Boltsano-Veyerştrass teoremi

Boltsano-Veyerştrass teoremi — klassik riyazi analizin təməl teoremlərindən biri.

Teorem. Hər bir məhdud ardıcıllıq yığılan altardıcıllığa malikdir.