Bərəbərzamanlama


Sinxronizasiya, bərəbərzamanlama və ya bərəbarləşdirmə, koordinasiyalı işləyən hissəli sistemlərinin vaxtlarının bərəbarləşdirilməsi deməkdir. Hissələri bu şəkildə işləyən sistemlər sinxron və ya eyni vaxtda işləyən sistemlər kimi tanınır.

Xilasetmə qrupları bir paradda yürüş edir

Bəzi sistemlər demək olar ki, bərabərzamanlı olduqları üçün plesiokron adlanır. Bəzi tətbiqlərdə uyğunluq arasındakı fərq çox dəqiq şəkildə həll olunur. Elektron əşyalarda məlumat ötürülməsi üçün istifadə olunan məlumat mübadiləsi sistemi kimi istifadə olunur.