CNC (Computer Numerical Control) kompyüterlə rəqəmli idarəetmə NC (Numerical Control) ilə işləyən dəzgahların idarə sisteminin tərkib hissəsi olan elektronik qurğuları işlətmək üçün tətbiq olunur. CNC sistemlər dəzgahlarda NC proqramlarınını (G-kodlar)onun mexaniki hərəkət edən hissələrinə ötürür və beləliklə, rəqəmli şəkildə verilmiş informasiya uzlaşdırılmış mexaniki hərəkətə çevrilir. Nəticədə alətin istənilən trayektoriya üzrə hərkətini təmin etmək mümkün olur.

CNC idarə pultu, Simens

Dəzgahların idarə proqramları CAD/CAM sistemlərinin köməyi ilə əldə edilir.