Azərbaycan hökmdarlarının siyahısı

Tarix boyu Azərbaycan hökmdarlarının siyahısı

İki-başlı qartal gerbini qullanan mərbut ölkələr: * Böyük Səlcuq İmperiyası * Eldənizlər * Şirvanşahlar dövləti * Maday İmperiyası * Şumerlər * Tengriçilikdə göy və yer qoruyucusu * Öksökö Türklərdə bir simvol * Albanya dövlətinin simvolu

Aratta dövləti (e.ə. III minilliyin birinci yarısı[1]-…)Redaktə

Əsas məqalə: Aratta dövləti
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Aratta dövləti  (e.ə. III minilliyin birinci yarısı-…)
? ?-?
?-?
? ?-?

Elam dövləti, (e.ə. 2700–650)Redaktə

Əsas məqalə: Elamlar

Cənubi Azərbaycan ərazisində Qaşqayların yaşadığı bölgədə Elamların tarixsəl əsərləri vardır.

şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Qədim Elamlar Dövrü, e.ə. 2700–1500
Elamlarların Erkən padşahları, e.ə. 2700–2600
? ?-?
Avan sülaləsi[2][3][4], e.ə. 2600–2078
Adı açıqlanmayan Avan kralı ? e.ə. 2580-? Urukda ilk sülalənin son padşahıyla çağdaşdır.[5]
…Lu ? ?-?
Kur-İşşak ? e.ə. ?-2550
Peli ? e.ə. 2500-?
I Tata ? ?-?
Ukku-Tanhiş ? ?-?
Hişutaş ? ?-?
Şuşun-Tarana ? ?-?
Napi-Ilhuş ? ?-?
Kikku-Sive-Temti ? ?-?
I Hişep-Ratep ? ?-?
  Luh-Işşan I Hişep-Ratepin oğlu e.ə. ?-2325
II Hişep-Ratep Luh-Işşanın oğlu e.ə. 2325-?
Emahsini[6] e.ə. 2315–2311
Helu ? ?-?
  Xita ? e.ə. 2270–2270 Akkad padşahı Naram-Sinlə çağdaşdır.
  Kutik-Inşuşinak[7] Şinpi-hiş-hukun oğlu e.ə. 2100–2100 Ur padşahı Ur-Nammuyla çağdaşdır.

E.ə. 2078 və 2016-cı illərdə Susa, Ur qoşunları tərəfindən fəth edildi.

Şimaşki sülaləsi[8][9], e.ə. 2100–1928
Adı açıqlanmayan Simaşki kralı ? e.ə. ?-2100 Avan padişahı Kutik-Inşuşinak'la çağdaşdır
I Gir-Namme ? ?-?
I Tazitta ? e.ə. 2040[6]-2037
I Eparti ? e.ə. ?-2033[6]
II Gir-Namme ? e.ə. ?-2033
II Tazitta ? ?-?
Lurak-Luhhan ? e.ə. 2028–2022
Hutran-Temti ? ?-?
I Indattu-Inşuşinak Hutran-Temtinin oğlu e.ə. ?–2016
  Kindattu Tan-Ruhuratirin oğlu e.ə. ?-2006–2005-?
II Indattu-Inşuşinak Pepinin[7] oğlu e.ə. 1980-? İsin padişahı Şu-İlişu'yla & Eşnunna padişahı Bilalama'yla çağdaşdır.
I Tan-Ruhuratir II Indattu-Inşuşinakın oğlu e.ə. 1965-? İsin padişahı Iddin-Dagan'yla çağdaşdır.
III Indattu-Inşuşinak I Tan-Ruhuratirinin oğlu ?-?
Indattu-Napir ? ?-?
Indattu-Temti ? ?-?
Sukkalmah/ Eparti sülaləsi[10], e.ə. 1970–1500
  II Eparti e.ə. 1973-cü ildə İsin kralı İddin-Daganın qızıyla evləndi.[11] e.ə. 1973-? İsin padişahı Iddin-Dagan'yla çağdaşdır.
Şilhaha II Epartinin oğlu ?-?
I Kuk-Naşur Şilhaha (ruhuşak)[12] nın oğlu ?-?
Atta-huşu I Kuk-Naşurun oğlu (?) e.ə. 1928–1894-?
Tetep-Mada I Kuk-Naşurun oğlu (?) e.ə. 1890-?
Palar-Işşan ? ?-?
Kuk-Sanit Palar-Işşanın oğlu (?) ?-?
Kuk-Kirvaş Lan-Kukunun oğlu & Palar-Işşanın nəvəsi ?-?
Tem-Sanit Kuk-Kirvaşin oğlu ?-?
Kuk-Nahhunte ? ?-?
II Kuk-Naşur Kuk-Nahhuntenin oğlu (?) ?-?
Şirukduh ? e.ə. 1790-? Assuriya padişahı I Şamşi-Adad'yla (e.ə 1809–1782) çağdaşdır.
I Şimut-Vartaş Şirukduhun oğlu ?-?
Sive-Palar-Hupak Şirukduhun oğlu e.ə. ?-1765-?
I Kuduzuluş Şirukduhun oğlu ?-?
I Kutir-Nahhunte I Kuduzuluşun oğlu e.ə. 1710-?
Atta-Merra-Halki I Kuduzuluşun oğlu (?) ?-?
II Tata Atta-Merra-Halkinin qardaşı ?-?
Lila-Irtaş I Kuduzuluşun oğlu ?-?
Temti-Agun I Kutir-Nahhuntenin oğlu ?-?
Kutir-Şilhaha Temti-Agunun oğlu ?-?
III Kuk-Naşur Kutir-Şilhahanın oğlu e.ə. ?-1646-?
Temti-Raptaş Kutir-Şilhahanın oğlu ?-?
II Şimut-Vartaş III Kuk-Naşurun oğlu ?-?
Şirtuh III Kuk-Naşurun oğlu ?-?
II Kuduzuluş II Şimut-Vartaşın oğlu ?-?
Tan-Uli ? ?-?
Temti-Halki Tan-Ulinin oğlu ?-?
IV Kuk-Naşur[6] Tan-Ulinin oğlu ?-?
Kutik-Matlat[5] Tan-Ulinin oğlu e.ə. 1500-?
Orta Elamlar Dövrü, e.ə. 1500-1000
Kidinu sülaləsi[10], e.ə. 1500–1400
Kidinu ? e.ə. 15-ci əsr-?
Inşuşinak-Sunkir-Nappipir ? ?-?
II Tan-Ruhuratir ? e.ə. 15-ci əsr-?
Şalla ? ?-?
Temti-Ahar ? e.ə. 1370-? Babil padişahı I Kadaşman-Enlil Kassit'lə çağdaşdır.
Igehalki sülaləsi[10], e.ə. 1400–1200
Ata-Halki[13] ? ?-?
I Attar-Kittah[13] Ata-Halkinin oğlu ?-?
Ige-Halki ? ?-?
I Pahir-Işşan Ige-Halkinin oğlu e.ə. 1390-?
I Kidin-Hutran I Pahir-Işşan[14] ın oğlu ?-?
II Attar-Kittah Ige-Halkinin oğlu ?-?
I Humban-Numena II Attar-Kittahın oğlu e.ə. 1370-?
  Untaş-Napirişa (Untaş-Humban) I Humban-Numenanın oğlu e.ə. 1340-?
II Kidin-Hutran Untaş-Napirişa[14] nın oğlu ?-?
Napirişa-Untaşr (Humban-Untaş) II Kidin-Hutran[14] ın oğlu ?-?
II Pahir-Işşan ? ?-?
Unpatar-Napirişa (Unpatar-Humban) II Pahir-Işşanın oğlu ?-?
III Kidin-Hutran II Pahir-Işşannın oğlu e.ə. 1224-?
Şutruki sülaləsi[10], e.ə. 1200–970
Hallutuş-Inşuşinak ? e.ə. 1200-?
I Şutruk-Nahhunte Hallutuş-Inşuşinakın oğlu e.ə. ?-1158-?
II Kutir-Nahhunte Hallutuş-Inşuşinakın oğlu e.ə. ?-1155-?
  I Şilhak-Inşuşinak Hallutuş-Inşuşinakın oğlu ?-?
Hutelutuş-Inşuşinak II Kutir-Nahhuntenin oğlu e.ə. ?-1110-?
Şilhina-Hamru-Lakamar I Şilhak-Inşuşinakın oğlu e.ə. ?-1110-?
II Humban-Numena ? e.ə. 11-ci əsrin başları-?
II Şutruk-Nahhunte II Humban-Numenanın oğlu e.ə. 11-ci əsrin ortaları-?
I Şutur-Nahhunte II Humban-Numenanın oğlu e.ə. 11-ci əsrin ortaları-? Kul-e Farah yazısını yaratdı.
Mar-biti-apla-usur[15] ? e.ə. ?-983-?
Akşir-Şimut ? ?-?
Akşir-Nahhunte ? ?-?
Kara-İndaş ? ?-?
Yeni Elamlar Dövrü, e.ə. 1000-500
Humban-Tahri (yeni-Elamlar) sülaləsi[16], e.ə. 830–521
Adı açıqlanmayan Elam kralı ? e.ə. ?-821-?
I Humban-Tahrah ? e.ə. ?-743
I Humban-Nikaş I Humban-Tahrahın oğlu e.ə. 743–717
II Şutur-Nahhunte I Humban-Nikaş(Ruhushak)ın oğlu e.ə. 717–699
Halluşu-Inşuşinak II Şutur-Nahhuntenin oğlu e.ə. 699–693
III Kutir-Nahhunte Halluşu-Inşuşinakın oğlu e.ə. 693–692
III Humban-Numena Halluşu-Inşuşinakın oğlu e.ə. 692–688
I Humban-Haltaş III Humban-Numenanın oğlu (?) e.ə. 688–681
II Humban-Haltaş I Humban-Haltaşın oğlu e.ə. 681–675
Urtak[17] II Humban-Haltaşın oğlu e.ə. 675–664[17]
  Teumman Urtakın qardaşı e.ə. 663–653
II Humban-Nikaş Urtakın oğlu e.ə. 653–651
  I Tammaritu Urtakın oğlu e.ə. 652–649
İndabibi ? e.ə. 649–648
  III Humban-haltaş Atta-Hamiti-Inşuşinakın qardaşı e.ə. 648–645/4
II Tammaritu I Tammaritunun oğlu e.ə. 647–647
III Humban-Nikaş Atta-Hamiti-Inşuşinakın oğlu e.ə. 647–647
Umhuluma ? e.ə. 647–647
IV İndattu-Inşuşinak ? e.ə. 647–646
Humban-Hapua ? e.ə. 647–647
Pae ? e.ə. 646–645/4
III Şutur-Nahhunte IV İndattu-Inşuşinakın oğlu e.ə. 646-? E.ə.650-ci ildə Ənşanı Tişpişə uduzdu.
Humban-Kitin III Şutur-Nahhuntenin oğlu e.ə. 7-ci əsrin son rübü-?
II Humban-Tahrah ? ?-?
Hallutaş-Inşuşinak II Humban-Tahrahın oğlu ?-?
I Ummanunu ? e.ə. VI əsrin birinci rübü-?
II Şilhak-Inşuşinak I Ummanunu'nun oğlu e.ə. VI əsrin birinci rübü-?
II Temti-Humban-Inşuşinak II Şilhak-Inşuşinakın oğlu e.ə. 550-?
Halkataş ? e.ə. ?-549/8
  Açina Upadrama'nın oğlu e.ə. ?- 522
II Ummanunu (IV Humban-Nikaş (Ummaniş)) ? e.ə. 522–521
Atta-hamiti-Inşuşinak Hutran-Temti'nin oğlu e.ə. ?-520/19 O həmçinin Gisati padşahıydı

Hürrilər (e.ə. III minillik -e.ə. VII əsr)Redaktə

Əsas məqalə: Hürrilər
şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Hürrilər (e.ə. III minillik-e.ə. VII əsr)
? ?-?
Kirta e.ə. ?-1500-?
Pilliya e.ə. ?-1550-?
Tuşratta e.ə. ?-1350-?
? ?-?

Lulubi Dövləti (e.ə. XXIII-e.ə. II minillik)Redaktə

Əsas məqalə: Lulubi dövləti
şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Lulubi Dövləti (e.ə. ...-...)
? ?-?
Satuni ~e.ə. 2230-2200
İmmaşqun ~e.ə. 2220-2170
Anubanini ~e.ə. 2170-2150
? ?-?

Quti Dövləti (e.ə. III minilliyin əvvəlləri-e.ə. III minilliyin sonları)Redaktə

Əsas məqalə: Quti dövləti
şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Quti Dövləti (e.ə. ...-...)
? ?-?
Erridupizir e.ə. 2225-2205
İmta e.ə. 2204-2198
İnkişuş e.ə. 2198-2192
Sarlaq e.ə. 2191-2185
Yarlaqaş e.ə. 2184-2178
Elulumeş e.ə. 2177-2171
Laharab e.ə. 2135-2133
Puzur-Suen e.ə. 2127-2120
Yarlaqandan e.ə. 2120-2113
Sium e.ə. 2112-2105
? ?-?

Kassitlər (e.ə. XXIII-1155)Redaktə

Əsas məqalə: Kassitlər
şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Kassitlər (e.ə ...-...)
? ?-?
? ?-?
? ?-?

Kadusilər (e.ə. II minillik-e.ə. I minillik)Redaktə

Əsas məqalə: Kadusilər
şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Kadusilər (e.ə ...-...)
? ?-?
? ?-?
? ?-?

Nairi (e.ə. 1114-860)Redaktə

Əsas məqalə: Nairi
şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Nairi (e.ə. 1114-e.ə. 860)
? ?-?
? ?-?
? ?-?

Zamua (e.ə. ~IX-...)Redaktə

Əsas məqalə: Zamua
şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Zamua (e.ə. ~IX-...)
? ?-?
Ameka e.ə. ?-880-?
? ?-?

Manna dövləti (e.ə. IX əsr – 590)Redaktə

Əsas məqalə: Manna
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Manna (e.ə. IX əsr – 590)
Udaki ?-?
  İranzu e.ə. 740[18] – e.ə. 719[19]
Aza e.ə. 719[18] – e.ə. 716[19]
Ullusunu e.ə. 716[18] – e.ə. 680[19]
Ahşeri e.ə. 675[18] – e.ə. 650[19]
Ualli e.ə. 650[18] – e.ə. 630[19]
? ?-?

Parsua (e.ə. 860-600)Redaktə

Əsas məqalə: Parsua
şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Parsua (e.ə. ~IX-…)
? ?-?
? ?-?
? ?-?

Urartu Dövləti (e.ə. 860-590)Redaktə

Əsas məqalə: Urartu
şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Urartu tövləti (e.ə. 860-590)
İlk illər (e.ə. 858–834)
Arame e.ə.858–844
Lutipri e.ə. 844-834
Qızıl dövr (e.ə. 858-834)
I Sarduri e.ə.834-828 Paytaxtı Tuşpaya köçürmüş və Van qalasını gücləndirmişdir.
İşpuini e.ə.828-810 Krallığı genişlətmiş, Musasiri fəth ətmişdir.
Menua e.ə.810-785 Mərkəzi idarəni gücləndirmiş, var olan müdafiə sistemlərini gücləndirmiş, yeni şəhərlər qurub qalalar inşa ettirmiş və ölkəyə böyük bir su sistemi inşa etdirmişdir.
  I Argişti e.ə.785-763 Krallıq sərhədlərini güçləndirmişdir.
II Sarduri e.ə.763-735 Tüm krallar arasında en geniş fetihleri gerçekletirmiş ve ülkeyi gücünün doruğuna ulaştırmıştır.
I Rusa e.ə.735-585 AşşurKimmer hücumlarının qarşısını almışdır.
Çöküş dövrü (e.ə. 714-834)
II Argişti e.ə.714-680
II Rusa e.ə.680-639
III Sarduri e.ə.639-635
Əriməna e.ə.635-629
III Rusa e.ə.629/590-590
IV Sarduri e.ə.615/590-?
IV Rusa e.ə.?-585 Aşşur, MidiyaSkiflərin hücumlarına qarşı mübarizə apara bilmədi və krallıq süqut etdi.

Kimmerlər (e.ə. VIII əsr -e.ə. VII əsr)Redaktə

Əsas məqalə: Kimmerlər
şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Kimmerlər (e.ə. VIII əsr-e.ə. VII əsr)
? ?-?
Teuşpa e.ə. 680-670
Tugdamme (Lygdamis) e.ə. 660-640
Sandaxşatra e.ə. 640 Tugdamme'nin oğlu
? ?-?

Amada (e.ə. VII əsr-e.ə. VI əsr)Redaktə

Əsas məqalə: Amada
şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Amada (e.ə. VII əsr-e.ə. VI əsr)
? ?-?
? ?-?
? ?-?

Matiyen (e.ə. VII əsr-e.ə. 609)Redaktə

Əsas məqalə: Matiyen
şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Matiyen (e.ə. VII əsr-e.ə. 609)
? ?-?
? ?-?
? ?-?

Utilər (e.ə. VI əsr-e.ə. IV əsr)Redaktə

Əsas məqalə: Utilər
şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Utilər (e.ə. VI əsr-e.ə. IV əsr)
? ?-?
? ?-?
? ?-?

Qafqaz Albaniyası (e.ə. IV əsr-705)Redaktə

Əsas məqalə: Qafqaz Albaniyası
şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Qafqaz Albaniyası (e.ə. IV əsr[20]-e. 705)
? ?-?
Arran I əsrin ortaları — ?
? ?-?
Nüşabə
Oroys (Aruz)
Kozis
Zober e.ə 38/37- e. I əsrin əvvəlləri
Arran e I əsrin əvvəlləri-I əsrin ortaları
Kozis
Aray
? ?-?
Polimiya
? ?-?
Datian
Alban Arşakiləri (I əsr-V əsr)
Sanatruk (?) ?-338 298-338-ci illərdə Paytakaran hökmdarı, bəlkə də Qafqaz Albaniyasının çarı.
I Vaçaqan 298-301
I Vaçe 301-313
Urnayr 313-371[21]
II Vaçaqan 371[21]-383
Mirhavan 385–395
Satoy 395–405
Asay 405–415
Yesuagen 415–440
II Vaçe 440–463
? ?-?
III Vaçaqan 485–510
Sasaanilər Mərzbanı -

Albaniya (satraplıq) (470–629)

I Varsken 470–482
Piran Güşnəsp 533/534–542
Ərvənd Güşnəsp 540–541, 545–540
II Xosrov 580-ci illər
Qayşak 626-?
Sema Vişnasp ?-629
Sasaanilər MərzbanıMehranilər

Qafqaz Albaniyası mehraniləri (628–822)

Varaz Qriqor 628–642
Cavanşir 642–681
I Varaz Trdat 680–705
Şiriuyə 699–704 qəsbkar
II Vardan 705–711
Narse 711–740
I Qaqik 740–770
I Stepanos 770–800
II Varaz Trdat 800–822
Sasaanilər MərzbanıMehranilər

Girdman Mehraniləri (330–600)

Firuz 330–361
Xurs 361–430
Barzabod 430–440
Varaz-Bakur 440–450
Mihr 450–480
Armayel 480–510
I Vard 510–540
I Vardan 540–570
II Vard 570–600
Sasaanilər MərzbanıMehranilər

Quqark mehraniləri (330–748)

Firuz 330–361
Naməlum 361–394
I Bakur 394–400
I Arşuşa 400–430
II Bakur 430–455
II Arşuşa 455–470
I Varsken 470–482
III Arşuşa 482–540
IV Arşuşa 540–608
V Vəhram Arşuşa 608–627
VI Arşuşa ?–748

Kaspilər (e.ə. I minillik-…)Redaktə

Əsas məqalə: Kaspilər
şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Kaspilər (e.ə. I minillik-…)
? ?-?
? ?-?
? ?-?

Arranşahlar (I əsrin ortaları-...)Redaktə

Əsas məqalə: Arranşahlar
şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Arranşahlar (I əsrin ortaları-...)
Arran I əsrin ortaları — ?
Aray
Ənuşəvan
Parat
Arbaq
Zəvan
Parnas
Sur
Havanq
Vaştağ
Ambax
Ərnax
Şavarş
Horay
Vastamkar
Harax
Hiran
Ancax
Dalağ
II Horay
Zarmehr
Borc
Arbun
Bazak
Xoy
Yusak
Xaynax
Skayordu
Paruy
Farnavaz
Pəçuç
Kornak
Pavus
Yeruand
Tiqran

Maday İmperiyası (e.ə. 678–549)Redaktə

Əsas məqalə: Midiya Dövləti
şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Maday imperiyası (e.ə. 678–549)
  Deyok e.ə. 700–647 Madayların ilk tanınmış hökmdarı
Fraort Deyokun oğlu e.ə. 647–625
Saklar (e.ə. 624–597)
  Kiaksar Fraortin oğlu e.ə. 624–585 Maday padşahlarının sülaləsi Kiaksar sülaləsi, onun adını daşıyan və ya Deyokdan öncə bir padşah kimi tanınırdı.[22]
  Astiaq Kiaksarın oğlu e.ə. 585–549 Maday İmperyasının son padişahı

Əhəmənilər Krallığı (~e.ə. 705–559)Redaktə

(Cənubi Azərbaycan ərazisində Qaşqayların yaşadığı bölgə)

şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Əhəmənilər Krallığı (~e.ə. 705–559)
Əhəmən ~e.ə. 705 Əhəmənilər Krallığının birinci hökümdarı
Tişpiş Əhəmənin oğlu' ~e.ə. 640
  I Kir Tişpişin oğlu' ~e.ə. 580
  I Kambiz I Kir'in oğlu və II Kir'in atası ~e.ə. 550

Əhəmənilər İmperiyası (e.ə. 559–334/327)Redaktə

Əsas məqalə: Əhəmənilər dövləti
şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Əhəmənilər İmperiyası (559–334/327 BC)
  II Kir I Kambizin oğlu e.ə. 559–530
  II Kambiz II Kirin oğlu e.ə. 530–522
  Qaumata II Kirin oğlu e.ə. 522
  I Dara Viştaspın oğlu e.ə. 522–486
  I Kserks I Daranın oğlu e.ə. 485–465
  I Kserks I Kserksin oğlu e.ə. 465–424
  II Kserks I Kserksin oğlu e.ə. 424
Soqdian I Kserksin oğlu e.ə. 424–423
  II Dara I Kserksin oğlu e.ə. 424–404
  II Artakserks II Daranın oğlu e.ə. 404–358
  III Artakserks II Artakserksin oğlu e.ə. 358–338
  IV Artakserks Arses III Artakserksin oğlu e.ə. 338–336
  III Dara Arsamın oğlu

Arsam, Ostanın oğlu

Ostan, II Daranın oğlu

e.ə. 336–330
  V Artakserks Ehtimal ki, II Artakserks nəslindəndir e.ə. 330–329

Makedoniya İmperyası (e.ə 336–306)Redaktə

 
Makedoniya imperiyası ən böyük dövrü
Əsas məqalə: Makedoniya İmperiyası
şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Argeadlar sülaləsi (e.ə.336–306)
  Makedoniyalı İsgəndər Makedoniyalı II Filipin oğlu e.ə. 336–323
  III Filip Makedoniyalı II Filipin oğlu e.ə. 323– 317
  IV İsgəndər Makedoniyalı İsgəndərin oğlu e.ə. 323–309
  Perdikkas ? e.ə. 323–321
  Antipater Iollasın oğlu e.ə. 321–319
Poliperxon Simmiasın oğlu e.ə. 319–316
  Kassandr Antipaterin oğlu e.ə. 316–309

Selevkilər imperiyası (e.ə. 311–129)Redaktə

 
Selevki İmperiyası ən böyük dövrü
Əsas məqalə: Selevkilər imperiyası
şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Selevkilər sülaləsi (e.ə. 311–129)
  I Selevk Nikator Son of Antioks son of Selevkus in oğlu e.ə. 311–281
  I Antiox Soter I Selevkin oğlu e.ə. 281–261
  II Antioks Teos I Antioxun oğlu e.ə. 261–246
  II Selevk Kallinikus II Antioksun oğlu e.ə. 246–225
  III Selevk Keraunus II Selevkin oğlu e.ə. 225–223
  III Antioks II Selevkin oğlu e.ə. 223–187
  III Selevk Filopator III Antioksun oğlu e.ə. 187–175
  IV Antioks Epifanes III Antioksun oğlu e.ə. 175–163
  V Antioks Eupator IV Antioksun oğlu e.ə. 163–161
  I Demetrius Soter IV Selevkin oğlu e.ə. 161–150
  Aleksander Balas (iddaya görə) IV Antioksun oğlu e.ə. 150–146
  II Demetrius Nikator I Demetriusun oğlu e.ə. 146–139
  VI Antioks Dionysus III Aleksanderin oğlu e.ə. 145–142
  VII Antioks Sidetes Demetriusin oğlu e.ə. 139–129

Atropaten dövləti (e.ə. 321–e. 224)Redaktə

Əsas məqalə: Atropatena
şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Atropatidlər
Atropatena (e.ə. 311–e. 224)
Atropat ? e.ə. 323–300 E.ə. 323[23] ildə tac qoydu
? ? ?
Artabazan e.ə. 221-? III Antioxla sülh müqaviləsi bağlamışdır.
? ? ?
Mitridad (Mehrdad) e.ə. 67–66 e.ə. 67-ci ildə Ermənistan hökmdarı II Tiqranın qızı ilə evlənmişdir.[24]
Dara e.ə. 65
I Ariobarzan e.ə. 65–56
I Artavazd e.ə. 56–31
Asinnalus e.ə. 30–20
II Ariobarzan 2?-4? O, eramızın birinci ilinə kimi həm də Ermənistanın hökmdarı olmuşdur. Antoninin Kleopatradan olan oğlu İskəndər II Ariobarzanın bacısı, I Artavazdın qızı ilə evlənmişdir.[25]
II Artavazd 4–6
Artaban 6–10
Vonon ?-51
Pakor 51–78 Alban Arşakiləri (I əsr-V əsr)
Atropatena Arşakiləri (?–?)
Vanon
III Artaban
IV Artaban
Küdaraz Horavda Vanon həm də Ermənistanın şahı olmuşdur
II Pakor
II Valagez
III Valagez
IV Valagez
V Artaban
V Valagez
Atropatena Sasaniləri (?–?)
?

Arşakilər İmperyası (e.ə. 247–e. 228)Redaktə

Əsas məqalə: Parfiya
 
Arşakilər İmperyas ən böyük dövrü
şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Arşakilər sülaləsi (e.ə. 247 – e. 228)
  I Arşak

(I Tiridat)

Friyapatın oğlu,

Arşakın nəvəsi (ehtimal ki II Artakserks nəslindəndir)

e.ə. 247–211
  II Arşak

(I Artaban)

I Arşakın oğlu e.ə. 211–185[26]
  I Friyapat

III Arşak

I Tiridatın oğlan nəvəsi e.ə. 185–170[26]
  I Fərhad

IV Arşak

I Friyapatın oğlu e.ə. 170–167[27]
  I Mitridat

V Arşak

I Friyapatın oğlu e.ə. 167[27] –132[28]
  II Fərhad

VI Arşak

I Mitridatın oğlu e.ə. 132–127[28] İskitlərlə döyüşdə öldürüldü.
  II Artaban

VII Arşak

I Friyapatın oğlu e.ə. 127–126[28] Toxarlarlar ilə döyüşdə öldürüldü.
Vologas(?)[28] VIII Arşak I Friyapatın oğlu e.ə. 126–122[28] Midiya, Arranİberiyanın ilk Arşak kralı
Artaban(?)

IX Arşak

II Artabanın oğlu e.ə. 122–121 Midiyalılarla döyüşdə öldürüldü.
  II Mitridat

X Arşak

II Artabanın oğlu e.ə. 121[29]–91
  I Gotarz

XI Arşak

II Mitridatın oğlu e.ə. 91–87
Artaban(?)[27] XII Arşak ehtimal ki Vologas(?)ın oğlu e.ə. 91–77?
III Mitridat[28] XIII Arşak II Mitridatın oğlu e.ə. 88–67
  I Orod

XIV Arşak

ehtimal ki II Mitridatın oğlu e.ə. 80–75
  Sanatruk

XV Arşak

ehtimal ki Vologas(?)[27] ın oğlu e.ə. 77–70
Arşak(?) ya Vardan(?) ya Vonon(?)

XVI Arşak[27]

? e.ə. 77–66
  III Fərhad

XVII Arşak

Sanatrukun oğlu e.ə. 70–57 II Orod tərəfindən öldürüldü.
?

XVIII Arşak[27]

ehtimal ki XVI Arşakın oğlu e.ə. 66–63
  III Mitridat

XIX Arşak

III Fərhadın oğlu e.ə. 65[27] –54 II Orod tərəfindən öldürüldü.
  II Orod

XX Arşak

III Fərhadın oğlu e.ə. 57–38 IV Fərhad tərəfindən öldürüldü.
  I Pakor

XXI Arşak

II Orodun oğlu e.ə. 50–38 Romalılarla döyüşdə öldürüldü
  IV Fərhad

XXII Arşak

II Orodun oğlu e.ə. 38–2 Musa tərəfindən öldürüldü.
  II Tiridat

XXIII Arşak

ehtimal ki XIII Arşak III Mitridatın nəslindəndir e.ə. 30–25
Mitridat[30] XXVI Arşak ehtimal ki XIII Arşak III Mitridatın nəslindəndir e.ə. 12–9
  Musa IV Fərhadın prənsesi e.ə. 2–e. 4
  V Fərhad

XXV Arşak

IV Fərhad & Musanın oğlu e.ə. 2– e. 4
  III Orod

XXVI Arşak

ehtimal ki XIII Arşak III Mitridatın nəslindəndir 4–6
  I Vonon

XXVII Arşak

IV Fərhadın oğlu 8–12
  III Artaban

XXVIII Arşak

ehtimal ki XIII Arşak III Mitridatın nəslindəndir 10–40
III Tiridat

XXIX Arşak

ehtimal ki II Tiridatın nəslindəndir 35–36
Kinnam

XXX Arşak

III Artabanın oğlu 37
  II Gotarz

XXXI Arşak

III Artabanın oğlu 40–51
  I Vardan

XXXII Arşak

III Artabanın oğlu 40–46 II Gotarz tərəfindən öldürüldü.
  II Vonon

XXXIII Arşak

ehtimal ki III Artabanın oğlu 45–51
Mitridat[31] XXXIV Arşak I Vononun oğlu 49–50
  I Vologas

XXXV Arşak

II Vononun oğlu 51–77
  II Vardan

XXXVI Arşak

I Vologasın oğlu 55–58
  II Vologas

XXXVII Arşak

ehtimal ki I Vologasın böyük oğlu 77–89/90
  II Pakor

XXXVIII Arşak

ehtimal ki I Vologasın kiçik oğlu 77–115
  IV Artaban

XXXIX Arşak

ehtimal ki I Vologas or

III Artaban

80–81
  I Osro

XL Arşak

II Pakorun qardaşı 89/90–130
  III Vologas

XLI Arşak

? 105–148
  Partamaspat

XLII Arşak

I Osronun oğlu 116–117
  IV Mitridat

XLIII Arşak

ehtimal ki I Osronun oğlu 130–145
?

XLIV Arşak[32]

? 140–140
  IV Vologas

XLV Arşak

IV Mitridatın oğlu 148–191
  V Vologas

XLVI Arşak

IV Vologasın oğlu 191–208
  II Osro

XLVII Arşak

ehtimal ki IV Vologasın oğlu 190–195
  VI Vologas

XLVIII Arşak

V Vologasın oğlu 208–228 I Ərdəşir tərəfindən öldürüldü.
  V Artaban

XLIX Arşak

V Vologasın oğlu 213–226 I Ərdəşir tərəfindən öldürüldü.
IV Tiridat[33] L Arşak IV Vologasın oğlu 217–222

Sasanilər İmperiyası (224–651)Redaktə

 
Sasanilər İmperiyası ən böyük dövrü
Əsas məqalə: Sasanilər İmperiyası
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Sasan sülaləsi
  I Ərdəşir Sülalə banisi 224–242 Hormizdqan döyüşündə Partiyalı IV Artabanı məğlub eddi. sonra özünü Şahanşah elan etdi.

242-ci ildə təbii səbəblərdən öldü.

  I Şapur I Ərdəşirin oğlu 240–270
  I Hürmüz I Şapurun oğlu 270–271
  I Bəhram I Şapurun oğlu 271–274
  II Bəhram I Bəhramın oğlu 274–293
  III Bəhram II Bəhramın oğlu 293
  Narse I Şapurun oğlu 293–302
  II Hürmüz Narsenin oğlu 302–309
Atur Narse II Hürmüzün oğlu 309
  II Şapur II Hürmüzün oğlu 309–379
  II Ərdəşir II Hürmüzün oğlu 379–383
  III Şapur II Şapurun oğlu 383–388
  IV Bəhram III Şapurun oğlu 388–399
  I Yezdəgird III Şapurun oğlu 399–420
  V Bəhram I Yezdəgirdin oğlu 420–438
  II Yezdəgird V Bəhramın oğlu 438–457
  III Hürmüz I Yezdəgirdin oğlu 457–459 I Firuz tərəfindən öldürüldü.
  I Firuz II Yezdəgirdin oğlu 457–484 Ağ Hunlarla döyüşdə öldürüldü.
  Balaş II Yezdəgirdin oğlu 484–488
  I Qubad I Firuzun oğlu 488–496
  Caməsp I Firuzun oğlu 496–498
  I Qubad I Firuzun oğlu 498–531
  I Xosrov Ənuşirəvan I Qubadın oğlu 531–579
  IV Hürmüz I Xosrov Ənuşirəvanın oğlu 579–590 Vistəhm tərəfindən öldürüldü.
  II Xosrov IV Hürmüzün oğlu 590–590
Mehran Sülaləsi
  VI Bəhram II Xosrovun qaynı 590–591
Sasan sülaləsi
  II Xosrov IV Hürmüzün oğlu 591–628
Ispahbudhan sülaləsi
  Vistəhm II Xosrovun dayısı 591–596/600
Sasan sülaləsi
  II Qubad II Xosrovun oğlu 628–628
  III Ərdəşir II Qubadın oğlu 628–629 Şəhrvəraz tərəfindən öldürüldü.
Mehran Sülaləsi
  Şəhrvəraz IV Hürmüzün kürəkəni 629–629
Sasan sülaləsi
  III Xosrov II Xosrovun nəvəsi 630 Bir neçə gün padşahlıqdan sonra öldürüldü.
  Borandoxt II Xosrovun qızı 629–630 (Birinci hakimiyyəti)

631–632 (İkinci hakimiyyəti)

V Şapur Şəhrvərazın oğlu 630
II Firuz Mehran-Güşnəsbin oğlu 630
  Azərmidoxt II Xosrovun qızı 630–631
Ispahbudhan sülaləsi
  V Hürmüz Vistəhmin qardaşı oğlu 630–631
Sasan sülaləsi
  VI Hürmüz II Xosrovun nəvəsi 630–631
  IV Xosrov I Xosrovun qız tərəfdən nəticəsi 631
  V Xosrov II Xosrovun oğlu 631
  Boran II Xosrovun & Bizanslı prənses Mariyanın qızı 631–632
  III Yezdəgird II Xosrovun nəvəsi 632–651 Bir dəyirmançı tərəfindən öldürüldü

Göytürk xaqanlığı (552–599)Redaktə

Əsas məqalə: Göytürk xaqanlığı

Göytürklər Cənubi qafqazCənubi Azərbaycan torpaqlarına dəfələrcə yürüş ediblər və hətta bu torpaqlar bir sürə onların hakimiyəti altındaa olmuşdur. misal üçün:

I Qubaddan (488–531) öncə "Cürzan ile Arran, (Göytürklərin tərkibində olan) Xəzərlərin əlindəydi.[34] "Xəzərlər hududları keçərlər ve basqınlarda bulunarlar; Zaman zaman da Deynəvərə qədər ilərlərdi.[34]

Deynəvər şəhəri indiki İranda Kirmanşah ostanında yer alırdı. Beləlikə Xəzərlər Cənubi Azərbaycan ərazisinədə enirdilər və bu topraqlarda məskunlaşdılar.

Börü Şad (Əski türkcə: 𐰋𐰇𐰼𐰃 : 𐱁𐰑) — İkinci Fars-Türk müharibəsiÜçüncü Fars-Türk müharibəsi dövründə Qafqazın şadı, yabqusutudunu olmuşdu. 627-ci ildə Dərbənd şəhərini ələ keçirmişdi.

 • daha geniş bilgilənmək üçün üçün bax:
 
Göytürk xaqanlığı ən böyük dövrü (təqribən 600)

Üçüncü fars-türk müharibəsi

Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Birinci Göytürk xaqanlığı (552–700)
Aşina sülaləsi
Aşina Tuvu

Ulu Yabqu

Aşina Natulunun oğlu ? — təqr. 545
Bumın xaqan

𐰉𐰆𐰢𐰣𐰴𐰍𐰣

İllig xaqan

Aşina Tuvunun oğlu 552
Qara İssıq xaqan[35] Bumın xaqanın oğlu 552–553
Muğan xaqan[36] Bumın xaqanın oğlu 553–572
Taspar xaqan[37][38] Bumın xaqanın oğlu 572–581
Amrak xaqan Amrak xaqanın oğlu 581
İşbara xaqan Qara İssıq xaqanın oğlu 581–587
Bağa xaqan Qara İssıq xaqanın oğlu 587–588
Tulan xaqan İşbara xaqanın oğlu 588–599
Göytürk vətəndaş müharibəsi (581-)
Qərbi Göytürk xaqanlığı
Aşina sülaləsi (554–599)
İstəmi xaqan

𐰃𐰾𐱅𐰢𐰃𐰴𐰍𐰣

Aşina Tuvunu n oğlu 554–576
Tardu xaqan İstəmi xaqanın oğlu 576–599 (yabqu kimi)

599–603 (ulu xaqan kimi)

İl tegin Buyruk xaqan

(Nili xaqan)

Yanq Soux Teginin oğlu 599–604
Basıl Tegin Yanq Soux Teginin oğlu 604
Arslan xaqan

(Nikyu Çulo xaqan)

(Taman xaqan)

Nili xaqanın oğlu 604–612
Şekuy xaqan Tulu Teginin oğlu 611–618
Tonq Yabqu xaqan Tulu Teginin oğlu 618–628
Bağatur xaqan Tardu xaqanın oğlu 628–630
Si Yabqu xaqan Tonq Yabqu xaqanın oğlu 631–633
Tulu xaqan

(Nişa Tulu xaqan)

Bağa Şadın oğlu 633–634
Işbara Teriş xaqan Bağa Şadın oğlu 634–638
Börü Şad

𐰋𐰇𐰼𐰃 : 𐱁𐰑

Bağa Şadın oğlu 630–650 627-ci ildə Dərbənd şəhərini ələ keçirmişdi.
Yükük İrbis Tulu xaqan

(Yükük şad)

İllig xaqanın oğlu 634–642
İl Külüg şad İşbara Teriş xaqanın oğlu 639–640
İrbis İşbara Yabqu xaqan İl Külüg şadın oğlu 640–641
İrbis Şekuy xaqan İl Külüg şadın oğlu 642–650
Xallıq İşbara Yabqu xaqan

(Aşina Helu)

Böri Şadın oğlu 653–657
?
Cuçi xaqan 676–679
Tuçi xaqan Aşina Yuankinin oğlu 693–700

Xəzər xaqanlığı (650–1048)Redaktə

Əsas məqalə: Xəzər xaqanlığı
 
Xəzər xaqanlığı ən böyük dövrü (təqribən 820)
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Xəzərlər (650–1048)
Aşina sülaləsi
Tonq Yabqu xaqan Tulu Teginin oğlu 618–628
Börü Şad

𐰋𐰇𐰼𐰃 : 𐱁𐰑

Bağa Şadın oğlu 630–650 627-ci ildə Dərbənd şəhərini ələ keçirmişdi.
İrbis 650–652
Xalqa ~665–668
Kaban ~665–690 (Xəzər xaqanı)
Busir ~690–720
Barcil ~720–731
Bihar 732
Əməvilər xilafəti hakimiyətində 737–740
Bator ~755–765
Xan Tuvan 825–830
Tarxan 840
Zəkəriyyə (861-?)
Bulan sülaləsi
Bulan 740–786
Obadiyah xaqan 786–809
Zəkəriyyə Obadiyah xaqan ?-?
I Manasiya Zəkəriyyə ?-?
Çanukka Obadiyah xaqan ?-?
İshaq Çanukka ?-?
Zebulun İshaq ?-?
II Manasiya Zebulun ?-?
Nisi II Manasiya ?-?
I Aaron Nisi ?-?
Menahem I Aaron ?-?
Benyamin II Manasiya ~880–900
II Aaron Benyamin ~900–930
Yusif II Aaron ~940–965
David ~986–988
Georgius Tzul ?-1016

Raşidi xilafət (642–661)Redaktə

Əsas məqalə: Raşidi xilafət
 
Rəşidun İmperiyası 654-cü ildə xəlifə Osmanın rəhbərliyi altında ən böyük həddə çatdı

Bu dövrün hökümdarlarının daha geniş siyahıları üçün bax:

Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Raşidi xəlifə siyahısı
  Ömər ibn Xəttab Xattab ibn Nufaylin oğlu 634–644 642-ci ildə qüvvələri SasaniləriLevantı fəth etdi.
  Osman ibn Əffan Əffanın oğlu 644–656 Xorasan vilayətini fəth etdi.
  Əli ibn Əbu Talib Əbutalibin oğlu 656–661 Xaricilər tərəfindən öldürüldü.

Əməvilər xilafəti (661–750)Redaktə

Əsas məqalə: Əməvilər xilafəti
 
Əməvilər xilafəti ən böyük dövrü (təqribən 750)

Bu dövrün hökümdarlarının daha geniş siyahıları üçün bax:

Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Əməvilər xəlifə siyahısı
I Muaviyə Əbu Süfyanın oğlu 661–680
  I Yezid I Muaviyənin oğlu 680–683
II Muaviyə I Yezidin oğlu 683–684
I Mərvan I Muaviyənin oğlu 684–685
  Əbdülməlik I Mərvannın oğlu 685–705
I Vəlid Əbdülməlikin oğlu 705–715
Süleyman Əbdülməlikin oğlu 715–717
II Ömər I Mərvanın oğlu olan Əbdüləzizin oğlu 717–720
II Yezid Əbdülməlik 720–724
  Hişam Əbdülməlik 724–743
II Valid II Yezid 743–744
III Yezid II Valid 744–744
İbrahim Son of Al-Walid I 744–744
II Mərvan I Mərvanın oğlu olan Məhəmmədin oğlu 744–750 Səffah tərəfindən öldürüldü

Abbasilər xilafəti (750–946)Redaktə

Əsas məqalə: Abbasilər xilafəti

Bu dövrün hökümdarlarının daha geniş siyahıları üçün bax:

 
Abbasi xilafəti ən böyük dövrü (təqribən 850)
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Abbasilər xəlifə siyahısı
Səffah Məhəmməd ibn Əli ibn Abdullahın oğlu 750–754
  Mənsur Səffahın qardaşı 754–775
  Mehdi Mənsurun oğlu 775–785
Hadi Mehdinin oğlu 785–786
  Harun ər-Rəşid Mehdinin oğlu 786–809
Əmin Harun ər-Rəşidin oğlu 809–813 Məmun tərəfindən öldürüldü
  Məmun Harun ər-Rəşidin oğlu 813–833
Mötəsim Harun ər-Rəşidin oğlu 833–842
Vasiq Mötəsimin oğlu 842–847
Mütəvəkkil Mötəsimin oğlu 847–861 Müntəsir tərəfindən öldürüldü
Müntəsir Mütəvəkkilin oğlu 861–862
Müstəin Mötəsimin oğlu olan Məhəmmədin oğlu 862–866
Mötəz Mütəvəkkilin oğlu 866–869
Möhtədi Vasiqin oğlu 869–870
  Mötəmid Mütəvəkkilin oğlu 870–892
  Mötəzid Mütəvəkkilin oğlu olan

təlhənin oğlu

892–902
Muktəfi Mötəzidin oğlu 902–908
  Müqtədir Mötəzidin oğlu 908–929

and

929–932

Qahir Mötəzidin oğlu 929

and

932–934

Radi Müqtədirin oğlu 934–940
  Muttəqi Müqtədirin oğlu 940–944
Müstəkfi Muktəfinin oğlu 944–946 Buveyhili Müizzüddövlə tərəfindən taxtdan salındı və kor edildi

Xürrəmilər (VIII əsr–838)Redaktə

Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Xürrəmilər
?
Cavidan Səhrəgin oğlu 807–816
  Babək Abdullanın oğlu[39] 816–838

Sacilər (879–941)Redaktə

Əsas məqalə: Sacilər
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Sacilər sülaləsi
Əbu Sac Divdad 868–870
Məhəmməd ibn Əbu Sac Əbu Sac Divdadın oğlu 889–901
Divdad ibn Məhəmməd Məhəmməd ibn Əbu Sacın oğlu 901–901
  Yusif ibn Əbu Sac Əbu Sac Divdadın oğlu 901–928
Subuk 919–922 Yusif ibn Əbu Sacın qulamı idi.
  Əbül-Müsafir Fəth Məhəmməd ibn Əbu Sacın oğlu 928–929
Vasif əl-Şirvani 929–929
Müflih əl-Saci 929–935
Deysəm ibn İbrahim İbrahim əl-Kürdinin oğlu 935–942

Şəki dövləti (893–1020)Redaktə

Əsas məqalə: Şəki dövləti
 
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Şəki dövləti hökmdarları
? (644–656) Osman ibn Əffanın

xəlifəliyi dövründə (644–656)

? ~820–853 Albaniya katolikosu IV Davudun katolikosluğu dövründə (təxminən, 820–853-cü illər)
Səhl ibn Sunbat

(Müaviyə ibn Səhl)

815–840
Atrnerseh 853 – 870 III Xaçın knyazı
Qriqor Hammam 893–897
Atrnerseh 897 – 943
İşxan Əbu Əbdülmalik 943–951
Dinar ?-? ən geci 1010-cu ildən — ən tezi 1114/1015-ci ilə qədər
Böyük Kvirike 1010 – 1037
Qaqik 1039 – 1058
I Axsartan 1058–1084
II Kvirike 1084–1102
II Axsartan 1102–1105
Asat Qriqol oğlu və Şot Qriqol oğlu 1105–1117

Şirvanşahlar dövləti (861–1538 və ya 1539)Redaktə

Əsas məqalə: Şirvanşahlar dövləti
 
Rəsm Adı Ailə münasibəti Hakimiyyət dövrü Qeydlər
Şirvanşahlar (861–1538[40] və ya 1539[41][42][43])
Ərməniyyə hakimləri[44]
  Yəzid ibn Məzyəd Məzyədilər sülaləsinin banisi 787–788
799–801
  Əhməd ibn Məzyəd Yəzid ibn Məzyədin qardaşı ?
  Əsəd ibn Yəzid Yəzid ibn Məzyədin oğlu 801–802~810
  Məhəmməd ibn Yəzid Yəzid ibn Məzyədin oğlu 802–803
  Xalid ibn Yəzid Yəzid ibn Məzyədin oğlu ~813

828–832 841–844

Məhəmməd ibn Xalid Xalid ibn Yəzidin oğlu 844–849
Heysam ibn Xalid Xalid ibn Yəzidin oğlu 849–861
Şirvanşahlar (Heysam oğulları)
I Heysam Xalid ibn Yəzidin oğlu 861 — ?
I Məhəmməd I Heysamın oğlu ? — ?
II Heysam I Məhəmmədin oğlu ? — ?
I Əli II Heysamın oğlu ? — 917
Layzanşahlar (Yəzid oğulları)
I Yəzid Xalid ibn Yəzidin oğlu 861 — ?
I Məhəmməd Yəzid ibn Xalidin oğlu ? — 917
II Yəzid I Məhəmmədin oğlu 917–948
Şirvanşahlar (Yəzid oğulları)
I Yəzid (Layzanda II Yəzid) I Məhəmmədin oğlu 917–948
  II Məhəmməd I Yəzidin oğlu sentyabr, 948 — iyun, 956
Əhməd II Məhəmmədin oğlu iyun, 956 — iyun, 981
III Məhəmməd Əhmədin oğlu iyun, 981 — noyabr, 991
  II Yəzid Əhmədin oğlu noyabr, 991–1027
Şirvanşahlar (Kəsranilər)
I Mənuçöhr II Yəzidin birinci oğlu 1027–1034
II Əli II Yəzidin üçüncü oğlu 1034–1043
Qubad II Yəzidin dördüncü oğlu 1043–28 iyul 1049
III Əli II Yəzidin beşinci oğlu Əhmədin oğlu 1049–1050
Salar II Yəzidin altıncı oğlu 1050–1063
  I Fəribürz Saların oğlu 1063–1096
  II Mənuçöhr I Fəribürzün birinci oğlu 1096–1106
I Əfridun I Fəribürzün ikinci oğlu 1106–1120
  III Mənuçöhr I Əfridunun oğlu 1120–1160
II Əfridun III Mənuçöhrün birinci oğlu 1160
  I Axsitan III Mənuçöhrün ikinci oğlu 1160–1197
  Şahənşah III Mənuçöhrün üçüncü oğlu 1197–1200
  II Fəribürz II Əfridunun oğlu 1200–1204
I Fərruxzad III Mənuçöhrün dördüncü oğlu 1204
  Güştasp I Fərruxzadın oğlu 1204–1225
  III Fəribürz Güştaspın oğlu 1225–1243
  II Axsitan III Fəribürzün oğlu 1243–1260
II Fərruxzad II Axsitanın oğlu 1260–1282
III Axsitan II Fərruxzadın oğlu 1282–1294
Keykavus III Axsitanın oğlu 1294–1317
Keyqubad II Fərruxzadın oğlu 1317–1348
Kavus Keyqubadın oğlu 1348–1372
  Huşəng Kavusun oğlu 1372–1382
Dərbəndilər
  I İbrahim Sultan Məhəmməd Dərbəndinin oğlu 1382–15 sentyabr 1417
  I Xəlilullah I İbrahimin oğlu 1417–1465
  I Fərrux Yasar I Xəlilullahın oğlu 1465–1500
Bəhram bəy I Fərrux Yasarın oğlu 1500–1501
Qazi bəy I Fərrux Yasarın oğlu 1501
Sultan Mahmud Qazi bəyin oğlu 1501–1502
II İbrahim I Fərrux Yasarın oğlu 1502–1524
II Xəlilullah II İbrahimin oğlu 1524–1535
II Fərrux Yasar II İbrahimin oğlu 1527–1535
Şahrux II Fərrux Yasarın oğlu 1535–1539
Səfəvilərin işğalından sonrakı iddiaçılar
Burhan Əli II Xəlilullahın oğlu[45] yaxud

Keyqubad ibn Əbubəkr ibn İshaq ibn İbrahimin oğlu[46]

1548–1549
Mehrab Əlaqəsi bilinmir 1550
Qurban Əli Əlaqəsi bilinmir 1550
Qasım Mirzə Əlaqəsi bilinmir 1554
Kavus Mirzə Bürhan Əlinin bacısı oğlu 1577–1578
Əbubəkr Mirzə Bürhan Əlinin oğlu 1578–1583

Salarilər (919–1062)Redaktə

Əsas məqalə: Salarilər
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Salarilər sülaləsi (919–1062)
Salarilər Azərbaycanda (919–984)
Məhəmməd ibn Müsafir 919–941

949–953

Mərzban ibn Məhəmməd Məhəmməd ibn Müsafirin oğlu 941/2–957
I Cüstan ibn Mərzban Mərzban ibn Məhəmmədin oğlu 957–960
İsmail ibn Vəhsudan Vəhsudan ibn Məhəmmədin oğlu 960–962
İbrahim ibn I Mərzban Mərzban ibn Məhəmmədin oğlu 962–979
Nuh ibn Vəhsudan Vəhsudan ibn Məhəmmədin oğlu 966
II Mərzban ibn Vəhsudan İsmail ibn Vəhsudanın oğlu 979–984
Əbül Hica Məhəmməd
Salarilər Deyləmdə (919–1062)
Məhəmməd ibn Müsafir 919–941
Vəhsudan ibn Məhəmməd Məhəmməd ibn Müsafirin oğlu 941–967
II Mərzban ibn Vəhsudan İsmail ibn Vəhsudanın oğlu 967–980
İbrahim ibn II Mərzban II Mərzban ibn Vəhsudanın oğlu 984–1029
Cüstan ibn İbrahim İbrahim ibn II Mərzbanın oğlu 1029–1050
Müsafir ibn İbrahim İbrahim ibn II Mərzbanın oğlu 1050–1062
Salarilər Dvində (941–983)
Mərzban ibn Məhəmməd Məhəmməd ibn Müsafirin oğlu 941/2–957
İbrahim ibn I Mərzban Mərzban ibn Məhəmmədin oğlu 957–979
Əbül Hica Salar İbrahim ibn I Mərzbanın oğlu 979–983

Rəvvadilər (955–1071)Redaktə

Əsas məqalə: Rəvvadilər
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Rəvvadilər sülaləsi (955–1071)
I Rəvvad Müsənna əl-Əzdi (VIII–XII)
Vəcnə I Rəvvadın oğlu
I Məhəmməd I Rəvvadın oğlu (985–1030)
II Rəvvad
I Hüseyn
II Məhəmməd I Hüseynin oğlu (?-956)
II Hüseyn (956–961)
Əbülheycə Məhəmməd (983–988) 988-ci ildə Vaspurakan yürüşü zamanı Əbülheycə ibn ər-Rəvvad vəfat edir
I Məmlan (988–1019)
Vəhsudan I Məmlanın oğlu (1020–1059)
II Məmlan (1059–1071)
İbrahim Vəhsudanın oğlu
Əhmədil İbrahimin oğlu (1107–1117)

Böyük Səlcuq İmperiyası (1037–1194)Redaktə

 
1092-ci ildə I Məlik Şahın vəfatından sonra Böyük Səlcuqlu imperiyasını göstərən bir xəritə
 
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Səlcuqlular
Böyük Səlcuq sultanları (1037–1194)
Toğrul bəy Səlcuq bəy oğlu Mikayılın oğlu 1029–1063
  Alp Arslan Toğrul bəyin qardqşı Davud Çağrı Bəyin oğlu 1063–1072 tutulan bir qala komandiri tərəfindən öldürüldü.
  I Məlikşah Alp Arslanın oğlu 1072–1092
I Mahmud I Məlikşahın oğlu 1092–1093 Beş yaşında sultan elan edildi.
  Börkiyaruq I Məlikşahın oğlu 1094–1105
II Məlikşah Börkiyaruqun oğlu 1105–1105 Əmisi Məhəmməd Təpər tərəfindən taxtdan salındı ​​və kor edildi.
  Məhəmməd Təpər I Məlikşahın oğlu 1105–1118
  II Mahmud Məhəmməd Təpərin oğlu 1118–1131
  Səncər I Məlikşahın oğlu 1131–1157

Eldənizlər (1136–1225)Redaktə

Əsas məqalə: Eldənizlər
 
1175-ci ildə Eldənizlərin ən qüdrətli dövrlərindəki sərhədləri
 
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Eldənizlər sülaləsi (1136–1225)
  Şəmsəddin Eldəniz[47] 1136[48]-1175
Məhəmməd Cahan Pəhləvan Şəmsəddin Eldənizin oğlu 1175[49]-1186
  Qızıl Arslan Şəmsəddin Eldənizin oğlu 1186–1191
  Əbu Bəkr Məhəmməd Cahan Pəhləvanın oğlu 1191–1210
  Özbək Məhəmməd Cahan Pəhləvanın oğlu 1210–1225

Xarəzmşahlar dövləti (1077–1231)Redaktə

Əsas məqalə: Xarəzmşahlar dövləti
 
Xarəzmşahlar dövləti ən böyük dövrü
 
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Xarəzmşahlar sülaləsi (1077–1231)
Anuş Təkin ? 1077–1097
Əkinci Qoçar 1097
Qütbəddin Məhəmməd Anuş Təkin 1097–1128
Atsız Qütbəddin Məhəmməd 1128–1156
  El Arslan Atsız 1156–1172
Sultan Şah El Arslan 1172–1193 Şimali Xorasanı idarə etmişdi
  Əlaəddin Təkiş El Arslan 1172–1200 Sultan Şahın müqaviməti ilə
  Ələddin Məhəmməd Əlaəddin Təkiş 1200–1220
Cəlaləddin Ələddin Məhəmməd 1220–1231

Monqol İmperiyası (1220–1256)Redaktə

Əsas məqalə: Monqol İmperiyası
 
Monqol İmperiyası, ən geniş dövrü
 
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Börçigin sülaləsi (1220–1256)
  Çingiz xan

(Temuçin)

Yesugey bahadurun oğlu 1220–1227 Monqolustanda 1206-cı ildən hakimiyyətdə idi.
  Toluy xan Çingiz xanın oğlu 1227–1229
  Ögedey xan Çingiz xanın oğlu 1229–1241
  Töregene xatun Ögedey xanın oğlu 1242–1246
  Güyük xan Ögedey xan & Töregene xatunun oğlu 1246–1248
Oğul Qaymış Güyük xanın həyat yoldaşı 1248–1251
  Möngkə qaan Toluy xanın oğlu 1251–1259
  Xubilay xan Toluy xanın oğlu 1260–1294

Elxanlılar dövləti (1256–1357)Redaktə

Əsas məqalə: Elxanilər dövləti
 
Elxanilər dövləti, ən böyük dövrü
 
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Börçigin sülaləsi (1220–1256)
  Hülakü xan Toluy xanın oğlu 1256–1265
  Abaqa xan Hülakü xanın oğlu 1265–1282
  Əhməd Təkudar xan Hülakü xanın oğlu 1282–1284 Arqun xan tərəfindən öldürüldü.
  Arqun xan Abaqa xanın oğlu 1284–1291
  Keyxatu xan Abaqa xanın oğlu 1291–1295 General Tağaçar tərəfindən öldürüldü.
  Baydu xan Hülakü xan oğlu Taraqainin oğlu 1295 Qazan xan tərəfindən edam edilmişdir
  Qazan xan Abaqa xanın oğlu 1295–1304
  Məhəmməd Olcaytu Arqun xanın oğlu 1304–1316
  Əbu Səid Bahadur xan Məhəmməd Olcaytuın oğlu 1316–1335 Ölümündən sonra iç savaşı üz verir.
  Arpa xan Səfyan Boruciginin oğlu 1335–1336
Musa xan Qıpçaqoğulın oğlu 1336–1337
  Toğay Teymur xan Mamay Kavunun oğlu 1335–1353
Məhəmməd xan Yul Qutluqun oğlu 1336–1338
Satıbəy Məhəmməd Olcaytuın qızı 1338–1339
Cahan Teymur Alafranqın oğlu 1339–1340
Süleyman xan Yusufşahın oğlu 1339–1345
   Ənuşirvan xan 1344–1356
Loğman xan Toğay Teymur xanın oğlu 1353–1388
II Qazan xan 1356–1357

Çobanilər (1335–1357)Redaktə

 
Çobanilər dövləti, ən böyük dövrü
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Çobanilər sülaləsi (1335–1357)
Çoban Dəmirdaşın oğlu Elxanlılar dövlətinin əmir əl-ümərası (1307–1327)
Həsən (Kiçik)[18] Dəmirdaş oğlu Çobanın oğlu 1335–1343[18]
Yağıbasdı Çobanın oğlu 1343–1344 Çobanlılar sülaləsindən sərkərdə, XorasanMazandaranın naibi.
Surqan Çoban & Satıbəyin oğlu 1343–1345
Məlik Əşrəf[18] Həsən (Kiçik)in oğlu 1343–1357
Teymurtaş Məlik Əşrəfin oğlu 1360

Sutaylılar (1335–1351)Redaktə

 
Sutaylılar bəyliyinin ən böyük dövrü
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Sutaylılar sülaləsi (1335–1351)
Sutay 1312–1332
Toğay Sutayın oğlu 1332 −1343
İbrahimşah Baramın oğlu 1343 −1350
Pir Məhəmməd Toğayın oğlu 1350–1351

Cəlairilər (1335–1432)Redaktə

 
Cəlairilər dövlətininən böyük dövrü
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Cəlairilər sülaləsi (1335–1357)
Tacəddin Həsən noyon

(Böyük həsən)

Dəmirdaş oğlu Çobanın kürəkəni 1336–1356
  Üveys Böyük Həsənin oğlu

(Böyük həsən)

1356–1374
Həsən Üveysin oğlu 1374–1374 Əmirlər tərəfindən öldürüldü.
Cəlaləddin Hüseyn Üveysin oğlu 1374–1382 Üsyan edən qardaşı Əhməd tərəfindən edam edildi.
Bəyazid Üveysin oğlu 1382–1384
Qiyasəddin Əhməd Üveysin oğlu 1383–1410 Döyüşdə Qara Yusuf tərəfindən öldürüldü
Şahvələd Üveys oğlu Əli 1410–1411
Mahmud Şahvələdin oğlu 1411
II Üveys Şahvələdin oğlu 1415–1421
Məhəmməd Şahvələdin oğlu 1421
Mahmud Şahvələdin oğlu 1421–1425
II Hüseyn Son of Ala-ud-Dawlah, son of Qiyasəddin Əhməd oğlu Əlaüdövlənin oğlu 1425–1432 Qara Qoyunlu tərəfindən məğlub edildi

İncuilər (1335–1357)Redaktə

 
İncuilər, dövlətininən böyük dövrü
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
İncuilər sülaləsi (1335–1357)
Şərəfəddin Mahmud 1304–1335
Qiyasəddin Key Xosrov Şərəfəddin Mahmudun oğlu 1335–1338/9
Cəlaləddin Məsud Şərəfəddin Mahmudun oğlu 1338–1342
Şəmsəddin Məhəmməd Şərəfəddin Mahmudun oğlu 1339/40
Şeyx Əbu İshaq Şərəfəddin Mahmudun oğlu 1343–1357 Müzəffərilər tərəfindən məğlub edildi və edam edildi

Müzəffərilər (1314–1393)Redaktə

 
Müzəffərilər, ən geniş dövrü
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Müzəffərilər sülaləsi (1335–1357)
Mübarizəddin Məhəmməd 1314–1358 Müzəffərilər sülaləsinin banisi
Məhəmməd 1314–1358
Şah Şüca 1358–1364
Mahmud (İsfahanda) 1364–1366
Şah Şüca 1366–1384
Zeynülabidin 1384–1387
Yəhya (Şirazda) 1387–1391 yalnız Şiraz hakimi
Əhməd (Kirmanda) 1387–1391
Əbu İshaq Sircanda 1387–1391
Mənsur 1391–1393

Xaçın knyazlığı (1261–1603)Redaktə

Əsas məqalə: Xaçın knyazlığı
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Xaçın knyazlığı sülaləsi
Dop sülaləsi
I Həsən (?-?) Dop xatunla birgə
I Qriqor Dop (?-?)
II Həsən (?-1287[50])
II Qriqor Dop (?1331)
III Həsən (?-1380[51]) oğlu Qriqor və qardaşı oğlanları Seyti və Dursunla birgə[52])
Vəqram (1380-?)
I Doğan (?-?)
Mirzəcan (?-?)

Qaraqoyunlular (1375–1468)Redaktə

Əsas məqalə: Qaraqoyunlular
 
Qaraqoyunlular, ən geniş dövrdə
 
Baranlı sülaləsi
Qaraqoyunlu hökmdarlarının siyahısı
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Qaraqoyunlu bəyliyi
Bayram xoca Qara Mənsurun oğlu 1374–1378
Qara Məhəmməd Qara Dursunun oğlu 1378–1388
Qara Yusif Qara Məhəmmədin oğlu 1388–1400
Qaraqoyunlu dövləti
Pirbudaq Qara Yusifun oğlu 1411–1418 Nominal hökmdar idi
  Qara Yusif Qara Məhəmmədin oğlu 1405–1420 Hakimiyyət Teymurilərin istilası ilə sona çatdı
  Qara İsgəndər Qara Yusifun oğlu 1421–1429

1431–1435

Əbu Səid Qara Yusifun oğlu 1429–1431
  Cahanşah Qara Yusifun oğlu 1436–1467 Ağqoyunlu Uzun Həsən tərəfindən öldürüldü
  Həsənəli Cahanşahın oğlu 1467–1468 Ağqoyunlu Uzun Həsən tərəfindən öldürüldü
II Yusif Cahanşahın oğlu 1468–1469 Uzun Həsən tərəfindən kor edilmişdir. Həsənəlinin ölümündən sonra Pirəli bəy Baharlı tərəfindən müvəqqəti hökmdar elan edilmiş, lakin Uğurlu Məhəmməd tərəfindən 22 oktyabr 1469-cu ildə edam edilmişdir.

Ağqoyunlular (1378–1497)Redaktə

Əsas məqalə: Ağqoyunlular
 
1478-ci ildə Ağqoyunlular
 
Bayandur boyu[53]
Ağqoyunlu hökmdarlarının siyahısı
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Ağqoyunluların Quruluş dövrü
Pəhləvan bəy İdris bəy Bayandurun oğlu[54] ? — 1340 Bayandur elinin başçısı.[55]
Turəli bəy Pəhləvan bəyin oğlu 1340–1362
Qutlu bəy Turəli bəyin oğlu 1362–1389
Əhməd bəy Qutlu bəyin oğlu 1389–1403 1396-cı ildə Osman bəy Qazi Bürhanəddinin də köməyi ilə Əhməd bəyi hakimiyyətdən saldı və faktiki olaraq Ağqoyunluların başçısı oldu.[56]
Ağqoyunluların Bəylik dövrü
Osman bəy Fəxrəddin Qutlu bəyin və Trabzon şahzadəsi Maria Komnenosun oğlu 1403–1435 Onun dövründə Ağqoyunlular geniş ərazilər ələ keçirərək bəyliyə çevrildilər.[57]
Əli bəy Qara Yuluq Osmanın böyük oğlu 1435–1438
Həmzə bəy 1438–1444
Həmzə bəy Qara Yuluq Osmanın oğlu 1438–1444
Cahangir mirzə Cəlaləddin Əli bəyinSara xatunun oğlu[58] 1444–1453
Qılınc Arslan Qara Yuluq Osmanın qardaşı Əhməd bəyin oğlu[59] 1453–1457
Ağqoyunluların İmperiya dövrü
  Uzun Həsən Cəlaləddin Əli bəyinSara xatunun oğlu 1453–1478 1467-ci ildə Muş döyüşündə Qaraqoyunlu hökmdarı Cahan şahı[60][61][62] və 1468-ci ildə Cahan şahın oğlu Həsənəlini Xoy döyüşündə məğlub edərək[63] Qaraqoyunluların İran, İraq və Şərqi Anadoludakı ərazilərini ələ keçirdi.
  Sultan Xəlil Uzun Həsənin və Səlcuqşah bəyimin oğlu 1478
  Sultan Yaqub Uzun Həsənin və Səlcuqşah bəyimin oğlu 1478–1490
  Sultan Baysunqur Sultan Yaqubun və Gövhər sultanın oğlu 1490–1492
  Sultan Rüstəm Uzun Həsənin nəvəsi və Maqsud mirzənin oğlu 1493–1497
  Gödək Əhməd Uğurlu MəhəmmədinGövhər sultanın oğlu. II Mehmedin və Uzun Həsənin nəvəsi 1497
Ağqoyunluların parçalanması
  Əlvənd mirzə Uzun Həsənin nəvəsi və Yusif bəy Bayandurun oğlu 1498–1501
  Məhəmməd mirzə Uzun Həsənin nəvəsi və Yusif bəy Bayandurun oğlu 1497–1499
  Sultan Murad Sultan YaqubunGövhər sultanın oğlu 1500–1508
Ağqoyunluların Diyarbəkir hökmdarları
Sultan Qasım Uzun Həsənin qardaşı Cahangir mirzənin oğlu 1496–1501
Zeynalabidin bəy Gödək Əhmədin oğlu. 1505–1508

Teymur imperiyası (1370–1507)Redaktə

Əsas məqalə: Teymur imperiyası
 
Teymur imperiyası 1400-cü ildə
 
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Teymurilər sülaləsi (1370–1507)
  Əmir Teymur Tarağayın oğlu 1370–1405 Teymur, atası vasitəsilə Çingiz xanın nəslindən gələn Tumanay Xanın onun əcdadından olduğunu iddia etdi.[64]
Pir Məhəmməd Teymurun nəvəsi 1405–1407
  Xəlil Teymurun nəvəsi 1405–1409
  Şahrux Teymurun oğlu 1405–1447
  Uluqbəy Şahruxuun oğlu 1447–1449

Səfəvi imperiyası (1501–1736)Redaktə

Əsas məqalə: Səfəvi imperiyası
 
Səfəvi imperiyası, ən geniş dövrü
 
Səfəvilər sülaləsinin şəcərəsi
Səfəvi sülaləsi (1501–1736)
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Ərdəbil hökmdarlar siyahısı (1300–1501)
  Şeyx Səfi Şeyx Amin əl-din Cəbrailin oğlu 1300–1334
Şeyx Sədrəddin Şeyx Səfinin oğlu 1334–1391
  Şeyx Xacə Əlaəddin Əli Şeyx Sədrəddinin oğlu 1391–1424
Şeyx İbrahim Şeyx Xacə Əlaəddin Əlinin oğlu 1424–1447
  Şeyx Cüneyd Şeyx İbrahimin oğlu 1447–1460
  Şeyx Heydər Şeyx Cüneydin oğlu 1460–1488
  Şeyx Sultan Əli Şeyx Heydərin oğlu 1488–1494
  İsmayıl Xətai Şeyx Heydərin oğlu 1494–1501
Səfəvi hökmdarlar siyahısı (1501–1736)
  Şah İsmayıl Xətai Şeyx Heydərin oğlu 1501–1524
  I Şah Təhmasib Şah İsmayıl Xətainin oğlu 1524–1576
  II Şah İsmayıl I Şah Təhmasibin oğlu 1576–1577
  Məhəmməd şah Xudabəndə I Şah Təhmasibin oğlu 1578–1587
  I Şah Abbas Məhəmməd şah Xudabəndənin oğlu 1587–1629
  I Şah Səfi Səfi Mirzənin oğlu 1629–1642
  II Şah Abbas I Şah Səfinin oğlu 1642–1667
  Şah Süleyman Səfəvi II Şah Abbasın oğlu 1667–1694
  Sultan Hüseyn Şah Süleyman Səfəvinin oğlu 1694–1722
  II Şah Təhmasib Sultan Hüseynin oğlu 1722–1732
  III Şah Abbas (Abbas Mirzə) II Şah Təhmasibin oğlu 1732–1736 Əşrəf Hotaki tərəfindən taxtdan endirilib öldürüldü

Əfşarlar imperiyası (1736–1796)Redaktə

Əsas məqalə: Əfşarlar imperiyası
 
Əfşarlar imperiyası, ən geniş dövrü

Əfşarlar türk xalqı,[68] 24 oğuz boyundan biri.[69] Tarixi əfşarlar qədim oğuzlar,[70][71][72][73] müasir əfşarlar isə azərbaycanlıların subetnosu hesab edilir.[74][75][76]

 
Əfşar boyu
Əfşarlar imperiyası şahlarının siyahısı (1736–1803)
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
  Nadir şah İmamqulu bəy Əfşar 1736[77]-1747[78] Gənc yaşında atasını itirdi, 14–15 yaşındaykən bölgədəki digər qəbilələrlə döyüşlərdə iştirak etdi.[79]
  Adil şah İmamqulu oğlu İbrahim xan Əfşarın oğlu 1747–1748 İbrahim şah tərəfindən devrildi, kor edildi və öldürüldü
  İbrahim şah İmamqulu oğlu İbrahim xan Əfşarın oğlu 1748–1748 Şahrux şah tərəfindən devrilib öldürüldü.
  Şahrux şah Nadir şah oğluRzaqulu xan Əfşarın oğlu 1748–1796
II Nadir şah Şahrux şah Qırxlı-Avşarın oğlu 1797–1803

Azərbaycan xanlıqları (1747–…)Redaktə

Əsas məqalə: Azərbaycan xanlıqları
 
Azərbaycan xanlıqları

Şimali Azərbaycan ərazisində:

Cənubi Azərbaycan ərazisində:

Bakı xanlığı (1747–1806)Redaktə

Azərbaycan xanlıqları
Azərbaycan xanlarının siyahısı
Bakı xanlarının siyahısı
Bakıxanovlar sülaləsi
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Hüseyn bəy Məhəmməd 1718–1723
Qulu bəy Dərgah 1723–1736
I Mirzə Məhəmməd xan[80] Qulu bəy Dərgahın oğlu 1747–1768
 • İran şahları dövründə tənəzzülə uğramış Bakı iqtisadiyyatını dirçəltdi, ticarəti xeyli inkişaf etdirə bildi.
  Fətəli xan Qubalı Hüseynəli xanın oğlu 1768–1770
Abdulla bəy 1770–1772
Məlik Məhəmməd xan[81] I Mirzə Məhəmməd xanın oğlu 1772–1783
II Mirzə Məhəmməd xan[82] Məlik Məhəmməd xanın oğlu 1783–1791
Məhəmmədqulu xan[83] I Mirzə Məhəmməd xanın oğlu 1791–1792
Hüseynqulu xan[84] 1792–1806

Cavad xanlığı (1747–1805)Redaktə

Azərbaycan xanlıqları
Azərbaycan xanlarının siyahısı
Cavad xanlarının siyahısı
Şahsevənlər sülaləsi
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Qiyas xan Şahsevən Səfiqulu xanın oğlu 1747–1750
  Həsən xan Muğanlı Qiyas xan Şahsevənin oğlu 1750–1789
 • Fətəli xan Qubalının vassalı idi. May 1784 — fevral 1785-ci illər aralığında Ərdəbil xanlığının hakimi olmuşdur.
İbrahim xan Muğanlı Qiyas xan Şahsevən[85] in oğlu 1789–1794
  Səfi xan Muğanlı İbrahim xan Muğanlının oğlu 1794–1805

Dərbənd xanlığı (1747–1806)Redaktə

Azərbaycan xanlıqları
Azərbaycan xanlarının siyahısı
Dərbənd xanlarının siyahısı
İbrahimqulu (Kürçi) sülaləsi
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Məhəmmədhüseyn xan 1747–1765
  Fətəli xan 1765–1789
Əhməd xan Qubalı Fətəli xanın oğlu 1789–1791
  Şeyxəli xan Qubalı Fətəli xanın oğlu 1791–1796
Həsən Ağa 1796–1797
  Şeyxəli xan Qubalı Fətəli xanın oğlu 1797–1799
Həsən Ağa 1799–1802
  Şeyxəli xan Qubalı Fətəli xanın oğlu 1802–1806

Ərdəbil xanlığı (1747–1820)Redaktə

Azərbaycan xanlıqları
Azərbaycan xanlarının siyahısı
Ərdəbil xanlarının siyahısı
Şahsevənlər sülaləsi
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Bədr xan Şahsevən 1747–1763
  Nəzərəli xan Şahsevən Bədr xanın oğlu 1763–1792
 • Rəşt şəhərini işğal edib.
Nəsir xan Şahsevən Bədr xanın oğlu 1763–1808
 • Qardaşı Nəzərəli xan Şahsevən ilə şərik hakimiyyətə malik idi.
Məhəmməd-Hüseyn xan Əmirli-Avşar 1793–1820

İrəvan xanlığı (1747–1827)Redaktə

Azərbaycan xanlıqları
Azərbaycan xanlarının siyahısı
İrəvan xanlarının siyahısı
sülaləsi
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Mirmehdi xan Qasımlı-Əfşar 1747–1752
Xəlil xan 1752–1755
Həsənəli xan Ziyadoğlu-Qacar 1755–1759
Hüseynəli xan 1762–1783
Qulaməli xan 1783–1784
Məhəmməd xan Ziyadlı-Qacar 1784–1804
Mehdiqulu xan Dəvəli-Qacar 1804–1806
  Əhməd xan Müqəddəm Hacı Əliməhhəmməd xan Müqəddəmin oğlu 1806–1806
  Hüseynqulu xan Sərdar 1806–1827

Gəncə xanlığı (1747–1804)Redaktə

Azərbaycan xanlıqları
Azərbaycan xanlarının siyahısı
Gəncə xanlarının siyahısı
sülaləsi
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
  Şahverdi xan Ziyadoğlu-Qacar Kəlbəli xan Müsahib-Gəncəvinin oğlu 1747–1761
Məhəmmədhəsən xan Ziyadoğlu-Qacar Məhəmmədhəsən аğа Şahverdi xanın oğlu 1761–1781
  İbrahimxəlil xan Pənahəli xanın oğlu 1781–1784
Hacı bəy 1784–1786
Rəhim xan Ziyadoğlu-Qacar Şahverdi xan Ziyadoğlu-Qacarın oğlu 1786–1786
  Cavad xan Şahverdi xan Ziyadoğlu-Qacarın oğlu 1786–1804

Xalxal xanlığı (1747–1799)Redaktə

Azərbaycan xanlıqları
Azərbaycan xanlarının siyahısı
Xalxal xanlarının siyahısı
sülaləsi
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Əmirgunə xan Əmirli-Avşar 1747–1782
Fərəculla xan Əmirli-Avşar 1782–1794
Məhəmməd-Hüseyn xan Əmirli-Avşar 1794–1799

Xoy xanlığı (1747–1806)Redaktə

Azərbaycan xanlıqları
Azərbaycan xanlarının siyahısı
Xoy xanlarının siyahısı
Dünbililər sülaləsi
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
  Şahbaz xan Dünbili Mürtəzaqulu xanın oğlu 1747–1763
  Əhməd xan Dünbili Mürtəzaqulu xanın oğlu 1763–1786
 • Qardaşı Şahbaz xanın övladları tərəfindən öldürülüb.
Hüseynqulu xan Dünbili Əhməd xan Dünbili[86][87] nin oğlu 1786–1798
Cəfərqulu xan Dünbili Əhməd xan Dünbilinin oğlu 1798–1806

Qarabağ xanlığı (1747–1822)Redaktə

Azərbaycan xanlıqları
Azərbaycan xanlarının siyahısı
Qarabağ xanlarının siyahısı
Cavanşirlər sülaləsi
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
  Pənahəli xan İbrahimxəlil ağa Cavanşir 1747–1763
Mehrəli bəy Sarıcalı-Cavanşir Pənahəli xanın oğlu 1762–1763
  İbrahimxəlil xan Pənahəli xanın oğlu 1763–1806
Mehdiqulu xan Cavanşir İbrahimxəlil xanın oğlu 1806–1822

Qaradağ xanlığı (1747–1828)Redaktə

Azərbaycan xanlıqları
Azərbaycan xanlarının siyahısı
Qaradağ xanlarının siyahısı
Ustaclı elinin Toxmaqlı oymağı sülaləsi
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Kazım xan Qaradağlı Məhəmmədqasım xanın oğlu 1747–1763
Mustafaqulu xan Qaradağlı Kazım xan Qaradağlının oğlu 1763–1782
İsmayıl xan Qaradağlı Mustafaqulu xan Qaradağlının oğlu 1782–1783
Nəcəfqulu xan Qaradağlı Kazım xan Qaradağlının oğlu 1783–1786
Mustafaqulu xan Qaradağlı Kazım xan Qaradağlının oğlu 1786–1791
İsmayıl xan Qaradağlı Mustafaqulu xan Qaradağlının oğlu 1791–1797
Abbasqulu xan Qaradağlı Mustafaqulu xan Qaradağlının oğlu 1797–1813
Məhəmmədqulu xan Qaradağlı Mustafaqulu xan Qaradağlının oğlu 1813–1828

Qəzvin xanlığı (1747–?)Redaktə

Azərbaycan xanlıqları
Azərbaycan xanlarının siyahısı
Qəzvin xanlarının siyahısı
sülaləsi
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Pənah xan Əmmarlı 1747–1764
Rüstəm xan Əmmarlı 1764–1788
İbrahim xan Əmmarlı

Quba xanlığı (1726–1810)Redaktə

Azərbaycan xanlıqları
Azərbaycan xanlarının siyahısı
Quba xanlarının siyahısı
sülaləsi
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Hüseyn xan 1680–1694
Sultan Əhməd xan 1694–1718
I Surxay xan Qaziqumuxlu 1718–1726
Hüseynəli xan Sultan Əhməd xanın oğlu 1726–1758
  Fətəli xan Qubalı Hüseynəli xanın oğlu 1758–1789
Əhməd xan Qubalı Fətəli xan Qubalının oğlu 1789–1791
  Şeyxəli xan Fətəli xan Qubalının oğlu 1791–1806
II Mirzə Məhəmməd xan Məlik Məhəmməd xanın oğlu 1809–1810

Maku xanlığı (1747–1923)Redaktə

Azərbaycan xanlıqları
Azərbaycan xanlarının siyahısı
Maku xanlarının siyahısı
Bayatlar sülaləsi
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Əhməd xan Bayat 1747–1778
Hüseyn xan Bayat 1778–1822
Həsən xan Bayat 1778–1822
Əli xan Bayat 1822–1866
Hacı İsmayıl xan Bayat 1866–1899
  Teymur Paşa xan Əli xan Sərdarın oğlu 1899–1922
  Murtuzaqulu xan Bayat Teymur Paşa xanın oğlu 1922–1923

Marağa xanlığı (1747–1811)Redaktə

Azərbaycan xanlıqları
Azərbaycan xanlarının siyahısı
Marağa xanlarının siyahısı
sülaləsi
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Əliqulu xan Müqəddəm
Hacı Əliməhəmməd xan Müqəddəm
  Əhməd xan Müqəddəm Hacı Əliməhəmməd xan Müqəddəmin oğlu 1763–1797
Cəfərqulu xan Müqəddəm Əhməd xan Müqəddəmin oğlu 1797–1811

Mərənd xanlığı (1747–1828)Redaktə

Azərbaycan xanlıqları
Azərbaycan xanlarının siyahısı
Mərənd xanlarının siyahısı
sülaləsi
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Məhəmmədrza xan Mərəndi (1747-?)
Nəzərəli xan Mərəndi Məhəmmədəzim xan oğlu (?-1828)

Naxçıvan xanlığı (1747–1839)Redaktə

Azərbaycan xanlıqları
Azərbaycan xanlarının siyahısı
Naxçıvan xanlarının siyahısı
Kəngərlilər sülaləsi
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Heydərqulu xan Kəngərli 1747–1764 Naxçıvan xanlığının qurucusudur.
Hacı xan Kəngərli 1764–1765
Rəhim xan Heydərqulu xan Kəngərli 1765–1770
Əliqulu xan Kəngərli 1770–1773
Vəliqulu xan Kəngərli 1773–1781
  Abbasqulu xan Kəngərli Murtuzaqulu xan Kəngərlinin oğlu 1781–1783
Kəlbəli xan Kəngərli 1787–1796
  Abbasqulu xan Kəngərli Murtuzaqulu xan Kəngərlinin oğlu 1797–1801
Kəlbəli xan Kəngərli 1801–1804
  Abbasqulu xan Kəngərli Murtuzaqulu xan Kəngərlinin oğlu 1804–1804
Kəlbəli xan Kəngərli 1804–1807
  Abbasqulu xan Kəngərli Murtuzaqulu xan Kəngərlinin oğlu 1808–1808
Kəlbəli xan Kəngərli 1808–1808
Kərim xan Kəngərli Kəlbəli xan Kəngərlininoğlu 1808–1808
Kəlbəli xan Kəngərli 1809–1810
Kərim xan Kəngərli Kəlbəli xan Kəngərlininoğlu 1813–1816
Kəlbəli xan Kəngərli 1816–1816
Kərim xan Kəngərli Kəlbəli xan Kəngərlininoğlu 1827–1827
Ehsan xan Kəngərli Kəlbəli xan Kəngərlininoğlu 1828–1839

Salyan xanlığı (1747–1791)Redaktə

Azərbaycan xanlıqları
Azərbaycan xanlarının siyahısı
Salyan xanlarının siyahısı
Rüdbarilər sülaləsi
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Həsən bəy 1729-?
Əhməd xan ?-1748
İbrahim xan 1748–1757
Kəlbəli sultan 1757–1768
Qubad sultan Kəlbəli sultanın oğlu 1768–1782
  Şeyxəli xan Fətəli xanın oğlu 1782–1791
Həsən ağa Qubalı 1791–1796 (naib)[88]

Sərab xanlığı (1747–1822)Redaktə

Azərbaycan xanlıqları
Azərbaycan xanlarının siyahısı
Sərab xanlarının siyahısı
sülaləsi
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Əli xan Şəqaqi 1747–1786 Sərab xanlığının qurucusudur.
Sadıq xan Şəqaqi 1786–1800
Cahangir xan Şəqaqi 1800–1822

Şəki xanlığı (1747–1826)Redaktə

Azərbaycan xanlıqları
Azərbaycan xanlarının siyahısı
Şəki xanlarının siyahısı
sülaləsi
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
  Hacı Çələbi xan Qurban bəyin oğlu 1747–1755 Şəki xanlığının qurucusudur.
Ağakişi bəy Hacı Çələbi xanın oğlu 1755–1759
Məhəmmədhüseyn xan Müştaq Hacı Çələbi xan oğlu Həsən ağanın oğlu 1759–1780
Hacı Əbdülqadir xan Hacı Çələbi xanın oğlu 1780–1783
Məhəmmədhəsən xan Məhəmmədhüseyn xanın oğlu 1783–1795
Səlim xan Məhəmmədhüseyn xanın oğlu 1795–1797
Məhəmmədhəsən xan Məhəmmədhüseyn xanın oğlu 1797–1805
  Fətəli xan Məhəmmədhüseyn xanın oğlu 1805–1805
Səlim xan Məhəmmədhüseyn xanın oğlu 1805–1806
  Fətəli xan Məhəmmədhüseyn xanın oğlu 1806–1806
Cəfərqulu xan Xoyski Əhməd xan[86] & Şahbaz xan[89] 1806–1814
İsmayıl xan Xoyski Cəfərqulu xan Xoyskinin oğlu 1814–1819
Hüseyn xan Səlim xanın oğlu 1826–1826

Şirvan xanlığı (Şamaxı xanlığı) (1747–1820)Redaktə

Azərbaycan xanlıqları
Azərbaycan xanlarının siyahısı
Şirvan xanlarının siyahısı
sülaləsi
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Hacı Məhəmmədəli xan Sufi Nəbinin oğlu 1748–1765 Şirvan xanlığının qurucusudur.
Ağası xan Allahverdi bəy Sərkərin oğlu 1765–1768
  Fətəli xan Qubalı Hüseynəli xanın oğlu 1768–1769
Abdulla bəy 1769–1770
Eldar bəy 1770–1773
  Fətəli xan Qubalı 1773–1786
Ağası xan Allahverdi bəy Sərkərin oğlu 1778–1786
Əsgər xan Xançobanlı Məhəmmədsəid xanın oğlu 1786–1789
Qasım xan Xançobanlı Məhəmmədsəid xan Xançobanlının oğlu 1789–1792
Mustafa xan Ağası xanın oğlu 1792–1820

Talış xanlığı (1747–1826)Redaktə

Azərbaycan xanlıqları
Azərbaycan xanlarının siyahısı
Talış xanlarının siyahısı
Talışxanovlar sülaləsi
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Seyid Abbas xan 1747–1749 Talış xanlığının qurucusudur.
Cəmaləddin Mirzə bəy Seyid Abbas xanın oğlu 1749–1786
Mir Mustafa xan Cəmaləddin Mirzə bəyin oğlu 1786–1812
Mir Həsən xan Mir Mustafa xanın oğlu 1812–1826

Təbriz xanlığı (1747–1805)Redaktə

Azərbaycan xanlıqları
Azərbaycan xanlarının siyahısı
Təbriz xanlarının siyahısı
Əfşarlar & Dünbililər sülaləsi
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Əmiraslan xan Qırxlı-Avşar Şahbaz bəyin oğlu 1747–1748 Təbriz xanlığının qurucusudur.
  Fətəli xan Əfşar Əlimərdan xanın oğlu 1748–1763
Nəcəfqulu xan Dünbili Şahbaz bəyin oğlu 1763–1784
Xudadad xan Dünbili Nəcəfqulu xan Dünbilinin oğlu 1784–1788
Nəcəfqulu xan Dünbili II 1788–1787
Hüseynqulu xan Dünbili Əhməd xan[86][90] ın oğlu 1797–1798
  Əhməd xan Müqəddəm Hacı Əliməhhəmməd xan Müqəddəmin oğlu 1798–1805

Urmiya xanlığı (1747–1865)Redaktə

Azərbaycan xanlıqları
Azərbaycan xanlarının siyahısı
Urmiya xanlarının siyahısı
Əfşarlar sülaləsi
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
  Fətəli xan Əfşar Əlimərdan xanın oğlu 1747–1748 Urmiya xanlığının qurucusudur.
Mehdi xan Qasımlı-Avşar 1748–1749
  Azad xan Əfqan Süleyman xanın oğlu 1749–1757
  Fətəli xan Əfşar Əlimərdan xanın oğlu 1757–1762
Rüstəm xan Qasımlı-Avşar 1762–1763
Bağır xan Qasımlı-Avşar 1763–1763
Rzaqulu xan Qasımlı-Avşar Məhəmmədmusa xanın oğlu 1763–1772
  İmamqulu xan Qasımlı-Avşar Rzaqulu xan Qasımlı-Avşarın oğlu 1772–1783
Məhəmmədqulu xan Qasımlı-Avşar Rzaqulu xan Qasımlı-Avşarın oğlu 1784–1795
Qasım xan Qasımlı-Avşar Rzaqulu xan Qasımlı-Avşarın oğlu 1795–1796
Mustafa xan Qasımlı-Avşar 1796–1797
Məhəmmədqulu xan Qasımlı-Avşar Rzaqulu xan Qasımlı-Avşarın oğlu 1797–1797
  Hüseynqulu xan Qasımlı-Avşar İmamqulu xan Qasımlı-Avşarın oğlu 1797–1821
Nəcəfqulu xan Qasımlı-Avşar Hüseynqulu xan Qasımlı-Avşarın oğlu 1821–1865

Zəncan xanlığı (1747–1810)Redaktə

Azərbaycan xanlıqları
Azərbaycan xanlarının siyahısı
Zəncan xanlarının siyahısı
Əfşarlar sülaləsi
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Zülfüqar xan Əmirli-Avşar Məhəmməd xanın oğlu 1747–1780
Əli xan Zayirli-Avşar Zülfüqar xan Əmirli-Avşarın oğlu 1780–1782
Abdulla xan Usanlı-Avşar 1782–1797
Əmənulla xan Avşar 1797–1810

Qacarlar dövləti (1789–1925)Redaktə

Əsas məqalə: Qacarlar dövləti
 
Qacarlar dövləti, ən geniş dövrü
 
Oğuz türklərinin boyu[91][92][93][94]
Bayat boyu
Qacarlar
Qovanlı oymağı
Qacarlar sülaləsinin şəcərəsi
Qacarlar sülaləsi
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Astrabad hakimi (1722–1789)
Fətəli xan Qovanlı-Qacar Şahqulu xanın oğlu 1722–1747 Səfəvi İmperiyasının baş vəziri 1722–1726
  Məhəmmədhəsən xan Qovanlı-Qacar Fətəli xan Qacarın oğlu 1747–1759
  Ağa Məhəmməd şah Məhəmmədhəsən xan Qovanlı-Qacarın oğlu 1759–1789
Qacarlar dövləti (1789–1925)
  Ağa Məhəmməd şah Məhəmmədhəsən xan Qovanlı-Qacarın oğlu 1789–1797 Tacqoyması mart 1796
  Fətəli şah Hüseynqulu xan Qovanlı-Qacarın oğlu 1797–1834
  Məhəmməd şah Abbas mirzə Qovanlı-Qacarın oğlu 1834–1848
  Nasirəddin şah Məhəmməd şahın oğlu 1848–1896
  Müzəffərəddin şah Nasirəddin şahın oğlu 1896–1907
  Məhəmmədəli şah Müzəffərəddin şahın oğlu 1907–1909
  Sultan Əhməd şah Qacar Məhəmmədəli şahın oğlu 1909–1925

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918–1920)Redaktə

 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, ən geniş dövrü
 
Statusu: Demokratik respublika
İdarəetmə forması: Parlament respublikası
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Milli Şurasının Rəyasət Heyətinin sədri
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Axund Hacı Molla Ələkbər Rəsulzadənin oğlu 1918–1920 vəzifə təsis edilib (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi)

Azərbaycan Milli Hökuməti (1945–1946)Redaktə

 
Azərbaycan Milli Hökuməti, ən geniş dövrü
 
Statusu: Sosialist Respublika
İdarəetmə forması: birpartiyalı sosialist respublika
Azərbaycan Milli Hökumətinin Prezidenti
Azərbaycan Demokrat Firqəsinin sədri
Şəkil Ad Ailə münasibəti Hökmranlığı Qeydlər
  Seyid Cəfər Pişəvəri (Seyid Cəfər Mir Cavad oğlu Pişəvəri) Mir Cavad ağa Pişəvərinin oğlu 1945–1946 vəzifə təsis edilib (Azərbaycan Milli Hökumətinin banisi)

Həmçinin baxRedaktə


İstinadlarRedaktə

 1. QƏNİYEV, HƏSƏN. AZƏRBAYCAN TARİXİ(ƏN QƏDİM ZAMANLARDAN –XXI ƏSRİN İLK ONİLLİKLƏRİNƏDƏK) (az.). Bakı: Elm və Təhsil. 2019. səh. 11.
 2. Awan's geographical site is unknown. But it is very probable that it was near Poshtkuh of Lorestan.
 3. The first three kings of Awan were also kings of Mesopotamia.
 4. Legrain, 1922; Cameron, 1936; The Cambridge History of Iran; Hinz, 1972; The Cambridge Ancient History; Majidzadeh, 1991; Majidzadeh, 1997; Vallat "Elam …", 1998.
 5. 1 2 Cameron, 1936.
 6. 1 2 3 4 Potts, 1999.
 7. 1 2 Hinz, 1972.
 8. Some archaeologists have suggested that Simashki was located in the north of Elam and Anshan near modern Isfahan.
 9. Cameron, 1936; The Cambridge History of Iran; Hinz, 1972; The Cambridge Ancient History; Majidzadeh, 1991; Majidzadeh, 1997; Vallat "Elam …", 1998.
 10. 1 2 3 4 Cameron, 1936; The Cambridge History of Iran; Hinz, 1972; The Cambridge Ancient History; Majidzadeh, 1991; Majidzadeh, 1997; Vallat, "Elam …", 1998.
 11. Vallat, "Elam …", 1998.
 12. "Ruhushak" means son of sister but probably it refers to a dynastical marriage between siblings. See Vallat, "Elam …", 1998.
 13. 1 2 Majidzadeh, 1991.
 14. 1 2 3 Vallat , Francois. Elam: The History of Elam.
 15. He was also king of Babylon.
 16. Cameron, 1936; The Cambridge History of Iran; Hinz, 1972; The Cambridge Ancient History; Majidzadeh, 1991; Vallat, 1995; Majidzadeh, 1997; Vallat, "Elam …", 1998; Reade, 2000; Henkelman, 2003; Tavernier, 2004.
 17. 1 2 D. T. Potts. The Archaeology of Elam: Formation and Transformation of an Ancient Iranian State. Cambridge University Press. 12 November 2015. səh. 269. ISBN 978-1-107-09469-7. 7 December 2021 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 1 August 2020.
 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 Azərbaycan tarixi (yeddi cilddə), I cild, Bakı, 2006 Sitat səhvi: Xətalı <ref> etiketi; "Azərbaycan tarixi" adı bir neçə dəfə müxtəlif məzmunla verilib
 19. 1 2 3 4 5 S. Əliyarlı – Azərbaycan tarixi, Bakı Dövlət Universitetinin nəşri, Bakı, 2009
 20. Бабаев И.А. К вопросу о возникновении государства Албании (Кавказской) //ИАН АзССР, серия истории, философии, права, 1976, № 4
 21. 1 2 Moisey Kalankatlı, Albaniya Tarixi PDF Arxivləşdirilib 2022-03-19 at the Wayback Machine
 22. Behistun Inscription Arxivləşdirilib 2022-04-13 at the Wayback Machine: This is Phraortes. He lied, saying: "I am Khshathrita, of the dynasty of Cyaxares. I am king in Media."
 23. Fəxrəddin Məmmədov. Azərbaycan tarixi (izahlı xronologiya). Bakı: "Elm və təhsil", 2010, səh.28
 24. V. İ. Adiyev – İstoriya Drevnevo Vostoka, Moskva, 1970
 25. A. Fazili – Atropatena, Bakı, 1992
 26. 1 2 Assar, 2004.Assar, 2005. Assar, "Moses of Choren & the Early Parthian Chronology", 2006.
 27. 1 2 3 4 5 6 7 Qashqai, H., "The successors of Mithridates II"
 28. 1 2 3 4 5 6 Assar, G.R.F., "A Revised Parthian Chronology of the Period 165–91 BC" Qashqai, H., "The successors of Mithridates II"
 29. Assar, G.R.F., "A Revised Parthian Chronology of the Period 165–91 BC"
 30. Josephus Flavius, Antiquities of the Jews, Book XVI, Ch.8.4
 31. Tacitus, The Annals, 11.10
 32. See: Unknown King (III) ( Arxivləşdirilib 2013-03-27 at the Wayback Machinetəq. AD 140)
 33. See: Tiridates III ( Arxivləşdirilib 2013-11-01 at the Wayback Machinetəq. AD 224 – 228?)
 34. 1 2 Əbul-Həsən Əhməd bin Yəhya bin Cabir bin Davud əl-Bəlazuri, Fütuhul Büldan (Türkcə) (Nşr. Siyer Yayınları) Tercüme: Prof.Dr.Mustafa Fayda s. 225
 35. Bauer, Susan Wise (2010). The History of the Medieval World: From the Conversion of Constantine to the First Crusade. W. W. Norton & Company. p. 238. ISBN 978-0-393-05975-5.
 36. Gary Seaman, Daniel Marksm, Rulers from the steppe: state formation on the Eurasian periphery, Ethnographics Press, Center for Visual Anthropology, University of Southern California, 1991, ISBN 978-1-878986-01-6, pp. 96–97.
 37. Gary Seaman, Daniel Marksm, Rulers from the steppe: state formation on the Eurasian periphery, Ethnographics Press, Center for Visual Anthropology, University of Southern California, 1991, ISBN 978-1-878986-01-6, p. 97, 100.
 38. Deny; Jean Deny, Louis Bazin, Hans Robert Roemer, György Hazai , Wolfgang-Ekkehard Scharlipp (2000). History of the Turkic Peoples in the Pre-Islamic Period. Schwarz. p. 108.
 39. Elşən Cəfərov. Kimdir əslində Babək?[ölü keçid]
 40. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Tarixi. 8-ci sinif üçün dərslik. 2003-cü il. səh.199
 41. Həsən bəy Rumlu, s.289
 42. Шapaф-xaн Бидлиcи, c.188
 43. "S. Aşurbəyli — Şirvanşahlar dövləti, Bakı, 2006" (PDF). 2021-09-20 tarixində arxivləşdirilib (PDF). İstifadə tarixi: 2020-09-26.
 44. əl-Yəqubi, Tarixi-Yəqubi, səh 12.
 45. Sara Aşurbəyli, Şirvanşahlar dövləti, səh. 134
 46. Abbasqulu ağa Bakıxanov, Gülüstani İrəm, səh. 43
 47. Bosworth, Clifford Edmund. The New Islamic Dynasties: A Chronological and Genealogical Manual. Columbia University Press. 1996. 199–200. ISBN 0-231-10714-5. 2022-03-29 tarixində arxivləşdirilib. pp 199-200(Eldiguizds or Ildegizds): "The Elgiguzids or Ildegizds were a Turkish Atabeg dynasty who controlled most of Azerbaijan(apart from the region of Maragha held by another Atabeg line, the Ahamadilis), Arran and northern Jibal during the second half the twelfth century when the Great Seljuq Sultane of Western Persia and Iraq was in full decay and unable to prevent the growth of virtually independent powers in the province", pp 199-200: "Eldiguz (Arabic-Persian sources write 'y.l.d.k.z) was originally a Qipchaq military slave", pp199-200: "The historical significance of these Atabegs thus lies in their firm control over most of north-western Persia during the later Seljuq periodand also their role in Transcaucasia as champions of Islamagainst the resurgent Bagtarid Kings". pp 199: "In their last phase, the Eldiguzids were once more local rulers in Azerbaijan and eastern Transcaucasia, hard pressed by the aggressive Georgians, and they did not survive the troubled decades of the thirteenth century".
 48. Houtsma, M. T. E.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam, 1913–1936, BRILL, 1987, ISBN 90-04-08265-4, s. 1053
 49. Houtsma, M. T. E.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam, 1913–1936, BRILL, 1987, ISBN 90-04-08265-4, p. 1053
 50. Б. Улубабян. История Арцаха от начала до наших дней. — Ер., 1994. — С. 103
 51. Levon Chorbajian, Patrick Donabédian, Claude Mutafian. The Caucasian knot: the history & geopolitics of Nagorno-Karabagh. Arxivləşdirilib 2014-06-22 at the Wayback Machine — Zed Books, 1994. — С. 69.:

  Tsar is also mentioned on the sad occasion of the first invasion by Tamerlane in 1386; its fortress were taken and the family of Hasan Dopian was put to the sword.

 52. Б. Улубабян. История Арцаха от начала до наших дней. — Ер., 1994. — С. 121
 53. 1905.az. "Tofiq Nəcəfli: "Qaraqoyunlular və Ağqoyunlular Oğuz boylarıdır."" (az.). Gündüz Nəsibov. 11.01.2019. 2019-02-06 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-02-06.
 54. Zekiye Tunç. Akkoyunlular döneminde Harput (PDF). Elazığ: Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi. 23-25 Mayıs 2013. səh. səh.578. 2020-10-10 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-10-02.
 55. Zekiye Tunç. Akkoyunlular döneminde Harput (PDF). Elazığ: Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi. 23-25 Mayıs 2013. səh. səh.578. 2020-10-10 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-10-02.
 56. John E. Woods. 300 Yıllık Türk İmparatorluğu Akkoyunlular Arxivləşdirilib 2021-10-25 at the Wayback Machine: aşiret, konfederasyon, imparatorluk (15. yüzyıl Türk-İran siyaseti üzerine bir inceleme). Çeviren: Sibel Özbudun. İstanbul: Milliyet Yayınları, 1993, s. 79. ISBN 975506124X
 57. İlhan Erdem. Ak-Koyunlu Devletinin kurucusu Kara-Yülük Osman Beyin hayatı ve faaliyetleri (PDF). səh. səh.100. 2018-06-01 tarixində arxivləşdirilib (PDF). İstifadə tarixi: 2020-10-02.
 58. Nəcəfli T.H. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin tarixi müasir türk tarixşünaslığında. Bakı: Çaşıoğlu, 2000, səh 40.
 59. Ahmet Toksoy. Akkoyunlular ve Erzincan (Uzun Hasan Devrine Kadar). Bahar. 2014. səh. səh.258. 2019-02-05 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-10-02.
 60. Alexander Mikaberidze. Conflict and Conquest in the Islamic World: A Historical Encyclopedia, Volume 1. ABC-CLIO. 2011. səh. 907. ISBN 9781598843361. 2020-10-12 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2013-02-13.
 61. Peter Jackson, Lawrence Lockhart. The Cambridge History of Iran, Volume 6. Cambridge University Press. 1986. səh. 173. ISBN 9780521200943. 2020-10-09 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2013-02-13.
 62. Peter Jackson, Lawrence Lockhart (1986). The Cambridge History of Iran, Volume 6. Cambridge University Press, 173. ISBN 9780521200943.
 63. Həsən bəy Rumlu. Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı) (PDF). Kastamonu: Uzanlar. 2017. səh. səh.258.
 64. Harry N. Abrams, Turks: A Journey of a Thousand Years, 600–1600 (2005), p. 196
 65. Ismāʿīl I Arxivləşdirilib 2015-02-27 at the Wayback Machine, in Encyclopædia Britannica, online ed., 2011
 66. Woodbridge Bingham, Hilary Conroy, Frank William Iklé, A History of Asia: Formations of Civilizations, From Antiquity to 1600, and Bacon, 1974, p. 116. Arxivləşdirilib 2020-08-03 at the Wayback Machine
 67. G. Doerfer, "Azeri Turkish", Encyclopædia Iranica, viii, Online Edition, səh. 246. Arxivləşdirilib 2019-10-23 at the Wayback Machine
 68. Афшары — Mənbə:Böyük Sovet Ensiklopediyası
 69. Encyclopædia Iranica. Məqalə: AFŠĀR Arxivləşdirilib 2011-04-29 at the Wayback Machine
 70. Britannika Ensiklopediyası. Məqalə "Iran", bölmə: The Afghan interlude Arxivləşdirilib 2009-10-19 at the Wayback Machine:
 71. Encyclopædia Iranica. Məqalə: NĀDER SHAH Arxivləşdirilib 2018-12-25 at the Wayback Machine:
 72. "From multilingual empire to contested modern state", Touraj Atabaki, "Iran in the 21st Century: Politics, Economics & Conflict", ed. Homa Katouzian, Hossein Shahidi, (Routledge, 2008), 41.
 73. Michael Axworthy’s biography of Nader, The Sword of Persia (I.B. Tauris, 2006), pp. 17–19:
 74. Richard V. Weekes. Muslim peoples: a world ethnographic survey. AZERI. — Greenwood Press, 1978 — p. 56 — ISBN 9780837198804
 75. Российский этнографический музей. Афшары Arxivləşdirilib 2012-05-24 at the Wayback Machine.
 76. Большая советская энциклопедия. Третье издание. В 30 томах. Главный редактор: А. М. Прохоров. Том 1: А — Ангоб. Москва: Государственное научное издательство "Большая Советская Энциклопедия", 1969, стр. 278.
 77. Michael Axworthy's biography of Nader, The Sword of Persia (I.B. Tauris, 2006), pp. 165
 78. Michael Axworthy's biography of Nader, The Sword of Persia (I.B. Tauris, 2006), pp. 165, 279
 79. Web kaynağı|url=http://eprints.sdu.edu.tr/29/1/TS00201.pdf%7Cbaşlık=AVŞARLI[ölü keçid] NADİR ŞAH VE DÖNEMİNDE OSMANLI-İRAN MÜCADELELERİ (Basılmamış Doktora Tezi),SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI, Isparta-2001, Abdurrahman Ateş|erişimtarihi=10 Ekim 2014|arşivurl=https://web.archive.org/web/20160528094346/http://eprints.sdu.edu.tr/29/1/TS00201.pdf%7Car%C5%9Fivtarihi%3D28 Mayıs 2016|ölüurl=yes
 80. "Admiral Aslanbayov". www.visions.az. www.visions.az. 2021-10-21 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 19 yanvar 2019.
 81. Leviatov V.N. Essays from the history of Azerbaijan in the XVIII century. — B .: AN ASSR, 1948. pp. 132–133 (in Russian)
 82. Bakikhanov, Abbasqulu. Gülüstani-İräm. Bähmänli, V. Bakı: Xatun Plyus. 2010. 211. ISBN 978-9952210453. OCLC 837882352.
 83. Bakikhanov, Abbasgulu. Gülüstani-İräm. Bähmänli, V. Bakı: Xatun Plyus. 2010. 200. ISBN 978-995221045-3. OCLC 837882352.
 84. Ashurbeyli, Sara. Istorii︠a︡ goroda Baku : period srednevekovʹi︠a︡. Baku: Azerbaĭdzhanskoe gos. izdatelʹsko-poligraficheskoe obʹedinenie. 1992. 289. ISBN 978-5552004799. OCLC 39178990.
 85. Rusiya Arxiv İdarəsi, 14 nömrəli raport
 86. 1 2 3 "Arxivlənmiş surət". 2018-10-18 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-10-05.
 87. "Arxivlənmiş surət". 2021-09-28 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-10-05.
 88. "rulers.org". 2015-12-14 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-10-05.
 89. "Pərvin xəyyam oğlu Mirzəzadə, Xoy xanlarının nəsil şəcərəsi, Almanach.be, 12.08.2003". 2003-08-12 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2003-08-12.
 90. "Arxivlənmiş surət". 2021-09-28 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-10-05.
 91. Cyrus Ghani. Iran and the Rise of the Reza Shah: From Qajar Collapse to Pahlavi Power, I. B. Tauris, 2000, ISBN 1-86064-629-8, p. 1
 92. William Bayne Fisher. Cambridge History of Iran, Cambridge University Press, 1993, p. 344, ISBN 0-521-20094-6
 93. Dr Parviz Kambin, A History of the Iranian Plateau: Rise and Fall of an Empire, Universe, 2011, p.36, online edition Arxivləşdirilib 2020-08-19 at the Wayback Machine.
 94. Jamie Stokes and Anthony Gorman, Encyclopedia of the Peoples of Africa and the Middle East, 2010, p.707, Online Edition Arxivləşdirilib 2020-08-19 at the Wayback Machine: "The Safavid and Qajar dynasties, rulers in Iran from 1501 to 1722 and from 1795 to 1925 respectively, were Turkic in origin."