Bud sümüyü

Bud sümüyü (lat. femur, os femoris) insan skeletinin ən iri, luləli cismi silindrik formada olan sümüyü. Sümüyün proksimal epifizində bud sümüyünün başı (lat. Caput ossis femoris) yerləşir.

Bud sümüyü
Gray252.png
Bud sümüyü öndən
İnsan skeleti diaqramı
(ön proyeksiya)
Latınca Os femoris, os longissimum
Başlanır Ayaq-baldır əzələsi (lat. Gastrocnemius) , bayır enli əzələ, daxili enli əzələ, orta enli əzələ
Bağlanır Enli fassiyanı gərginləşdirən əzələ (lat. tensor fasciae latae), orta sağrı əzələsi (lat. Musculus gluteus medius), kiçik sağrı əzələsi (lat. Musculus gluteus minimus), böyük sağrı əzələsi (lat. Musculus gluteus maximus), qalça-bel əzələsi (lat. Iliopsoas)   
Oynağı Bud-çanaq: çanaq sümüyünün sirkə kasası oyuğu ilə
Bud-diz: qamış sümüyüdiz qapağı ilə birlikdə  
MeSH Femur