Buzovna zeytunu - Qədim mənşəli yerli Azərbaycan zeytun sortudur. Azərbaycan ET Çoxillik Bitkilər İnstitutu tərəfındən Abşerondakı (NardaranBuzovna qəsəbələri) — köhnə zeytun ağacları içərisindən seçilmişdir.

Buzovna zeytunu
Elmi təsnifat
XƏTA: latin parametri doldurulmayıb.
Beynəlxalq elmi adı
XƏTA HAQQINDA MƏLUMAT
Bu parametr doldurulmayıb: latin

Ağacı iridir. Şarşəkilli, bir qədər dağınıq, srx çətirə malikdir. Budaqları yuxarı qalxmış vəziyyətdədir.

Meyvələri tünd zoğalı rənglidir. Budaqda meyvələr tək-tək, nadir halda iki-iki yerləşir.

Meyvələr saplağa kifayət qədər möhkəm birləşməmiş- lər. Ona görə də meyvələr yarıyetişmiş halda olduqda tökü- lürlər. Meyvənin qabığı bərkdir. Lət meyvənin 87 -88 %-ni təşkil edir.

Yağlılıq 64,2 - 67,5 % təşkil edir.

Meyvələri orta və ya iridir. Meyvənin uzunluğu 2,4 -2,8 sm, diametri 1,9 -2,3 sm, çəkisi 5,5 -7 q arasmdadır.

Çəyirdəyin çəkisi 0,5-0,9 q-dır.

İyunun əvvəlində çiçəkləyir.

Xüsusiyyəti: universal sortdur, orta-gec yetişəndir, Azərbaycan zeytunu sortuna nisbətən daha çox şaxtaya davamlıdır.

Həmçinin bax

redaktə