Azərbaycan SSR İnqilab Komitəsi

Azərbaycan SSR İnqilab Komitəsi - Azərbaycan Demokratik Respublikasının süqutundan sonra Azərbaycanda ali qanunvericilik və icra hakimiyyətini həyata keçirən faktiki ali hakimiyyət orqanı. Yerlərdə sovet hakimiyyəti qəza, məntəqə və kənd inqilab komitələrinin əlində idi.

28 aprel 1920-ci ildə Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulur. Azərbaycanda hakimiyyət Müvəqqəti İnqilab Komitəsinə keçdi. Müvəqqəti İnqilab Komitəsi tərkibinə ancaq azərbaycanlılar daxil idilər. Sədr Nəriman Nərimanov (28 aprel 1920-19 may 1921) idi.