Cəbhə hücum əməliyyatı

Cəbhə hucum əməliyatı - rəqibin iri qruplaşmalarının darmadağın edilməsi və vacib rayonların alınması məqsədi ilə, cəbhə qoşunlarının başqa cəbhələrlə, silahlı qüvvələrin müxtəlif növlərinin birləşmələrilə, vahid plan üzrə keçirilən əməliyat; strateji əməliyatın hissəsi, yaxud müstəqil əməliyat kimi çıxış edir; bir strateji və ya bir neçə əməliyat istiqamətlərində keçirilir.

MənbəRedaktə

Советская военная энциклопедия Москва 1980 Военное издательство министерства обороны СССР T. 8 səh. 336