Azərbaycan tarixinin çağdaş problemləri (kitab)

"Azərbaycan tarixinin çağdaş problemləri" kitabı 2000-ci ildə Xəzər Universiteti Nəşriyyatında işıq üzü görmüşdür. Azərbaycan tarixçisi, professor Süleyman Əliyarlının 70 illik yubileyinə həsr olnumuş məcmuə Xəzər Universitetinin Tarix departamenti tərəfindən hazırlanmışdır. Redaktor Prof. Hamlet İsaxanlıdır. [1]

Məzmun Redaktə

Kitab öz məzmununa görə üç hissəyə ayrılır.

Süleyman Əliyarlı haqqında Redaktə

Elmi məqalələr Redaktə

 • Mehman Abdullayev - Rusiyanın Şimali Azərbaycanda müstəmləkəçilik siyasəti
 • Audrey L. Altstadt - Azərbaycan Üzərinə Qərb Ölkələrində olan mənbələr: Ceyhun Hacıbeylinin Yazıları
 • Roza Arazova - Azərbaycanın ən qədim əkinçilik mədəniyyəti və onun Yaxın Şərqlə qarşılıqlı əlaqələri məsələsinə dair (rus dilində)
 • İradə Bağırova - "Difai" partiyasının Azərbaycanda yaranması və fəaliyyəti tarixindən (rus dilində)
 • Məmməd Cəfərli - Qummel qardaşları (rus dilində)
 • Cəmil Həsənli - Cənubi Azərbaycanda milli hərəkat (1945-1946) (rus dilində)
 • Lətifə Həsənova - Azərbaycan əhalisinin milli tərkibinin xüsusiyyətləri (müharibədən sonrakı sovet siyahıya almaları üzrə)
 • Xaləddin İbrahimli - "Qurtuluş" dərgisinin Vətən tarixinin öyrənilməsində yeri
 • Hamlet İsaxanlı - Abbasqulu ağa Bakıxanovu oxuyarkən
 • Musa Qasımov - Oktyabr çevrilişindən sonra böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasətinin fəallaşmasının səbəbləri
 • Nisbət Məhdiyeva - Rusiya tərkibindəki türk xalqları Fevral inqilabından sonra...
 • Leonid Milov - Rus dövlətçiliyinin səciyyəsi üzərinə (rus dilində)
 • İsmayıl Musayev - Türk dövlətlərində ermənilərin durumu: gerçəklik və yalanlar
 • Şahin Mustafayev - Tarixi qaynaqların işığında "Kitab-i-Dədə Qorqud"un yazıya alındığı etnik və mental mühit
 • Nəsib Nəsibli - Osmanlı-Səfəvi savaşları və Azərbaycan
 • Nurəddin Rza - Homerin "İliada"sının qəhrəmanlarının kimliyi
 • Osman Fikri Sertkaya - Qarb türklerinin şark türkçesiyle şiir yazma ananesi ve Füzulinin Çağatay şairi Lütfiye yazdığı tahmıs
 • Kərim Şükürov - Ermənilərin Azərbaycanda və Osmanlı imperiyasındakı türk genosidi tarixinin öyrənilməsi: metodoloji problemlər

Süleyman Əliyarlı: iki yazı Redaktə

 • XIII Türk tarix konqresində son söz
 • Azərbaycan türk toponimlərini məhm etmək olmaz

Mənbə Redaktə

 1. "Azərbaycan tarixinin çağdaş problemləri" Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2000. İSBN 9952-20-001-3

Həmçinin bax Redaktə

Hamlet İsaxanlı
Xəzər Universiteti

Xarici keçidlər Redaktə