97 küriumberkliumkalifornium
Tb

Bk

Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə berklium, Bk, 97
Qrup, Dövr, Blok , 7, f
Xarici görünüşü
Atom kütləsi (247) q/mol
Elektron formulu [Rn] 5f9 7s2
Fiziki xassələr
Halı
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
q/L
Ərimə temperaturu °C
( K, °F)
Qaynama temperaturu °C
( K, °F)
Elektromənfiliyi
Oksidləşmə dərəcəsi
Spektr =
İonlaşma enerjisi kCmol-1

Berklium (Bk) – D. İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 97-ci element. İlk dəfə süni yolla sintez edildiyi Berkli universitetinin şərəfinə adlandırılmışdır.