Brachylecithum petrowi

Brachylecithum petrowi (lat. Brachylecithum petrowi) Yastı qurdlar tipinin Trematodlar sinfinə aid olan növ.

Brachylecithum petrowi
Elmi təsnifat
XƏTA: latin parametri doldurulmayıb.
Beynəlxalq elmi adı
XƏTA HAQQINDA MƏLUMAT
Bu parametr doldurulmayıb: latin

Xarici quruluşu redaktə

Bədənin uzunluğu 4,9–6 mm, eni isə 0,567–0,891 mm-dir. Ağız sormacı qqarın sormacından kiçikdir, onun diametrи 0,243–0,275 mm-dir. Farinksа malikdir, onun uzunluğu 0,07–0,08 мм. Qarın sormacının diametri 0,272–0,356 mm olub bədənin önqurtaracağından 0,599–0,680 mm məsafədə yerləşir. Sormaclar arasındakı məsafə 0,324–0,405 mm, toxumluqlar az və ya çox dərəcədə şaxəlidir. Ön toxumluq 0,324–0,810х0,248–0,356 мм, arxa toxumluq isə 0,324–0,599х0,178–0,356 мм olub qarın sormacından, 0,048–0,178 mm-lik məsafədə yerləşir. Yumurtalıq bütöv kənarlıdır, diametri 0,178–0,194х0,145–0,178 mm-dir.[1][2]

Həyat tərzi redaktə

Azsaylı növdür, növdaxili müxtəlifliyi Politipdir, Parazit orqanizm olub quşların (Alectoris kakelik və Pеrdix perdix) qara ciyərdə yaşayır. Mürəkkəb həyat tərzi keçirir. Nəsillərin növbələşməsi və sahiblərin dəyişilməsi ilə müşayiət edilir. Qara ciyər toxumları ilə qidalanır. Hermofradit orqanizmdir. Hermafrodit orqanizmdir.Cinsi çoxalması yumurta qoyma (nəsil dəyişkənliyi) və qeyri-cinsi çoxalma (partenogeniz) formasında olur. Üçüncü dərəcəli konsumentdir. Mühafizəsinə ehtiyac yoxdur.[2]

Yayılması redaktə

Dünyada 80, Qafqazda 6, Azərbaycanda 10 növlə təmsil olunmuşdur. Dünyada BolqarıstanErmənistanda, Azərbaycanda Lerik rayonuda yayılmışdır.

İstinadlar redaktə

  1. Г.Б.Касимов "Гельминтофауна охотничье-промысловых птиц отрядя Куриных", М., 1956, стр. 18–20.
  2. 1 2 Фейзуллайева О.В., Мащмудова Й.А. Уч.зап.АГУ, сер.биол.н., Б., 1969, вып. № 3, стр. 39–44.

Həmçinin bax redaktə