Azərbaycan Respublikasının əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi

Fəxri ad

Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi — fəxri adı bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafında böyük xidmətlər göstərmiş, bu sahənin elmi-tədqiqat və müalicə-sağlamlaşdırma işində, idman kadrlarının hazırlanmasında və tərbiyə edilməsində yüksək nailiyyətlər əldə etmiş şəxslərə verilir.

Azərbaycan Respublikasının əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi

Ölkə
Tip fəxri ad

İstinadlar

redaktə