Binomial əmsallar

Binomial əmsallar — Nyuton binomunun açılışında alınan çoxhədlinin əmsalları. Yəni düsturunda ədədləri.

Binomial əmsalların aşağıdakı xassəsi var

Bu xassə əsasında Paskal üçbucağı qurulur.Binomial əmsalların bir sıra xassələri var. Məsələn,

və s.

ƏdəbiyyatRedaktə

  1. Məktəblinin riyaziyyatdan izahlı lüğəti
  2. Г.М. Фихтенгольц. КУРС ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО И ИНТЕГРАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ. ТОМ 1.