Burun sümüyü

Burun sümüyü
Gray852.png
Burun sümüyü
İnsan kəlləsi diaqramı
(yan proyeksiya)
Latınca os nasale
Dorlands
/ Elsevier
    
12598538