Bəhaəddin Amoli, Məhəmməd ibn Hüseyn (15471621) — ərəb riyaziyyatçısı, astronom, şairhüquqşünas.

Bəhaəddin Amoli
Məhəmməd ibn Hüseyn
Doğum tarixi
Vəfat tarixi
Elm sahəsi riyaziyyatçı, astronom

Bəhaəddin Amoli ilk təhsilini atasından almış, sonra İsfahanda təbiyyat elmlərini öyrənmişdir. "Hesabın xülasəsi", "Üstürlab traktatı", "Göy cisimlərinin şərhi" və s. əsərlərin müəllifidir. Bəhaəddin Amoli I Şah Abbasın vaxtında şeyx ül-islam olmuş və bu dövrdə yazdığı "Abbasın məcəlləsi" əsərini ona ithaf etmişdir. Bəhaəddin Amoli "Kəşkül" ədəbi toplusunu, "Çörək və halva", "Süd və şəkər" mənzumələrini və lirik şeirlərini "Bəhai" təxəllüsü ilə yazmışdır.

Onun "Hesabın xülasəsi" əsəri Şərq ölkələrinin mədrəsələrində dərslik kimi işlədilmiş, 1846-cı ildə Parisdə fransız dilində nəşr edilmişdir. Gəncə şəhərində yerləşən Şah Abbas məscidinin memarıdır.