Əsas menyunu aç
Beton özülün tökülməsi

Beton (frans. béton) — təbii daşın tikintidə yaratdığı çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün istifadə olunan süni daş material.

Beton adətən sement və müəyyən nisbətdə başqa materialların (qum,çınqıl, xırda çay daşı, keramzit) qarışığından əmələ gəlir. Betondan əsasən bütöv iri həndəsi və təzyiqə davamlı konstruksiyalarda (körpülərin, yolların və başqa qəliz inşaat işlərində) istifadə olunur. Beton konstruksialar ya inşaat yerinə hazır vəziyətdə, ya da məhlul kimi çatdırılır. İkinci halda maye beton, tikintinin planına uyğun, əvvəlcədən hazırlanmış qəliblərə, xüsusi kompressorlarla vurulur və qurumaq üçün dincə qoyulur.

İstinadlarRedaktə