Azərbaycan Respublikasının qabaqcıl təhsil işçisi

mükafat
(Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisiAzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi "Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi" döş nişanı və Fəxri Fərman vasitəsilə təhsil sektorunda fəaliyyət göstərən idarə, müəssisə və təşkilatların çalışanlarına təltif verir. Bu təltiflər aşağıdakı hallarda verilir:

  1. Təhsil sahəsində dövlət tapşırıqlarının uğurla yerinə yetirilməsinə görə.
  2. Təhsil sistemi və təhsil müəssisələrinin idarə olunmasında yüksək səviyyəli menecment fəaliyyətinə görə.
  3. Gənc nəslin təlim-tərbiyəsinə əldə edilmiş yüksək nəticələrə görə.
  4. Yüksək ixtisaslı kadrların yetişdirilməsinə və elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə.
  5. İxtisaslı fəhlə və orta ixtisas təhsilli kadrların hazırlanmasında nailiyyətlərə görə.
  6. Rəhbər və pedaqoji kadrların hazırlanması, tərbiyə edilməsi və təcrübələrin öyrənilməsi sahəsində yüksək nəticələrə görə.
  7. Dərsliklərin, tədris-metodiki və əyani vasitələrin hazırlanmasında yüksək nəticələrə görə.
  8. Təhsil sahəsində elmi-tədqiqat işlərinin səmərəliyinə görə.
  9. Təhsil sisteminin yeniliklərinin həyata keçirilməsi sahəsində əldə edilən yüksək nəticələrə görə.
Azərbaycan Respublikasının qabaqcıl təhsil işçisi

Ölkə
Tip mükafat

"Döş nişan" və "Fəxri Fərman" təhsil sektorunda fəaliyyət göstərən başqa nazirlik, idarə, müəssisə və təşkilatların təklifləri əsasında təqdim edilir. Bu təltiflər Təhsil Nazirliyi kollegiyasının qərarına əsasən, Fəxri adlarla bağlı komissiyanın rəyinə əsaslanaraq verilir. Təltiflər geniş bir mərasimdə həyata keçirilir və təltif olunanlar xüsusi formalı vəsiqə ilə təltif edilirlər.

Döş nişanı dairə formasında olmaqla, aşağı hissəsində qızılı rəngli dəfinə yarpağı, orta hissəsində üzərində Azərbaycan Respublikasının bayrağı əks olunmaqla günəş şüaları fonunda kitab şəkili təsvir olunur. Nişanın qıraq hissəsində dairəvi şəkildə qızılı hərflərlə "Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi", kitab şəklinin alt hissəsində "qabaqcıl təhsil işçisi" sözləri yazılır.

Təhsil Nazirliyi, "Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi" döş nişanı və Fəxri Fərmanı ilə təltif olunanların uçotunu həyata keçirir. Həmçinin, "Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi" döş nişanı sağ tərəfdə orden və medallardan aşağıda asılır.