Binom (lat. bis — iki dəfə, nomen — d) və ya iki üzvlü — riyaziyyatda çoxüzvlü ədədlərin ikiüzvlü növü.

Nyuton binomuRedaktə

 

Binomial ədədlərin xassələriRedaktə

Binomial əmsalların üç əsas xassəsi:

  • 1-ci xassə: Verilmiş   üçün binomial əmsalların cəmi  -ə bərabərdir.
  • 2-ci xassə: Cüt yerdə duran binomial əmsalların cəmi tək yerdə duran binomial əmsalların cəminə bərabərdir.
  • 3-ci xassə: Nyuton binomunun ayrılışının başlanğıc və sonundan eyni uzaqlıqda olan binomial əmsallar bərabərdir.

İstinadlarRedaktə

  • Abituriyent jurnalının xüsusi buraxılışı. Redaksiya şurasi: M.M.Abbaszadə, N.Ə.Bayramov, V.M.Bağırov, M.C.Mərdənov və b. Bakı 2005