Cabbar bəy Mərdanbəyov

Cabbar bəy Ağalar bəy oğlu Mərdanbəyov ( 1828(1828-Şablondakı doğum və ya ölüm tarixində texniki yanlışlıq var!-00)-?)-çar zabiti, xeyriyyəçi

HəyatıRedaktə

Cabbar bəy Ağalar bəy oğlu 1828-ci ildə Qarabağın Bərgüşad mahalının Məzməzək kəndində dоğulmuşdu. Mоlla yanında оxumuşdu. Rus оrdusunda xidmət etmişdi. Müsəlman korpusunun tərkibində bir çox Avropa ölkələrində hərbi ekspedisiyalara qatılmışdı. Prapоrşik rütbəsi almışdı.

Cabbar bəy Mərdanbəyov ordudan tərxis olduqdan sonra doğma kəndinə qayıtmış, şəxsi təsərrüfatı ilə məşğul olmuşdu.

Cabbar bəy Mərdanbəyov xeyriyyəçi və qurucu bir şəxs idi. O, Sarı Aşığın qəbrini bərpa etmiş, üstündə ehsan vermişdi. Keçmiş çar zabiti olan əmisi oğlu Allahqulu bəy Bəylər bəy oğlu ilə bərabər kəndlərini yol çəkdirmiş, yoxsullara əl tutmuşdu.

MənbəRedaktə

  • Ənvər Çingizoğlu, İbrahimxəlil bəyin törəmələri, "Soy" dərgisi, Bakı, 2009.№4, səh.13-15
  • Ənvər Çingizoğlu, Çar ordusunun Qarabağlı zabitləri, Bakı,Təknur, 2011,312 səh.