Carçı daşıOrdubad rayonunun Biləv kəndindən cənubda, hündür təpənin üzərində təbiət abidəsi.

Yerli əhalinin məlumatına görə, kəndlə bağlı ən mühüm xəbərlər bu daşın üzərinə çıxan carçı tərəfindən elan edildiyi üçün belə adlandırılmışdır.

Mənbə redaktə

  • “Naxçıvan abidələri ensiklopediyası”, Naxçıvan, AMEA Naxçıvan bölməsi, 2008, səh. 55.