Merge-arrows.svg Bu məqalə Dəniz cərəyanları məqaləsinə çox yaxındır və hər ikisinin eyni başlıq altında birləşdirilməsi mümkündür.

Cərəyan Dünya okeanında daimi və dövri su axını. Okean cərəyanları suyun üfüqi istiqamətdə böyük məsafələrə yerdəyişməsidir. Cərəyanlar temperaturuna görə isti və soyuq olur. Cərəyanın gətirdiyi suyun temperaturu ətrafda suyun temperaturundan çox olarsa, belə okean cərəyanına isti cərəyan, əksinə, az olarsa soyuq cərəyan deyilir. Okean cərəyanlarınə yaradan əsas səbəb daimi küləklərdir.

Ümumi məlumatRedaktə

Böyük su kütlələri müəyyən istiqamətdə hərəkətə gəlir və Cərəyan yaradır. Dünya okeanında suyun hərəkətə gəlmə səbəblərinə daimi küləklərin okeandəniz səthinə təsiri, güclü yağıntı və buxarlanma nəticəsində səthin relyefinin dəyişməsi, qabarma və çəkilmə yaradan qüvvələr, atmosfer təzyiqinin dəyişməsi və s. aiddir. Ətraf sahələrdə suların temperaturu ilə müqayisədə isti və soyuq cərəyanlar fərqləndirilir. İsti cərəyanlar ekvatordan qütblərə doğru (məsələn, Qolfstrim), soyuq cərəyanlar qütblərdən ekvatora doğru (məsələn, Labrador) hərəkət edir.[1]

Həmçinin baxRedaktə

Sabit cərəyan Cərəyan şiddəti

İstinadlarRedaktə

  1. https://www.azleks.az/online-dictionary/?s=7&page=21