Bəyanül-elmSeyid Yəhya Bakuvinin yazdığı əsər.[1]

Seyid Yəhya Bakuvinin Bəyanül-elm məsnəvisi 550 beytdən ibarətdir. Nət və ilk dörd xəlifəni mədh edən beytlərdən sonra dini və təsəvvüfi nəsihətlər verilir. Fərzin əsası Allahı bilmək və tanımaq olduğu, bunun üçün də Allah zikrini davam etdirmənin əhəmiyyəti bildirilir. Əsərdə zikrullahın xəstə qəlblərə və qafillərə şəfa verib, uyararaq inandırdığı fikri ifadəsini tapmışdır.

Əlyazmaları redaktə

  • İstanbul Universiteti Mərkəz Kitabxanası, FY.,1127/HE,7325/4
  • İstanbul Universiteti Mərkəz Kitabxanası, FY.,954/HE.8194/9
  • Nuruosmaniyyə,4904/9
  • Bakı, B-6960/10
  • Manisa Muradiyyə,2906/9

İstinadlar redaktə

  1. Mehmet Rıhtım – Seyid Yəhya Bakuvi və Xəlvətilik, Bakı, 2006