Buzlaq zonası

Buzlaq zonasıArktikaAntarktika səhraları ərazisi, həmişə və ya ilin çox aylarında buzlaq altında olub ali bitkilərə təsadüf edilmir.