Bədheybətmifologiyada, nağıllardaəfsanələrdə təsvir olunan vəhşi heyvan, qeyri-adi, yırtıcı varlıq. Türk mədəniyyətində Güyuk (Guyuk) və ya Azman kimi də adlandırılır. Müxtəlif şəkildə təsvir edilmişdir. Çox vaxt hər cür qeyri-adi və yırtıcı canlını ifadə etmək üçün bu termindən istifadə olunur.

Beşbaşlı bədheybətin təsvir olunduğu polemik alleqoriya (1618)