Babil (dəqiqləşdirmə)

  • Babil — Mesopotamiyada mövcud olmuş şəhər-dövlət.
  • Babil (el) — İraqın 18 mühafəzəsindən biri.
  • Babil (film, 2006) — Alehandro Gonzalez İnyarritunun çəkdiyi dram filmi.