Cənnət Quşu (bürc)

Cənnət Quşu
Cənnət Quşu
Latınca adı Apus
Apus
Qısa işarəsi Lup
Simvolu Cənnət quşları
Düz çıxma saat 13 - saat 18
Meyl (astronomiya) -82° - -67°
Sahəsi 296 kv. dərəcə
Sahəsinə görə 64 yer
Ən parlaq ulduzları
(parlaq. < 3m)

α Aps — 3,83m

Meteor axınları

yox

Qonşu bürclər
Bürc görünən enliklər +08° -dən −-90°-qədər.
Azərbaycanın ərazisindən ən yaxşı görünür — (görünmür) ayları.

Cənnət Quşu (lat. Apus) - göyün cənub yarımkürəsində bürc.

Cənnət Quşu(bürc) (Latınca:Apus)