CığataylılarÇingiz xanın oğlu Cığatay xanın ulusu və törəmələri.

Soy ağacı

redaktə

Cığatay xan

    ___________________|__________
    |               |
  Mutugen            Baydar xan
   _____|_______          |
  |       |         Alqu xan
 Есун-Тува Qara-Hülaku   
  |        |
 Борак-хан Мубарек-шах
     |
    Duva xan
   ______|_________________________________________
  |              |          |
Дурра Тимур-хан      Tarmaşirin xan      Эмил-Ходжа
  |                        |
Buzan xan                  Tuğluq Teymur xan
                     ___________|___________
                     |            |
                   Xızır Xoca    İlyas xoca
                     |
                  I Məhəmməd xan

Xarici keçidlər

redaktə