Bitkilərin siyahısı

Dərman bitkilərinin siyahısı[1]Redaktə

ARedaktə

ağlarotu, acıçiçək, acıyonca, acıqovuq, acıqıcı, acılıqotu, adiant, adi dazı, adi zirə, akasiya , albalı, alça alışan, alkanna, alma, aloe, andız, anxuza, anis, ardıc, armud, artişok, asırqalotu, at əvəliyi, atıl-batıl, atşabalıdı, ayıdöşəyi, aylant, ayrıqotu

BRedaktə

Bağayarpağı, bağ səhləbi, badam, badımcan, ballıbaba, balqabaq, baldırğan, balzamin, ballınanə, barkhauziya, başınağacı, başlıqotu, bat-bat, bədrənc, bəlğəmotu, bənövşə, bigəvər, biyan, bozaqgülü, boyaqotu, boymadərən, boranı, böyürtkən, bulaqotu, buğda

CRedaktə

Canavargiləsi, cil, cincilim, cirə, cirəgülü, Cökə

ÇRedaktə

Çayyovşanı, çaytikanı, çəpişotu, çətiryarpaq, çınqılotu, çiyələk, çobanyastığı, çoğan, çovdar mahmızı, çödükotu, çuğundur,

DRedaktə

Dağlaləsi, dağnanəsi, dağrazyanası, dağçətiri, dağtərxunu, dazıotu, dalamaz , damotu, danaya, daşdələn, dəfnə, dəfnəgilənar, dəvəayağı, dəvədabanı, dəvətikanı, dəliçətənə, dəlibəng, dəmirtikan, dəmrovotu, dərgil (qəhvəyi itburnu), dəstərək, diricəalaq, dişqurtlayan, dişəvər, dovşanalması, dovşanqulağı, dovşandodağı, donuzquyruğu, durna otu

ERedaktə

ƏRedaktə

Əzvay, əvəlik

FRedaktə

Feyxoa, fındıq, fıstıq

GRedaktə

Giləzəhər, gicitkən, gənəgərçək, gəndalaş, gərməşov, gəvən, göyçiçək, göyəmotu, güləbrişin, güləvər, güldəfiz, güllücə, gülünbahar, gülxətmi, günəbaxan, gücotu

HRedaktə

Heyva, herniyar, hulu

XRedaktə

Xanımotu, xaçgülü, xaş-xaş, xədicəgülü, xəndəkotu, xəşənbül, xırmırmaya, xımı (pasternak), xına, xınagülü (balzamin), xırdazirə, xoruzgülü, xurma

İRedaktə

İvançay, iydə, ilankölgəsi, innab, inciçiçəyi, isitməotu, istiotBibər , itboğan, itburnu, ixtiyarı

JRedaktə

Jasmin

KRedaktə

Kartof, karapodium, kamfora darçını , kasnı, keşniş, kəcəvər, kəklikotu, kələm, kəndir, kənaf, kəpənəkçiçək, kərəviz, kərmək, kəvər, kibridotu, kiksiya, knikus, köpəkdili, külançar, küncüt, küstüşam

QRedaktə

Qabaq, qaysı, qaytarma (bağlıcaotu), qambat, qantəpər qaragilə, qaraqınıq, qaraqaytaran, qarağat, qarasarmaşıq, qaratikan, qaraçöhrə, qarayonca, qaraçörəkotu, qarğı, qarğıdalı, qarpız, qatırquyruğu, qaxotu, qıjı, qılınclıot, qızılağac, qızılboya, qızılcıq, qızılsəbət, qızılgül, qızılçətir, qırmızıdil, qırxbuğum (yolotu), qıfotu, qovaq, qovun, qoz, qoyunqıran, qulançar, qurdotu, qurdpəncəsi, quşarmudu, quşqonmaz, quşşəppəyi, quşüzümü

LRedaktə

Limon, limonotu, lərgə, ləçəkotu, lobya

MRedaktə

mayaotu, maqnoliya, mahmızçiçək, mayasarmaşıq, maklyura, meniant, meşəgilası, mərəcüyüd, məryəmnoxudu, mərcanotu, mollabaşı, moruq, murdarça, mürgüotu,

NRedaktə

Nanə, nar, nəmgül, nərgizgülü, novruzçiçəyi

ORedaktə

Odotu, ononis, oldürgən, otsarmaşıq

ÖRedaktə

Ödotu, öküzboğan, öksəotu, ögeyana

PRedaktə

Palıd, pambıq, pərpərən, pion (buynuzbaş), pişikotu, pişiknanəsi, pıtraqotu, püstə, ==redginseng

Razyana, reyhan, remeriya, rəvənd, rozmarin, rus alçası

SRedaktə

Sabunotu, sarağan , sarımsaq, sarmaşıq, sədo, səfərotu, səhləb, səna, sərv, sferofiza sığırquyruğu, sincanotu, sofora, soğan, solmazçiçək, söyüd, subibəri (qırxbuğum), sumaq, südotu, sümürgən, sürvə (ada çayı), süsən

ŞRedaktə

Şəhtərə, şabalıd , şalğam-turp, şaftalı, şam ağacı, şeytanağacı, şibyələr, şirquyruğu, şüyüd , şümşad

TRedaktə

Tayaotu, tikanlı kəvər, toyçiçəyi, tozağacı, toppuztikan, tuya, tut, tütün, toppuzlu

ÜRedaktə

Üzüm, üskükotu, üçbarmaq, üzərlik

VRedaktə

Vaxtsızçiçək, vələs

YRedaktə

Yalançı cirə, yatıqqanqal, yasəmən, yemiş, yemişan, yerkökü, yovşan, yonca (üçyarpaq)

ZRedaktə

Zanbaq, zeytun, zəncirotu, zəfəran, zəyərək, zəravənd, ziyilotu, zirinc, zirə, zoğal

  1. Dərman bitkilərinin siyahısı