Baş (lat. Caput) — heyvan və ya insan bədənində beynin, görmə orqanlarının, dadın, qoxunun, eşitməağızın yerləşdiyi hissəsi. Onurğalılarhəşəratların ayrı bir başı var.

İnsan başı

İnsan başının ön hissəsinə üz və ya sifət adlanır. Adətən baş bədənə boyun vasitəsilə bağlanır. Boyun başın dönməsinə və məkanda müəyyən bir mövqe tutmasına imkan verir.

Başın hissələri

redaktə

Xarici:

Daxili: