Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsi

(BDU Filologiya fakültəsi səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Universitetin filologiya fakültəsi 1919-cu ildə tarix-filologiya fakültəsinin (tarix və lisanə fakültəsi) dil-ədəbiyyat və Şərq şöbələri şəklində təşkil olunmuşdur. Fakültənin ilk dekanı prof. N.A.Dubrovski olmuşdur (1919-1920). Hazırda fakültə dekanı dos. M.Vəliyevdir.

Azərbaycan filologiyasının ən görkəmli nümayəndələri – Mikayıl Rəfili, Məmmədağa Şirəliyev, Feyzulla Qasımzadə, Məmməd Arif, Həmid Araslı, Mir Cəlal Paşayev, Muxtar Hüseynzadə, Əli Sultanlı, Cəfər Xəndan, Məmməd Cəfər Cəfərov, Məmmədhüseyn Təhmasib, Hadi Mirzəzadə filologiya fakültəsində milli kadrların hazırlanmasında böyük xidmətlər göstərmişlər.

Fakültənin əsas elmi tədqiqat sahələri: Azərbaycan dilinin tarixi və müasir vəziyyəti; Qədim və müasir türk dilləri; Azərbaycan ədəbiyyatı; Xarici ölkələr ədəbiyyatı; Rus dilçiliyi problemləri.

Professor-müəllim heyətinin ümumi sayı 246 nəfərdir. Elmi-tədqiqat laboratoriyalarında 29 nəfər elmi işçi çalışır. Laborant, metodist və texniki işçilərin sayı 56 nəfərdir.

Fakültədə 1025 nəfər bakalavr (əyani şöbədə – 657 nəfər, qiyabi şöbədə – 368 nəfər), 118 nəfər magistr (əyani şöbədə – 62 nəfər, qiyabi şöbədə – 56 nəfər), 8 nəfər aspirant təhsil alır. Dissertantların sayı 63 nəfərdir.

Fakültədə 16 kafedra, 3 elmi-tədqiqat laboratoriyası fəaliyyət göstərir.

Bakalavr pilləsində aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadrlar hazırlanır:

 • 1.Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
 • 2.Rus dili və ədəbiyyatı
 • 3.Alman dili və ədəbiyyatı

Magistratura pilləsində aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadrlar hazırlanır:

 • 1.Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi
 • 2.Xarici ölkə xalqları ədəbiyyatı (rus ədəbiyyatı)
 • 3.Xarici ölkə xalqları ədəbiyyatı (dünya ədəbiyyatı)
 • 4.Türk xalqları ədəbiyyatı
 • 5.Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
 • 6.Folklorşünaslıq və mifologiya
 • 7.Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodologiyası və metodikası
 • 8.Ədəbi tənqid nəzəriyyəsi və tarixi
 • 9.Azərbaycan dili
 • 10.Türkologiya
 • 11.Ümumi dilçilik
 • 12.Xarici dil (rus dili)