Azərbaycan SSR əməkdar mühəndislərinin siyahısı

1960-cı illər redaktə

1960 redaktə

19 avqust 1960-cı ildən:[a]

1962 redaktə

11 avqust 1962-ci ildən:[b]

 • Əliyev Əli Bayram oğlu — Azərbaycan SSR Tikinti Nazirliyi Bakı Baş Tikinti İdarəsinin baş mühəndisi
 • Əhmədov Tofiq Cahangir oğlu — Azərbaycan SSR tikinti nazirinin müavini
 • Qusyanova Frida Emanuilovna — Azərbaycan SSR Tikinti Nazirliyinin "Promzavodmontaj" tresti 5 nömrəli quraşdırma idarəsinin baş mühəndisi
 • İsmayılov Ənvər Ələkbər oğlu — Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Dövlət Tikinti və Arxitektura İşləri Komitəsi sədrinin müavini
 • Qarayev Əsəd İsmayıl oğlu — Bakı Baş Tikinti İdarəsi mərkəzi tədqiqat laboratoriyasının müdiri
 • Qasımov İsmayıl İsrafil oğlu — Bakı Baş Tikinti İdarəsi 11 nömrəli tikinti idarəsinin rəisi
 • Rəhimov Sadıq Hacı Yarəli oğlu — Bakı Baş Tikinti İdarəsinin rəisi

1970-ci illər redaktə

1976 redaktə

23 dekabr 1976-cı ildən:[c]

 • Kərimov Ağahüseyn Əşrəf oğlu — C. Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının səs operatoru
 • Şeyxov Əziz Hüseyn oğlu — C. Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının səs operatoru

1980-ci illər redaktə

1987 redaktə

1990-cı illər redaktə

1991 redaktə

İstinadlar redaktə

 1. Ҹ. М. Магомајев јолдаша Азәрбајҹан ССР-ин Әмәкдар мүһәндиси Фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 194 (11448). 20 август 1960-ҹы ил. С. 1.
 2. Азәрбајҹан ССР тикинти сәнајеси ишчиләринә Азәрбајҹан ССР әмәкдар мүһәндиси фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 188 (12050). 12 август 1962-ҹи ил. С. 2.
 3. "Республика кино сәнәти ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 301 (16430). Коммунист. 25 декабр 1976-ҹы ил: сәһ. 3.
 4. "A. M. Məlikova yoldaşa "Azərbaycan SSR əməkdar mühəndisi" fəxri adının verilməsi haqqında" Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 24 yanvar 1991-ci il tarixli, 140 nömrəli Fərmanı Arxivləşdirilib 2018-09-14 at the Wayback Machine  (az.)
 5. "Z. H. Əliyev yoldaşa "Azərbaycan SSR əməkdar mühəndisi" fəxri adının verilməsi haqqında" Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 24 yanvar 1991-ci il tarixli, 142 nömrəli Fərmanı Arxivləşdirilib 2018-09-14 at the Wayback Machine  (az.)
 6. 1 2 3 "Ümumittifaq Təbii Qazın Nəql Edilməyə Hazırlanması və Emalı Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutunun əməkdaşlarına Azərbaycan SSR-in fəxri adları verilməsi haqqında" Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 29 yanvar 1991-ci il tarixli, 146 nömrəli Fərmanı Arxivləşdirilib 2018-09-14 at the Wayback Machine  (az.)
 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 "Sənaye işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında" Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 29 yanvar 1991-ci il tarixli, 150 nömrəli Fərmanı Arxivləşdirilib 2018-08-14 at the Wayback Machine  (az.)
 8. 1 2 3 https://e-qanun.az/framework/6486 alpiViewDocFirstDoc ""Azərelektroterm" Elm-İstehsal Birliyi işçilərinin bir qrupuna Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında" Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 3 fevral 1991-ci il tarixli, 162 nömrəli Fərmanı[ölü keçid]  (az.)
 9. 1 2 '"Bakımetrolayihə institutunun işçilərinə "Azərbaycan SSR əməkdar mühəndisi" fəxri adı verilməsi haqqında" Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 4 fevral 1991-ci il tarixli, 193 nömrəli Fərmanı[ölü keçid]  (az.)
Sənədlər
 1. Anadan olmasının əlli illiyi münasibətilə və respublikanın xalq təsərrüfatında uzun müddət qüsursuz işlədiyinə görə Cəmaləddin Müslüm oğlu Maqomayev yoldaşa "Azərbaycan SSR əməkdar mühəndisi" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 19 avqust 1960-cı il tarixli Fərmanı[1]
 2. Əsaslı tikinti sahəsində xidmətlərinə görə Azərbaycan SSR tikinti sənayesi işçilərinə "Azərbaycan SSR əməkdar mühəndisi" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 11 avqust 1962-ci il tarixli Fərmanı[2]
 3. Sovet kino sənətini inkişaf etdirməkdə xidmətlərinə görə və Azərbaycan kinosunun 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq respublika kino sənəti işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 dekabr 1976-cı il tarixli Fərmanı[3]