Bir ilanın hekayəsi (hekayə)

Bir ilanın hekayəsiƏbdül Zahının 1962-ci ildə yazdığı 10-cu hekayəsi. Hekayədə ilan azadlığını arzulayır. Lakin əsərin sonunda o öldürülür. Bu hekayə alleqorik əsərdir.