Böyük Suayırıcı sıra dağları

Böyük Suayırıcı sıra dağları (ing. Great Dividing Range) — Avstraliyanın şərq və cənub-şərq sahilləri boyunca 4000 km-ə qədər uzanan dağ silsiləsi. Neogen-antropogen dövründə yaranmışdır. Dağlar əsasən əhəngdaşı, qranit, qneysvulkanik suxurlardan ibarətdir. Dağda neft, qaz, daş kömür, boz kömür (liqnit), qalay, polimetal filizlər, qızıl, mis, titan-maqnetit qumlar var.

Böyük Suayırıcı sıra dağları
Şəkil
Ən yüksək nöqtəsi Kossiusko dağı (2228 m)
Yerləşməsi Avstraliya
Ölçüsü 3000 km
Süxurları əhəngdaşı, qranit, qneys
Böyük Suayırıcı sıra dağları