Bonitet — müəyyən sahədə olan orqanizmlərin və ya onların yaşama şəraitinin iqtisadi baxımdan qiymətləndirilməsi.

Ədəbiyyat redaktə

  • R.Ə.Əliyeva, Q.T.Mustafayev, S.R.Hacıyeva. “Ekologiyanın əsasları” (Ali məktəblər üçün dərslik). Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2006, s. 478 – 528.