrəli əmri

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin əmr və qərarları

12.10.2012-ci il tarixli 90 №-li qərar: Azərbaycan Respublikasının müdafiə sənayesi üçün yüksəkixtisaslı kadrlar hazırlayan Azərbaycan Texniki Universitetinin “Xüsusi texnika və texnologiya” fakültəsinin fərqlənən tələbələrinə xüsusi təqaüdlərin təyin edilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

27.02.2012-ci il tarixli 35 №-li əmri: “Müdafiə sənayesi kompleksi üçün yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanması haqqında”.

Xarici tələbələr üzrə dekanlıq (XTD)

Azərbaycan Texniki Universitetində xarici ölkə vətəndaşlarının təhsil alması təqribən 30 illik  tarixə malikdir. Əvəllər onların təhsilinin təşkili ilə ayrı-ayri dekanlıqlar məşğul idi. Sonradan tələbələrin sayı artdığına görə və bu işi müəyyən bir mərkəzdə birləşlirmək məqsədi ilə 1978-ci ildə xarici tələbələrlə iş üzrə dekanlıq yaradıldı. 2000-ci ildə fakultənin dekanı fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent Elçin Ramiz oglu Mustafayev təyin edilmişdir. Xarici tələbələrin təhsilinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 1996-cı ildə dekanlığın nəzdində hazırlıq şöbəsi yaradıldı. Hazırlıq şöbəsində tələbələrin təhsili üçün hər cür şərait yaradaılmışdır. Burada dərsləri aparmaq üçün professorlar və təcrübəli müəllimlər cəlb edilmişdir. Dərslərin gedişinə ciddi nəzarət edilir. Azərbaycan və Rus dilini tədris edən müəllimlər ümumtexniki fənn müəllimləri ilə əlaqə saxlayaraq bu elmlərdə işlədilən terminləri tələbələrə öyrədirlər. Hazırlıq kurslarını bitirən, imtahanlarda müvəffəq qiymət alan abituriyentlər universitetin birinci kursunda oxumaq hüququ qazanırlar. Bu gələcəkdə onların ixtisasseçmə imkanlarını artırır, universitetin daxili qayda-qanunları və tədris sistemi ilə tanış olmaları üçün şərait yaradır. Hazırliğın məqsədyönlü aparılması həm də yuxarı kurslarda tələbələrin təhsilini asanlaşdırır. Azərbaycan Texniki Universitetinde xarici ölkələr üçün mütəxəssislər hazırlamaga başlandığı vaxtdan bu günə qədər 40-dək ölkə üçün 5 minə yaxın mühəndis və bakalavr hazırlamışdır. Burada Turkiyə tələbələri ilə yanaşı Əfqanıstan, İordaniya, İran, Suriya, Efiopiya, Pakistan, Hindistan, Rusiya, Anqola, Misir,Moldova, Əlıcəzair, Almaniya, Yəmən, Madaqaskar, Fələstin, Çili, Çin, Banqladeş, Kuba, Panama, Mali, BƏƏ, Koreya, Kompuçiya, Zimbabve, Peru, Laos, Ekvador, Marokko, Çad, Zair, Kolumbiya, Monqolustan, Sudan, İraq, Mozambik, Nigeriya, Ukrayna, Türkmənistan və s.ölkələrin vətəndaşları təhsil almişlar. Son 5 ildə 400-dək xarici ölkə vətəndaşı universitetin məzunu olmuşdur. Hal hazirda universitetdə 200-dək xarici tələbə təhsil alır. Universitetdən bakalavr ilə yanaşı magistratura və doktorantura da fəaliyyət göstərir.

DekanlarRedaktə

Avtomatika və Kompüter TexnikasıRedaktə

 • Dekan: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent Şirinov Taleh

Radiotexnika və rabitəRedaktə

 • Dekan: Məmmədov Əhməd Adil oğlu,1966-cı ildə Gürcüstan SSR Qardabani rayonundakı Kosalı kənd orta məktəbini gümüş medalla bitirərək Azərbaycan Politexnik İnstitutunun (indiki - Azərbaycan Texniki Universiteti) “Radiotexnika” ixtisasına daxil olmuş və 1972-ci ildə tam kursu bitirərək radiomühəndisi ixtisasına yiyələnmişdir. 1968 – 1979 – cu illərdə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun “Ümumi və nəzəri elektrotexnika” kafedrasında laborant, laboratoriya müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 1972 – 1974-cü illərdə Semipalatinsk şəhərində Sovet Ordusu sıralarında hərbi xidmətdə olmuşdur. 1979-cu ildə müsabiqə yolu ilə “Ümumi və nəzəri radiotexnika” (indiki – “Radiotexnika və televiziya sistemləri”) kafedrasının assistenti vəzifəsinə, 1986-cı ildə isə baş müəllim vəzifəsinə seçilmişdir. 1988-2001 – ci illər ərzində “Radiotexnika” fakultəsinin dekan müavini vəzifəsində çalışmış, 1993-1994-cü illərdə “Radiotexnika” fakultəsinin dekanı vəzifəsini icra etmişdir. 2003-cü ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi adına layiq görülmüşdür. 2007-ci ildən “Radiotexnika” kafedrasının, hal-hazırda isə “Rabitə şəbəkələri və kommutasiya sistemləri” kafedrasının dosentidir.

Elektrotexnika və energetikaRedaktə

 • Dekan: Texnika elmləri doktoru, professor Bəşirov Mahir Məcnun oğlu

NəqliyyatRedaktə

 • Dekan: Texnika elmləri namizədi, dosent Şayev Zəkay Şaban oğlu

MaşınqayırmaRedaktə

 • Dekan: Texnika elmləri namizədi, dosent Məmmədov Ərəstun Salman oğlu

MetallurgiyaRedaktə

 • Dekan: Texnika elmləri namizədi, dosent Babayev Aqil İsa oğlu

Mühəndis biznesi və menecmentRedaktə

 • Dekan: İqtisad elmləri namizədi, dosent Aslanzadə İlham Alıcı oğlu

Xarici tələbələr üzrə dekanlıqRedaktə

 • Dekan: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent Mustafayev Elçin Ramiz oğlu

Xüsusi Texnika və TexnologiyaRedaktə

 • Dekan: Texnika elmləri namizədi, dosent Hüseynov Ramiz Əhməd oğlu

Ümumi Universitet kafedralarıRedaktə

Bu fakültələrdə əyani və qiyabi formada 6000-dək tələbə təhsil alır. Onlardan 300 nəfərə qədəri xarici vətəndaşlardır. Universitetin 45 kafedrasında 600 nəfərədək professor-müəllim heyəti, o cümlədən 70 nəfərədək elmlər doktoru, professor, 400-dək elmlər namizədi, dosent çalışır.

Xarici tələbələr üzrə dekanlıq universitetdə xarici ölkələr üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssislər hazırlanmasını təmin etmək məqsədi ilə xarici tələbələrin qəbulu, təhsili və məişətinin təşkili ilə bağlı məsələləri həll etmək üçün fəaliyyət göstərir.

Avtomatika və idarəetməRedaktə

Avtomobil daşımaları və yol hərəkətinin təşkiliRedaktə

Azərbaycan dili və pedaqogikaRedaktə

Biotibbi TexnikaRedaktə

Avtomobil TexnikasıRedaktə

Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləriRedaktə

Dəmiryol nəqliyyatının istismarıRedaktə

Elektroenergetika və elektrik təchizatı sistemləriRedaktə

Elektrodinamika və radioelektron vasitələriRedaktə

ElektronikaRedaktə

Elektromexanika və elektrik avadanlığıRedaktə

ElektrotexnikaRedaktə

FizikaRedaktə

Xarici dillərRedaktə

İqtisadi nəzəriyyə və Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatıRedaktə

İnformasiya texnologiyaları və programlaşdırmaRedaktə

İstilik energetikasıRedaktə

KimyaRedaktə

Rabitə şəbəkələri və kommutasiya sistemləriRedaktə

Kompüter sistemləri və şəbəkələriRedaktə

Maşınların konstruksiyaedilməsiRedaktə

Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsiRedaktə

Maşınqayırma texnologiyasıRedaktə

Xüsusi texnologiyalar və avadanlıqlarRedaktə

Metallurgiya və metalşünaslıqRedaktə

Metrologiya və standartlaşdırmaRedaktə

Mühəndis qrafikasıRedaktə

Ümumi və tətbiqi riyaziyyatRedaktə

Sənaye ekologiyası və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyiRedaktə

Sənaye iqtisadiyyatı və menecmentRedaktə

İctimai fənlərRedaktə

MexanikaRedaktə

Texnoloji komplekslər və xüsusi texnikaRedaktə

Radiotexnika və televiziya sistemləriRedaktə

Materiallar texnologiyasıRedaktə

İxtisaslarRedaktə

Bakalavr təhsiliRedaktə

Azərbaycan Texniki Universitetində bakalavr pilləsində bu ixtisaslar üzrə mütəxəssislər hazırlanır:

Avtomatika və Kompüter texnikası fakültəsiRedaktə

 • İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi
 • Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
 • Kompüter mühəndisliyi
 • Kompüter elmləri
 • Sistem mühəndisliyi

Elektronika və Energetika fakültəsiRedaktə

 • Elektroenergetika mühəndisliyi
 • İstilik energetikası mühəndisliyi
 • Elektrik mühəndisliyi
 • Enerji maşıngayırması mühəndisliyi

Radiotexnika və Radiorabitə fakültəsiRedaktə

 • Elektronika, radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi
 • Biotibbi texnologiya mühəndisliyi
 • İnformasiyanın təhlükəsizliyi

Metallurgiya fakültəsiRedaktə

 • Metallurgiya mühəndisliyi
 • Materialşünaslıq mühəndisliyi
 • Ekologiya mühəndisliyi
 • Fövqəladə hallar və həyat fəayyətinin tahlukasizliyi mühəndisliyi

Maşınqayırma fakültəsiRedaktə

 • Maşın mühəndisliyi
 • Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi
 • Mexanika mühəndisliyi
 • Poligrafiya mühəndisliyi
 • Cihazqayırma mühəndisliyi
 • Texnologi maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi

Nəqliyyat fakültəsiRedaktə

 • Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi
 • Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi
 • Dəmir yol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi
 • Nəqliyyatd servisi (avtomobil nəqliyyatı üzrə)

Xüsusi Texnika və Texnologiya fakültəsiRedaktə

 • Metrologiya, Standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi

Mühəndis biznesi və Menecment fakültəsiRedaktə

 • Sənayənin təşkili və idarə edilməsi
 • Menecment
 • Marketinq
 • Biznesin təşkili və idarə edilməsi

MagistraturaRedaktə

Magistratura mərhələsində bu ixtisaslar üzrə mütəxəssislər hazırlanır:

Nəqliyyat fakültəsiRedaktə

 • Avtomobillər;
 • Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili (Avtonəqliyyat sahəsi üzrə);
 • Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili (Dəmiryolu sahəsi üzrə);
 • Yol hərəkətinin təşkili;
 • Dəmiryolu və təsərrufatı, onun istismarı;
 • Lokomotivlər və lokomotiv təsərrüfatı;
 • Vaqon və vaqon təsərrüfatı;
 • Nəqliyyat vasitələrinin təmiri və servis xidməti (avtomovil nəqliyyatı üzrə);

Elektrotexnika və Energetika fakültəsiRedaktə

 • Elektrik təchizatı (Dəmiryol nəqliyyatı üzrə);
 • Elektroenergetika;
 • Daxiliyanma mühərrikləri;
 • Enerji çevrilmələrində gedən proseslərin istilik fizikası;
 • Kompressor maşınları və qurğuları;
 • Elektrik izolyasiyasının texnikası və fizikası;
 • Kabel və keçiricilərin texnikası və fizikası;
 • Avtomobil və traktorların elektrik avadanlıqları;
 • Avtonom obyektlərin elektromexaniki sistemləri;
 • Enerji menecmenti (elektroenergetika sahəsi üzrə, TEMPUS layihəsi );

Radiotexnika və Radiorabitə fakültəsiRedaktə

 • Siqnalların qəbulu, emalı və ötürülmə sistem və qurğuları;
 • Nəzəri radiotexnika;
 • Radiorabitə qurğuları və kompleksləri;
 • Xüsusiləşmiş radiorabitə sistemləri;
 • Rabitə qovşaqları və kommutasiya sistemləri;
 • Elektron poçt rabitəsi;
 • Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri;
 • Rabitə sistemləri və informasiyanın paylanması;
 • Məişət radioelektron aparatlarında servis xidməti;
 • Məişət maşın və cihazlarının layihələndirilməsi və servis xidməti;
 • Biotexniki və tibbi apparat və sistemlərin quraşdırılması, texniki istismarı və servis xidməti;
 • Radioelektronika vasitələrinin konstruksiya edilməsi və texnologiyası;
 • Optik rabitə fizikası və texnikası;
 • Bioloji və tibbi praktikada mühəndis işi;

Metallurgiya fakültəsiRedaktə

 • Materialşünaslıq və materialların texnologiyası;
 • Əlvan və nadir metalların metallurgiyası;
 • Əlvan metal filizlərinin zənginləşdirilməsi;
 • Qara və əlvan metalların və ərintilərin tökmə istehsalı;
 • Metalşunaslıq və metalların termiki emalı;
 • Qaynaq istehsalının metallurgiyası, texnologiyası və avadanlığı;
 • Kompozisiya və ovuntu materialları, örtüklər;
 • Ekologiya (metallurgiya sahəsi üzrə);

Maşınqayırma fakültəsiRedaktə

 • Maşınqayırma texnologiyası (ümumi maşınqayırma);
 • Metalkəsən dəzgahlar və alətlər;
 • Tökmə istehsalının texnologiyası və maşınları;
 • Maşın və apparat hissələrinin bərpası və möhkəmliyinin artırılması texnologiyası və avadanlığı;
 • Texnoloji komplekslərin layihələndirilməsi;
 • Hidravlik maşınlar, hidrointiqallar və hidropnevmoavtomatika;
 • Maddi istehsal vasitələrinin renovasiyası (maşınqayırma sahəsi üzrə);
 • Texnoloji maşınlar və avadanlıqlar (plastik kütlə və rezin emalı maşınları);
 • Texnoloji maşınlar və avadanlıqlar (yüngül sənaye maşınları);
 • Texnoloji maşınlar və avadanlıqlar (yeyinti istehsalı maşınları);
 • Poliqrafiya maşınları və avtomatlaşdırılmış komplekslər;
 • Yükqaldıran nəqledici maşınlar;
 • Cihazqayırma texnologiyası (ümumi jıhazqayırma);
 • Metrologiya və metroloji təminat (maşınqayırma sahəsi üzrə);
 • Standartlaşdırma və sertifikasiya (maşınqayırma üzrə);

Avtomatika və Kompüter texnikası fakültəsiRedaktə

 • Dəmiryol nəqliyyatında avtomatika, telemexanika və rabitənin ümumi problemləri;
 • Yarımkeçirici sistemlərin və çihazların fizikası;
 • Elektron qurğuları;
 • Sənaye elektronikası;
 • Fiziki qurğuların elektronikası və avtomatikası;
 • Texniki sistemlərdə idarəetmə və informatika;
 • Texnoloji proseslərin və istehsalatların avtomatlaşdırılması (maşınqayırma sahəsi üzrə);
 • Dinamiki arxitekturlu multiprosessorlu sistem və şəbəkələr;
 • İnformasiya emalının və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri;
 • Avtomatlaşdırılmış sistemlərin və hesablama texnikası-nın proqram tə’minatı;
 • Məlumatların mühafizəsinin texnologiyası və təşkili;
 • Proseslərin avtomatlaşdırılması;
 • Elektron hesablayıcı vasitələrinin konstuksiya edilməsi və texnologiyası;

Mühəndis biznesi və Menecment fakültəsiRedaktə

 • İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (Maşınqayırma üzrə);
 • İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (Rabitə üzrə);
 • İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (Nəqliyyat üzrə);
 • Biznesin təşkili və idarə edilməsi;
 • Strateji idarəetmə;
 • İqtisadiyyatın tənzimlənməsi;

AzTU–da magistr hazırlığı 19 elmi istiqamətdə birləşmiş 82 ixtisas üzrə aparılır.

Azərbaycan Texniki Universitetinin xarici tələbələrlə 30 illik iş təcrübəsi vardır. Bu dövr ərzində 40-dan çox ölkənin, o cümlədən Türkiyə, İran İslam Respublikası, Bolqarıstan, Misir Ərəb Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Yəmən, İraq, Suriya, İordaniya, Əlcəzair, Liviya, Anqola, Mali, Madaqaskar, Mərakeş, Konqo, Zair, Peru, Ekvador, Kuba, Banqladeş, Hindistan, Əfqanıstan, Çin, Vyetnam, Koreya, Kamboca və başqa ölkələrin nümayəndələri təhsil almış və alır. İndiyə kimi universiteti 1000 nəfərədək xarici tələbə bitirmişdir. Universitetdə hərbi kafedra fəaliyyət göstərir. Kafedra ehtiyat zabitlər proqramı üzrə hərbi hazırlıq dərsləri keçir.

Universitetin strukturuRedaktə

Elmi ŞuraRedaktə

Sıra sayı Soyadı, adı və atasının adı Vəzifəsi
1 Vilayət Məmməd oğlu Vəliyev (sədr) - Rektor. i.e.d., professor
2 Kərimov Ziyafət Xeyrulla oğlu (elmi katib) - “Avtomobil texnikası“ kaf. müdiri, t.e.d., professor
3 Pirməmmədov İlham Teymur oğlu - Elm və texnika üzrə prorektor, f.r.e.d.
4 Xəlilov İsa Əli oğlu - Tərbiyə işləri üzrə prorektor, t.e.d., professor
5 Mirzəliyev Abuzər Ağaverdi oğlu - İnzibati təsərrüfat işləri üzrə prorektor, t.e.n., dosent
6 Talıbov Əbülfəz İlqar oğlu - Ümumi işlər üzrə prorektor
7 Mehdiyeva Zemfira Taptıq qızı - Universitetin elmi katibi
8 Abdullayev Ayaz Hidayət oğlu - “Maşın hissələri” kafedrasının professoru, t.e.d.
9 Aslanzadə İlham Alıcı oğlu - “Mühəndis biznesi və menecment” fakultəsinin dekanı, i.e.d, dosent
10 Babayev Aqil İsa oğlu - “Metallurgiya” fakultəsinin dekanı, t.e.n., dosent
11 Bəşirov Mahir Məcnun oğlu - “Elektrotexnika və energetika” fakültəsinin dekanı, t.e.d., professor
12 Bəxtiyarlı Elvin Əmin oğlu - Tələbə həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri
13 Cahangirov Akif Əli oğlu - Universitet əməkdaşları həmkarlar təşkilatının sədri, t.e.n., dosent
14 Cəfərov Zəfər Əli oğlu - “İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma” kaf. müdiri, t.e.n , dosent
15 Əhmədov Heybətulla Mabud oğlu - “Dəmiryol nəqliyyatının istismarı” kaf. müdiri, t.e.d., professor
16 Əlizadə Rasim İsmayıl oğlu - “Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi” kaf. müdiri, t.e.d., professor
17 Əliyev Hikmət Səxavəddin oğlu - “Elektromexanika və elektrik avadanlığı” kaf. müdiri, f.r.e.n., dosent
18 Fərhadov Vahid Qara oğlu - “Avtomatika və idarəetmə” kafedrasının dosenti, t.e.n.
19 Gözəlov Elçin Baxtı oğlu - “Rabitə şəbəkələri və kommutasiya sistemləri” kaf. müdiri, t.e.n., dosent
20 Həsənov Fazil Əbdüləzim oğlu - “Nəqliyyat” fakultəsinin dekanı, f-r.e.n., dosent
21 Hüseynov Ramiz Əhməd oğlu - “Xüsusi texnika və texnologiya” fakultəsinin dekanı, t.e.n., dosent
22 Hüseynov Həsən Əhməd oğlu - “Texnoloji komplekslər və xüsusi texnika” kaf. müdiri, t.e.d., professor
23 Hüseynov Ələkbər Güləhməd oğlu - “Xüsusi texnologiyalar və avadanlıqlar” kaf. müdiri, t.e.d.,professor
24 İbrahimov Bayram Qənimət oğlu - “Radiotexnika və rabitə” fakultəsinin dekanı , t.e.d., professor
25 İsgəndərov Ramiz Kamal oğlu - “Sənaye iqtisadiyyatı və menecment” kaf. müdiri, i.e.d., professor
26 İsmibəyli Elşad Qulam oğlu - “Elektrodinamika və REV” kaf. müdiri, t.e.d.. professor
27 İsmayılov Rasim Şirin oğlu - “Mexanika” kafedrasının professoru, t.e.d.
28 İsgəndərzadə Elçin Barat oğlu - “Metrologiya və standartlaşdırma” kaf. müdiri t.e.d., professor
29 Qasımov Şikar Məmməd oğlu - “İctimai fənlər” kaf. müdiri, t.e.d., professor
30 Qocayev Eldar Mehralı oğlu - “Fizika” kaf. müdiri, f.r.e.d., professor
31 Şirinov Taleh - “Avtomatika və kompüter texnikası” fakultəsinin dekanı, f.r.e.n., dosent
32 Quliyev Rüfət Atakişi oğlu - “İqtisadi nəzəriyyə və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı” kaf. müdiri, i.e.d., professor
33 Əlizadə Zərifə Faiq qızı - Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri
34 Lazımov Tahir Müthəd oğlu - “Enerji təchizatı və izolyasiyası” kaf. müdiri, t.e.d., professor
35 Məmmədov Arif Tapdıq oğlu - “Konstruksiya materialları” kaf. müdiri, t.e.d., professor
36 Məmmədov Əhməd Adil oğlu - Tələbə elmi cəmiyyətinin sədri, t.e.n., dosent
37 Məmmədov Ərəstun Salman oğlu - “Maşınqayırma” fakultəsinin dekanı , t.e.n., dosent
38 Məmmədov Elman İdris oğlu - “Kimya” kaf.müdiri, k.e.d., professor
39 Mirzəyev Həbib Adil oğlu - “Azərbaycan dili və pedaqogika” kaf. müdiri, f.e.n., dosent
40 İmanov Əhməd Süleyman oğlu - “Mühəndis qrafikası” kafedrasının dosenti, t.e.n.
41 Mövlazadə Vaqif Zahid oğlu - “Maşınqayırma texnologiyası” kafedrasının professoru, t.e.d.
42 Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu - “Kompyüter sistemləri və şəbəkələri” kaf. müdiri, t.e.d., professor
43 Mustafayev Elçin Ramiz oğlu - “Xarici tələbələrlə iş üzrə” dekan, f.r.e.n., dosent
44 Namazov Sübhan Nadir oğlu - “Metallurgiya və Metalşünaslıq” kaf. müdiri, t.e.d., professor
45 Orucov Hüseyn Surxay oğlu - “Elektronika” kaf. müdiri, f.r.e.d, professor
46 Seyidov Fəxrəddin İbrahim oğlu - “Elektrotexnika” kaf. müdiri, t.e.n, dosent
47 Süleymanov Yusif Əşrəf oğlu - “Xarici dillər” kaf. müdiri, f.ü. f.d., dosent
48 Əzizova Lalə Əlisəttar qızı - “İstilik energetikası” kaf. müdiri, t.e.n., dosent
49 Şayev Zakay Şaban oğlu - Tədris şöbəsinin müdiri, t.e.n., dosent
50 Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu - "Ümumi və tətbiqi riyaziyyat" kafedrasının müdiri, f.r.e.d., professor
51 Xaliq Məcid oğlu Yahudov - Tədris işləri üzrə prorektor. i.e.d., professor

İctimai ŞuraRedaktə

Sıra sayı Soyadı, adı və atasının adı Vəzifəsi
1. Əsgərov Şahlar Qaçay oğlu - professor, ictimai-siyasi xadim
2. Ağayev Əjdər Əbdülhüseyn oğlu - Azərbaycan Respublikasının Təhsil Şurasının sədri, əməkdar müəllim, pedaqoji elmlər doktoru, professor
3. AzTU-nun rektoru və ya prorektoru (məşvərətçi səslə)
4. Mövla-zadə Vaqif Zahid oğlu - AzTU-nun Maşınqayırma texnologiyası kafedrasının professoru
5. Xəlilzadə Flora Fətulla qızı - Əməkdar jurnalist, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, İTV-nin əməkdaşı
6. Hüseynova Reyhan Kamran qızı - Azərbaycan Fulturoloqlar Cəmiyyətinin sədri
7. Əliyev Şahiddin Sərdar oğlu - Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü
8. Gündüz Osman Mehdi oğlu - Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti, “Multimedia” İnformasiya Sistemləri Texnologiyaları Mərkəzinin direktoru
9. Aslanov Novruzəli Davud oğlu - Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin prezidenti
10. Nuriyev Əliməmməd Mali oğlu - “Konstitusiya” Araşdırmalar Fondunun prezidenti
11. Əliyev Etibar - “XXI Əsr” Təhsil Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri, təhsil üzrə ekspert
12. Məcidov Rəşad Müseyib oğlu (Rəşad Məcid) - yazıçı, jurnalist, "525-ci qəzet"in baş redaktoru, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin gənclərlə iş üzrə katibi, Azərbaycan Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü
13. Abışova Vüsalə Mahir qızı (Vüsalə Mahirqızı) – Əməkdar jurnalıst, “APA-Holding” MMC-nin prezidenti
14. Seyfullayev Elbrus Ramiz oğlu (Elbrus Ərud) – Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, “Qafqazinfo” xəbər portalının rəhbəri
15. Elşad Eyvazlı – Modern.az saytının baş redaktoru, Parlament Jurnalistləri Birliyinin sədri

Xarici əlaqələriRedaktə

Qafqaz Universitetlər Birliyinin üzvüdür.[2]

İstinadlarRedaktə

MənbəRedaktə

Həmçinin baxRedaktə