Bələncər

BələncərDərbənddən 25 km cənubda yerləşən orta əsr Belici şəhərgahı yerində olmuş şəhər.[1]

Müasir tədqiqatçıların bir qismi ərəb müəlliflərinin məlumatlarına əsaslanaraq, Bələncəri coğrafi məkan etibarilə Sulak çayı ilə Buynaksk şəhəri arasında yerləşdirir və onu hunların keçmiş paytaxtı Varaçan şəhəri ilə eyniləşdirir; bəziləri isə Bələncərin vaxtilə Buynaksk şəhərinin ərazisində yerləşmiş olduğunu söyləyir

TarixiRedaktə

Bələncərin şəhər əhalisi, bizanslılar tərəfindən xristianlaşdırılan başqa xristian təbəələri kimi, xəzərlərin mülayim hakimiyəti altında yaşayan albanlar olub.[2]

Bələncər ərəblər tərəfindən hicri 104-cü ilin rəbi əl-əvvəl ayında alınmışdı (19.VIII- I7.IX.722).[3]

İstinadlarRedaktə

  1. V.Kotoviç. Erkən orta əsr Varaçan, Bələncər və Tarqıı Ģəhərlərinin yerləri haqqında. «Drevnosti Daqestana», səh.199,
  2. А.Н.Гумилев. Тысячелетие вокруг Каспия. Азербайджанское Государственное издательство. Баку - 1991. səh. 151
  3. İbn əl-Əsir, IVc, səh. 187.

Həmçinin baxRedaktə

Xarici keçidlərRedaktə