Bala — hansısa bioloji növün yetkinlik yaşına çatmayan nümayəndəsi.

Ayrı-ayrı canlıların balaları xüsusi adlara malikdirlər: