Bağırov

Dəqiqləşdirmə

Bağırov — Azərbaycanlı soyadı.