Cavabdeh — məhkəmədə baxılan mülki iş, yaxud iqtisad məhkəməsində baxılan təsərrüfat mübahisəsi tərəflərindən biri. Cavabdeh iddia tələbinə görə işə cəlb olunur. Vətəndaşlar, hüquqi şəxs hüququndan istifadə edən müəssisə, təşkilat, idarə Cavabdeh ola bilər. İqtisad məhkəməsində isə yalnız hüquqi şəxslər Cavabdehdir.