Azeotrop qarışıqlar

Azeotrop qarışıqlar - tərkib hissələrinə tam ayrıla bilməyən qarışıqlar. Bunun səbəbi onların molekulları arasındakı vandervaals qüvvələridir. Belə qarışıqlar ikiqat və üçqat olur. Bunlara yüngül spirtlərin suda məhlullarını misal göstərmək olar. Onlar maksimun 98% ayrılır.