[1]Barium sulfat (BaSO4) - sulfat turşusunun barium duzu.

Barium sulfat
Barium sulfat
Barium sulfat 3D
Ümumi
Sistematik adıBarium sulfat
Kimyəvi formuluBaSO4
Molyar kütlə233,38 q/mol
Fiziki xassələri
Sıxlıq4,5 q/sm³
Termik xüsusiyyətlər
Ərimə nöqtəsi1580 °C °S
Parçalanma temperaturu- 2912±1 °F °S

Təbiətdə tapılmasıRedaktə

Təbiətdə - barıt mineralı şəklində tapılır. Rəngsiz kristal maddədir. Suda, demək olar ki, həll olunmur (180C-də 1 l suda 2 mq).

AlınmasıRedaktə

Qatı və duru sulfat turşusu bariumun suda həll olan duzları ilə reaksiyaya girərək barium sulfatın ağ rəngli çöküntüsünü əmələ gətirir:

Bu reaksiya analitik kimyada Ba2+ və SO4 2- ionlarını təyin etmək üçün istifadə edilir.

Kimyəvi xassələriRedaktə

Barium sulfat qatı sulfat turşusu ilə reaksiyaya daxil olaraq turş duz – barium –hidrosulfat əmələ gətirir:

Yüksək temperaturda (1600 °C)barium sulfat parçalanır


TətbiqiRedaktə

Litoponun alınmasında, dərin neft quyularının qazılmasında (ağırlaşdırıcı maddə kimi), müşəmbə, linolium, kağızrezin istehsalında, rentgen şualarını yaxşı udduğu üçün tibbdə rentgenoloji müayinələrdə, o cümlədən mədə- bağırsaq sistemin müayinəsində işlənilir.

MənbəRedaktə

  1. Реми Г. «Курс неорганической химии» М.: Иностранная литература, 1963