Broun ağacı1990-ci illərdə populyar olan kompüter incəsənətinin formasıdır. Broun ağacı ağacabənzər strukturların riyazi modelidir. Broun ağacının kompüterdə düzəldilməsi üçün əvvəllər saatlarla vaxt sərf edilirdi, lakin bir neçə saniyədə Borun ağacını düzəltmək mümkün oldu. Broun ağacı əsas üç faktordan asılı olaraq müxtəlif formaya malik olur. Bu faktorlar aşağıdakılardan ibarətdir:

  • Toxum vəziyyəti
  • İlk hissəcik vəziyyəti
  • Hərəkət edən alqoritm
Qar dənəsinə bənzəyən Broun ağacı

Həmçinin bax redaktə