Boyun kələfi lat. plexus cervicalis üç yuxarı və qismən IV boyun sinirlərinin (C1-C3 və qismən C4) ön şaxələrindən əmələ gələrək ota pilləlikürəyi qaldıran əzələlərin başlanan uclarının önündə yerləşir və döş-körpücük-məməyəbənzər əzələ ilə örtülü olur. Boyun kələfindən çıxan şaxələr üç qrupa bölünür: birləşdirici, dəri və əzələ şaxələri.

Boyun kələfi
Gray784.png
Boyun kələfi
Latınca plexus cervicalis
Qrey subyekt 210 925
Başlanır C1-C4
Dorlands/Elsevier 12647686

İstinadlarRedaktə