Bitki sıralarının siyahısı

Viridiplantae yarımaləminə aid sıraların siyahısı.

Şöbə: ChlorophytaRedaktə

Viridiplantae yarımaləminin Chlorophyta şöbəsinə aid sıralar.

Sinif: PedinophyceaeRedaktə

Viridiplantae yarımaləminin Pedinophyceae sinfinə aid sıralar

Sinif: PrasinophyceaeRedaktə

Viridiplantae yarımaləminin Prasinophyceae sinfinə aid sıralar

Sinifüstü: UTC kladRedaktə

Sinif: ChlorophyceaeRedaktə

Viridiplantae yarımaləminin Chlorophyceae sinfinə aid sıralar.

Sinif: TrebouxiophyceaeRedaktə

Viridiplantae yarımaləminin Trebouxiophyceae sinfinə aid sıralar.

Sinif: UlvophyceaeRedaktə

Viridiplantae yarımaləminin Ulvophyceae sinfinə aid sıralar.

İnfraaləm: StreptophytaRedaktə

Viridiplantae yarımaləminin Streptophyta infraaləminə aid sıralar.

Sinif: KlebsormidiophyceaeRedaktə

Viridiplantae yarımaləminin Klebsormidiophyceae sinfinə aid sıralar.

PhragmoplastophytaRedaktə

Sinif: CharophyceaeRedaktə

Viridiplantae yarımaləminin Charophyceae sinfinə aid sıralar.

Sinif: ColeochaetophyceaeRedaktə

Viridiplantae yarımaləminin Coleochaetophyceae sinfinə aid sıralar.

Sinif: MesostigmatophyceaeRedaktə

Viridiplantae yarımaləminin Mesostigmatophyceae sinfinə aid sıralar.

Sinif: ZygnematophyceaeRedaktə

Viridiplantae yarımaləminin Zygnematophyceae sinfinə aid sıralar.

EmbryophytaRedaktə

Şöbə: MarchantiophytaRedaktə

Viridiplantae yarımaləminin Marchantiophyta şöbəsinə aid sıralar.

Şöbə: BryophytaRedaktə

Viridiplantae yarımaləminin Bryophyta şöbəsinə aid sıralar.

Şöbə: AnthocerotophytaRedaktə

Viridiplantae yarımaləminin Anthocerotopsida şöbəsinə aid sıralar.

TracheophytaRedaktə

Şöbə: LycopodiophytaRedaktə
Sinif: IsoetopsidaRedaktə

Viridiplantae yarımaləminin Isoetopsida sinfinə aid sıralar.

Sinif: LycopodiopsidaRedaktə

Viridiplantae yarımaləminin Lycopodiopsida sinfinə aid sıralar.

Şöbə: PteridophytaRedaktə
Sinif: EquisetopsidaRedaktə

Viridiplantae yarımaləminin Equisetopsida sinfinə aid sıralar.

Sinif: MarattiopsidaRedaktə

Viridiplantae yarımaləminin Marattiopsida sinfinə aid sıralar.

Sinif: PolypodiopsidaRedaktə

Viridiplantae yarımaləminin Polypodiopsida sinfinə aid sıralar.

Sinif: PsilotopsidaRedaktə

Viridiplantae yarımaləminin Psilotopsida sinfinə aid sıralar.

Şöbəüstü: SpermatophyteRedaktə
Şöbə: AngiospermRedaktə

Viridiplantae yarımaləminin Angiosperm şöbəsinə aid sıralar.

Sinif: CycadopsidaRedaktə

Viridiplantae yarımaləminin Cycadopsida sinfinə aid sıralar.

Sinif: GinkgoopsidaRedaktə

Viridiplantae yarımaləminin Ginkgoopsida sinfinə aid sıralar.

Sinif: GnetopsidaRedaktə

Viridiplantae yarımaləminin Gnetopsida sinfinə aid sıralar.

Sinif: PinopsidaRedaktə

Viridiplantae yarımaləminin Pinopsida sinfinə aid sıralar.