Tək və cüt ədədlər

(Cüt ədədlər səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)


Cüt və tək ədədlər ədədlər nəzəriyyəsində ədədin 2-yə tam və ya qalıqla bölünməsi ilə müəyyən olunur.

Cüt ədədlər Redaktə

Cüt ədədlər - sonu 0,2,4,6 və 8 rəqəmlərindən biri ilə qurtaran natural ədədlərə cüt ədədlər deyilir.

  • Cüt ədədlər 2 - yə qalıqsız bölünür
  • Cüt ədədlərin ən kiçiyi 2 - dir
  • Cüt ədədlər sonsuz saydadır
  • Cüt ədədin ümumi şəkli: C=2n;

( )

Tək ədədlər Redaktə

Tək ədədlər - sonu 1,3,5,7 və 9 rəqəmlərindən biri ilə qurtaran natural ədədlərə tək ədədlər deyilir.

  • Tək ədədlər 2 - yə qalıqsız bölünmür
  • Tək ədədlərin ən kiçiyi 1 - dir
  • Tək ədədlər sonsuz saydadır
  • Tək ədədin ümumi şəkli: T=2n±1 (  )

Tək və cüt ədədlərin xassələri:

T+T=C | T+C=T | C+C=C

T×T=T | T×C=C | C×C=C

Tⁿ=T | Cⁿ=C

  • T—tək ədəd
  • C—cüt ədəd