Bitkiçilik — bitkilərin ərzaq, heyvan yemi və dekorativ məqsədlər üçün yetişdirilməsi.

Həmçinin bax

redaktə